บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ช้อปปิ้ง

ประโยคภาษาจีนในการไปช้อปปิ้ง Learn Chinese – shopping

       📌📌มาหัดฝึกฝนและเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน ในหมวดการช้อปปิ้ง ซึ่ง ทุกๆคนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ในการหาห้างสรรพสินค้า ราหรือซุปเปอร์ มาเก๊ตใกล้ๆกับที่เราพัก  หรืออาจจะเป็นเป็นการ สอบถามในสิ่งที่เรา ต้องการจะซื้อ ความต้องการในขนาดหรือไซส์ของ เสื้อผ้า 购物用语  Gòu wù yòng yǔ 💠💠 购物区在城镇的什么地方? Gòu wù qū zài chéng zhèn de shén me dì fāng? แหล่งช้อปปิ้งในเมืองนี้อยู่ที่ไหน   Where is the shopping area in this town? 💠💠 哪有最大的购物中心? Nǎ yǒu zuì dà de gòu wù zh ō ng xīn? ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ไหน Where is the biggest shopping center? 💠💠 附近哪有百货商店? Fù jìn nǎ    yǒu bǎi huò shāng diàn?   แถวนี้มีห้างสรรพสินค้าใกล้ๆไหม Is there a department store around here?  💠💠 最近的超市在哪? Zuì jìn de chāo shì zài nǎ? ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Where is the nearest supermarket from here? 💠💠 在哪能买到电池? Zài nǎ néng mǎi dào diàn chí? ฉันสามารถซื้อแบตเตอรี่ได้ที่ไหน   Where can I buy a battery? 💠💠 我想买厨房用具 Wǒ xiǎng mǎi chú fáng yòng jù ฉัน

ประโยคภาษาจีน การคืนสินค้า การคืนเงิน การเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อไป(ช้อปปิ้ง)

รูปภาพ
ฉันขอคืนสินค้าได้ไหมคะ Can I Return it?  我想退货可以吗? Wǒ xiǎng tuìhuò kěyǐ ma? ฉันจะคืนสินค้าจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ How can I return it? 我想退货怎么退? Wǒ xiǎng tuìhuò zěnme tuì? ฉันอยากคืนของชิ้นนี้ I’d like to return this. 我想退货。 Wǒ xiǎng tuìhuò. คุณช่วยเปลี่ยนให้หน่อยได้ไหม Could you exchange this? 你能帮我换这个吗? Nǐ néng bāng wǒ huàn zhège ma? คุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ได้ไหมคะ Could you exchange this for a larger size?  可以把这换成大点的吗? Kěyǐ bǎ zhè huàn chéng dà diǎn de ma? ฉันซื้อผิดขนาด I bought the wrong size. 我买错了尺寸。 Wǒ mǎi cuòle chǐcùn. ฉันขอคืนเงินได้ไหม Can I have a refund? 我可以退款吗? Wǒ kěyǐ tuì kuǎn ma? ฉันซื้อไปเมื่อวาน I bought it yesterday. 我昨天买的。 Wǒ zuótiān mǎi de. ฉันเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้ I just bought it yesterday.  我昨天刚买的。 Wǒ zuótiān gāng mǎi de. คุณสามารถบอกขั้นตอนการคืนสินค้าและการคืนเงินได้ไหมคะ Would you inform me a procedure of returning goods and receiv

ประโยคภาษาจีน จ่ายเงิน (ช้อปปิ้ง)

รูปภาพ
ชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ How much it if? 多少钱? Duōshǎo qián? ถ้าซื้อสามชิ้นราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่คะ How much is it altogether if I buy three?  要是我买三件一共多少钱? Yàoshi wǒ mǎi sān jiàn yīgòng duōshǎo qián? ราคานี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือยัง Does the price include VAT? 价格含增值税吗 ? Jiàgé hán zēngzhí shuì ma? ขอคืนภาษีได้ไหม Can I have a tax refund? 可以退税吗? Kěyǐ tuìshuì ma? แพงไปหน่อยนะ It’s a little expensive. 有点贵。 Yǒudiǎn guì. มันแพงไปสำหรับฉัน It’s too much for me. 对我来说太贵了。 Duì wǒ lái shuō tài guìle. เกินงบของฉันแล้ว That’s over my budget. 那超出了我的预算。 Nà chāochūle wǒ de yùsuàn. ช่วยลดราคาให้หน่อยได้ไหม Can you give me a discount? 能给我优惠点吗? Néng gěi wǒ yōuhuì diǎn ma? ราคานี้ลดแล้ว This price is already discounted. 这个价格是已经打过折了。 Zhège jiàgé shì yǐjīng dǎguò zhéle. ไม่ได้ค่ะ นี่เป็นราคาที่ต่ำแล้ว No , it is too low a price. 不行,这个价格实在太低了。 Bùxíng, zhège jiàgé shízài tài dīle. ราคาลดพิเ