บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2023

ประโยคภาษาจีน

รูปภาพ
  早上起来没什么胃口。 Zǎo shang qǐ lái méi shén me wèi kǒu. ตื่นมาเช้าๆแบบนี้ ไม่ค่อยอยากจะกินอะไร 这就是你所谓的努力? Zhè jiù shì nǐ suǒ wèi de nǔ lì? นี่คือที่คุณเรียกมันว่าความพยายามเหรอ 我的心已经死了! Wǒ de xīn yǐ jīng sǐ le! ใจของฉันมันได้ตายไปแล้ว 今天这么大方? Jīn tiān zhè me dà fāng? วันนี้ใจกว้างขนาดนี้เชียว 一个男孩子随便进女孩子房间合适吗? Yī gè nán hái zi suí biàn jìn nǚ hái zǐ fáng jiān hé shì ma? ผู้ชายเข้าห้องผู้หญิงตามอำเภอใจมันเหมาะสมแล้วเหรอ 难道这就是鼓励的眼神? Nán dào zhè jiù shì gǔ lì de yǎn shén? หรือว่านี่คือสายตาที่ให้กำลังใจกันนะ 你妈这厨艺越来越好了。 Nǐ mā zhè chú yì yuè lái yuè hǎo le. ฝีมือการทำอาหารของแม่คุณดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะ 你还真不拿自己当外人啊。 Nǐ hái zhēn bù ná zì jǐ dāng wài rén a. นี่เธอไม่เห็นว่าตัวเองเป็นคนนอกจริงๆเหรอ 我这不沾你的光吗? Wǒ zhè bù zhān nǐ de guāng ma? ก็อาศัยใบบุญของคุณไม่ใช่เหรอ 你记忆力简直是太好了。 Nǐ jì yì lì jiǎn zhí shì tài hǎo le. ความจำของคุณนี่ดีจริงๆเลย   我灰心了吗? Wǒ huī xīn le ma? ฉันท้อใจแล้วหรือยัง 我放弃了吗? Wǒ fàng qì le ma? ฉันได้ยอมแพ้ไหม 我彷徨了吗? W

ประโยคภาษาจีน

รูปภาพ
  明明是你自己注意力不集中。 Míng míng shì nǐ zì jǐ zhù yì lì bù jí zhōng. คุณไม่มีสมาธิเองแท้ๆ 你看你这小身板得好好练练了。 Nǐ kàn nǐ zhè xiǎo shēn bǎn d ě i hǎo hǎo liàn lian le. คุณดูรูปร่างอันบอบบางของคุณสิ ควรจะต้องฟิตร่างกายให้ดีแล้วนะ 你干嘛躲在那里不出声啊。 Nǐ gàn ma duǒ zài nà lǐ bù chū shēng a. คุณมาหลบตรงนั้นโดยไม่ให้ซุ่มให้เสียงทำไมกันเนี่ย 我今天不在状态。 Wǒ jīn tiān bù zài zhuàng tài. วันนี้ดวงฉันไม่ค่อยดี 都几点了还在这睡? Dōu jǐ diǎn le hái zài zhè shuì? กี่โมงกี่ยามกันแล้วยังจะนอนอยู่อีก 我是不是戳到他痛处了? Wǒ shì bù shì chuō dào tā tòng chù le?  ฉันไปจี้ใจดำเขาหรือเปล่านะ 什么是成年人的地方? Shén me shì chéng nián rén de dì fāng? อะไรคือสถานที่ของผู้ใหญ่เหรอ 得意什么呀? Dé yì shén me ya?  ภูมิใจอะไรกันอ่ะ 我先定一个小小的目标。 Wǒ xiān dìng yī gè xiǎo xiǎo de mù biāo.  ฉันตั้งเป้าหมายเล็กๆก่อนแล้วกันนะ   你看你困的。 Nǐ kàn nǐ kùn de. คุณดูคุณสิ ง่วงซะขนาดนี้ 我不爱吃甜食。 Wǒ bù ài chī tián shí. ฉันไม่ชอบกินของหวาน 你还好意思问? Nǐ hái hǎo yì si wèn? คุณยังจะมาถามอีกเหรอ 我那个准备期中考试呢。 Wǒ nà gè zhǔn bèi q ī  z

