บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2019

รายชื่อจังหวัดในประเทศไทย 泰国 76 个府

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com        ก่อนอื่นขออธิบายก่อนว่า 曼谷  (Màn gǔ) หรือที่เรียกว่า " กรุงเทพมหานคร"นั้นไม่ใช่   จังหวัด 府  (Fǔ) นะคะ  แต่เป็นเขตปกครองพิเศษ  特别行政区  (Tè bié xíng zhèng qū) ดังนั้น กรุงเทพมหานครจะไม่เรียกว่าจังหวัด          จังหวัดล่าสุด ที่เป็นจังหวัดที่ 76 ของไทย คือ จังหวัดบึงกาฬ  汶干府  ( Wèn gàn fǔ ) ดังนั้น    "ไทยจึงมีทั้งหมด 76  จังหวัดกับอีก  2 เขตการปกครองพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา  芭提雅 ( Bā tí yǎ)   *แต่พัทยา อยู่ในจังหวัดชลบุรี" อีกคำศัพท์หนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือ คำว่า  直辖市  ( Zhí xiá shì ) แปลว่า  การปกครองส่วนกลาง หรือ เมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 6 ภาค 泰国分为 6 个主要地区,包括北部、东北部、中部、东部、西部与南部地区 ( Tài guó fēn wéi 6 gè zhǔ yào dì qū, bāo kuò běi bù, dōng běi bù, zhōng bù, dōng bù, xī bù yǔ nán bù dì qū ) รูปภาพจาก pixabay.com ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด  北部  9  府  Běi bù 9 fǔ 1. จังหวัดเชียงราย   Chiangrai  清莱府   Qīng lái fǔ  2. จังหวัดเชียงใหม่ Chiangmai  清迈府   Qīn

เรียนคำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวกับเมืองไทย 泰国

รูปภาพ
          สำหรับบทความนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ที่คิดว่ามีประโยชน์และเกี่ยวกับเมืองไทยของเรามาฝากค่ะ  泰国  Tài guó   ประเทศไทย 暹罗  Xiān luó   สยาม 黄金之地  Huáng jīn zhī dì   ดินแดนแห่งทองคำ 素万那普  Sù wàn nà pǔ   สุวรรณภูมิ 佛教  Fó jiào   พุทธศาสนา 佛教国家  Fó jiào guó jiā   เมืองพุทธ 佛教之都  Fó jiào zhī dū  เมืองแห่งพระพุทธศาสนา 热带国家  Rè dài guó jiā   ประเทศเขตร้อน 泰铢  Tài zhū   บาท (สกุลเงินของไทย) 时代  Shí dài  ยุค 王朝  Wáng cháo    ราชวงศ์ 素可泰王朝  Sù kě tài wáng cháo   ราชวงศ์สุโขทัย 阿瑜陀耶王朝 /  Ā yú tuó yé wáng   cháo   / 大城王朝    Dà chéng wáng cháo   ราชวงศ์อยุธยา 吞武里王朝  Tūn wǔ lǐ wáng cháo   ราชวงศ์ธนบุรี 节基王朝 /  Jié jī wáng cháo / 曼谷王朝    màn gǔ wáng cháo  ราชวงศ์จักรี 开国君主  Kāi guó jūn zhǔ  ปฐมกษัตริย์ 合并  Hé bìng    ถูกผนวก 君为父,民为子  Jūn wéi fù, mín wéi zi   พ่อปกครองลูก  ( พระมหากษัตริย์เป็นพ่อ ประชาชนเป็นลูก) 天之子  Tiān zhī zǐ   บุตรแห่งสวรรค์ 天王降世  Tiān wáng jiàng shì   ราชาแห่งสวรรค์ 拉动铜铃  Lā