บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ แม่สี

คำศัพท์ภาษาจีน สี แม่สี 颜色

รูปภาพ
颜色                    Yán sè                                สี  Colour   👇👇👇 蓝色                     Lán sè                               สีฟ้า  Sky blue  👇👇👇 深蓝色                  Shēn lán sè                       สีน้ำเงิน  Blue 👇👇👇 红色                     Hóng  sè                             สีแดง  Red 👇👇👇 粉红色  /  粉色        Fěn hóng sè / Fěn sè     สีชมพู  Pink 👇👇👇 橙色                  Chéng sè                            สีส้ม  Orange 👇👇👇 绿色                    Lǜ sè                                 สีเขียว  Green  👇👇👇 浅绿色               Qi ǎ n l ǜ   s è                           สีเขียวอ่อน  Light green 👇👇👇 紫色                   Z ǐ   sè                      สีม่วง  Purple,Violet       👇👇👇                                  黑色                  Hēi sè                    สีดำ   Black                  👇👇👇                         灰色                 Huī sè                    สีเทา     Grey 👇👇👇