ชื่อเรียกภาษาจีน ตลาดนัดกลางคืนยอดนิยมในกรุงเทพฯ 泰国曼谷夜市大盘点

รูปภาพ
  จ๊อดแฟร์   Jodd Fairs 桥德夜市 Qiáo dé yè shì   ตลาดนัดเลียบด่วน   Liab Duan Night Market 快速道路市集 Kuài sù dào lù shì jí   ตลาดนัดหัวมุม   Hua Mum Night Market 转角夜市 Zhuǎn jiǎo yè shì   ตลาดนีออน  Talad Neon 霓虹夜市 Ní hóng yè shì   ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ Train Night Market 席娜卡琳火车铁道夜市 Xí nà kǎ lín huǒ chē tiě dào yè shì   ตลาด JJ Green   JJ Green Market 恰图恰绿色市集 Qià tú qià lǜ sè shì jí   ตลาดนัดจตุจักรคืนวันศุกร์   JJ Friday Night Market 绿色扎都扎夜市、绿色 JJ  夜市 Lǜ sè zhā dōu zhā yè shì, lǜ sè JJ yè shì   เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์   Asiatique The Riverfront 码头夜市、摩天轮夜市、湄南河夜市 Mǎ tóu yè shì, Mó tiān lún yè shì, Méi nán hé yè shì   ถนนข้าวสาร   Khaosan Road 考山路夜市 Kǎo shān lù yè shì   ชุมทางสยามยิปซี   Siam Gypsy Junction 暹罗吉普赛市集 Xiān luó jí pǔ sài shì jí       🙆🙆🙆

ประโยคภาษาจีน

รูปภาพ
  小时候你可乖了。 Xiǎo shí hòu nǐ kě guāi le. ตอนเด็กคุณว่านอนสอนง่ายจะตายไป 他呀可真是有本事呀。 Tā ya kě zhēn shi yǒu běn shì ya. เขานี่มีความสามารถจริงๆนะ 我无法用语言来表达我的感受。 Wǒ wú fǎ yòng yǔ yán lái biǎo dá wǒ de gǎn shòu. ฉันไม่สามารถแสดงความรู้สึกออกมาเป็นคำพูดได้ 我无法表达自己的感受。 Wǒ wú fǎ biǎo dá zì jǐ de gǎn shòu. ฉันไม่สามารถแสดงความรู้สึกของฉันออกมาได้ 他不尊重,也不顾及别人的感受。 Tā bù zūn zhòng, yě bù gù jí bié rén de gǎn shòu.  เขาไม่เคารพและก็ยังไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นด้วย 他完全没有注意孩子的感受。 Tā wán quán méi yǒu zhù yì hái zi de gǎn shòu. เขาไม่สนใจความรู้สึกของเด็กเลย 我非常清楚你的感受。 Wǒ fēi cháng qīng chǔ nǐ de gǎn shòu. ฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณมากๆเลยนะ   她听了他的笑话假装笑了。 Tā tīng   le tā de xiào   huà jiǎ   zhuāng xiào   le. เธอแสร้งทำเป็นตลกกับมุกตลกของเขา 他假装没注意。 Tā jiǎ   zhuāng méi zhù   yì. เขาแสร้งทำเป็นไม่สังเกตเห็น 那样是哪儿样? Nà   yàng shì nǎr yàng? แบบนั้นคือแบบไหนกันอ่ะ 那你争取了没有? Nà nǐ zhēng   qǔ   le méi   yǒu? คุณได้ลองพยายามแล้วหรือยังหล่ะ 你突然这