20 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 


他稍微有一点不高兴。

Tā shāo wēi yǒu yī diǎn bù gāo xìng.

เขารู้สึกไม่พอใจอยู่บ้าง现在一切都准备好了。

Xiàn zài yī qiè dōu zhǔn bèi hǎo le.

ขณะนี้ทุกอย่างได้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว现在形势大好。

Xiàn zài xíng shì dà hǎo.

ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นมาก自私自利最可鄙。

Zì sī zì lì zuì kě bǐ.

ความเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องที่บัดซบที่สุด

可鄙 

Kě bǐ 

ที่น่ารังเกียจ ;น่ารังเกียจ;  บัดซบเลวอย่างยิ่ง你不了解情况,别多嘴!

Nǐ bù liǎo jiě qíng kuàng, bié duō zuǐ!

คุณยังไม่รู้เรื่องดี ก็อย่าเพิ่งไปปากบอนหละ

多嘴 

Duō zuǐ 

ปากบอน ;ปากพล่อย ;ปากเสีย ;ปากอยู่ไม่สุขชอบนินทาคนอื่น;พูดโดยไม่คิด💕💕💕💕💕
ประโยคภาษาจีน

 


当时我还没结婚。

Dāng shí wǒ hái méi jié hūn.

ในตอนนั้นฉันยังไม่ได้แต่งงาน当时我家很穷。

Dāng shí wǒ jiā hěn qióng.

ในตอนนั้นครอบครัวของเราจนมาก还有一些希望。

Hái yǒu yī xiē xī wàng.

ยังมีความหวังอยู่บ้าง别担心,你还有一点儿时间。

Bié dān xīn, nǐ hái yǒu yī diǎnr shí jiān.

ไม่ต้องห่วงคุณยังพอมีเวลาอยู่บ้าง这两字意义上稍微差别。

Zhè liǎng zì yì yì shàng shāo wéi chā bié.

ศัพท์สองคำนี้มีความหมายแตกต่างกันอยู่บ้าง🌷🌷🌷🌷🌷
ประโยคภาษาจีน

 不值一提。

Bù zhí yī tí.

ไม่ควรกล่าวถึง;ไม่ควรค่าแก่การกล่าวถึง 不管发生什么事。

Bù guǎn fā shēng shén me shì.

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น那事是怎么发生的?

Nà shì shì zěn me fā shēng de?

เรื่องนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไร双方发生误会。

Shuāng fāng fā shēng wù huì.

ทั้งสองฝ่ายเกิดความเข้าใจผิด一会儿哭一会儿笑。

Yī huǐr kū yī huǐr xiào.

เดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะ🍇🍇🍇🍇🍇
ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 วันนี้เรื่องร้ายๆกลายเป็นเรื่องดีๆ 

Today is a blessing in disguise.

今天真是塞翁失马。

Jīn tiān zhēn shì sài wēng shī mǎ.

*塞翁失马

Sài wēng shī mǎ 

อุปมาถึง บางครั้งเรื่องไม่ดีก็สามารถกลับกลายเป็นเรื่องดี; เรื่องดีก็สามารถกลับกลายเป็นเรื่องไม่ดีได้ฉันมีความสามารถระดับไหน ฉันรู้ชัดเจนดี 

I know exactly what level I am.

我自己是什么水平我很清楚。

Wǒ zì jǐ shì shén me shuǐ píng wǒ hěn qīng chǔ.และฉันก็รู้ว่าความแตกต่างระหว่างฉันกับเขาคืออะไร 

I also know the gap between me and her.

我也知道我跟人家的差距是什么?

Wǒ yě zhī dào wǒ gēn rén jiā de chā jù shì shén me?

*差距

Chā jù 

ระยะความต่าง ;ความแตกต่างคุณรู้ไหมว่าฉันก็เคยเป็นเหมือนคุณ 

You know what, I used to think likewise

你知道吗我曾经跟你一样。

Nǐ zhī dào ma wǒ céng jīng gēn nǐ yí yàng.ลังเลว่าคนสองคนแตกต่างกันมากเกินไปหรือเปล่า 

Hesitating because of the gaps between two lovers.

也会犹豫两个人是不是差距太大。

Yě huì yóu yù liǎng gè rén shì bú shì chā jù tài dà.ฉันแค่เห็นว่าเจ้าคิงคองนั่น หน้าตาเหมือนคุณมากเลย 

I just feel that the King Kong looks a little bit like you.

我就是看那个金刚跟你长得有点像。

Wǒ jiù shì kàn nà gè jīn gāng gēn nǐ zhǎng dé yǒu diǎn xiàng.

 

 

 💘💘💘💘💘ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ฉันดูเหมือนคนที่จ่ายค่าอาหารไม่ไหวเหรอ 

Do I look like someone who can’t afford a meal?

我像是付不起饭钱的人吗?

Wǒ xiàng shì fù bù qǐ fàn qián de rén ma?คุณก่อเรื่องพอหรือยัง 

You done beating me up? 

你闹够了没有?

Nǐ nào gòu le méi yǒu?ก่อเรื่องพอแล้วก็รีบกลับได้แล้ว 

That's enough. Go back.

闹够了赶紧回去。

Nào gòu le gǎn jǐn huí qù.นี่ฉันกำลังใช้แผนถ่วงเวลาอยู่นะ 

I’m using stalling tactics.

我这是缓兵之计。

Wǒ zhè shì huǎn bīng zhī jì.

*缓兵之计

Huǎn bīng zhī jì 

แผนถ่วงเวลา; แผนขัดตาทัพคิดว่าฉันอยู่ในกำมือแล้วงั้นเหรอ 

You have me under control, right?

是觉得我尽在掌握?

Shì jué dé wǒ jǐn zài zhǎng wò?เล่นรูบิค มีเทคนิคนะ 

We have formulas to restore the Rubik’s cube.

还原魔方是有技巧的。

Huán yuán mó fāng shì yǒu jì qiǎo de.

 💖💖💖💖💖
ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ดูพระอาทิตย์ขึ้นกับคนที่สำคัญที่สุด 

To see sunrise with my most important person.

和最重要的人一起看日出。

Hé zuì zhòng yào de rén yì qǐ kàn rì chū.ตอนแรกฉันจากเขาไปเพื่ออนาคตของตัวเอง 

I left him for my own future.

当初我为了自己的前途离开他。

Dāng chū wǒ wèi le zì jǐ de qián tú lí kāi tā.ใครจะไปคิดหละว่าเป็นการชักศึกเข้าบ้าน

Who knew that would set a fox to keep the geese?

谁知道会引狼入室呢?

Shéi zhī dào huì yǐn láng shì ne?คุณได้กลิ่นคนขี้หึงไหม 

You’re jealous.

你闻没闻到一股醋味?

Nǐ wén méi wén dào yì gǔ cù wèi?ก็แค่วัวแก่กินหญ้าอ่อนไม่ใช่เหรอ 

I just rob the cradle.

不就是老牛吃了嫩草吗。

Bú jiù shì lǎo niú chī le nèn cǎo ma.

*老牛吃嫩草

Lǎo niú chī nèn cǎo 

วัวแก่กินหญ้าอ่อน🌺🌺🌺🌺🌺
ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ดูเหมือนว่าโรคหอบของคุณจะหายดีแล้ว 

It seems that your asthma has been cured.

看来你的哮喘病已经好了。

Kàn lái nǐ de xiāo chuǎn bìng yǐ jīng hǎo le.เขาก็แค่ยังทำใจไม่ได้ก็เท่านั้นเอง 

He just doesn’t figure it out for now.

他就是一时半会儿没有反应过来。

Tā jiù shì yì shí bàn huìr méi yǒu fǎn yìng guò lái.เอารถด่วนทอดที่หนึ่ง 

Fired bamboo worm, please.

来个炸竹虫。

Lái gè zhà zhú chóng.ผัดดักแด้ 

Stir-fried silkworm chrysalis.

炒蚕蛹。

Chǎo cán yǒng.ตั๊กแตนทอด 

Roasted grasshoppers.

烤蚂蚱。

Kǎo mà zhà.🌿🌿🌿🌿🌿🌿
ประโยคภาษาจีน

  他稍微有一点不高兴。 Tā shāo wēi yǒu yī diǎn bù gāo xìng. เขารู้สึกไม่พอใจอยู่บ้าง 现在一切都准备好了。 Xiàn zài yī qiè dōu zhǔn bèi hǎo le. ขณะนี้ท...