บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ สถานที่ท่องเที่ยวในอยุธยา

รวมชื่อสถานที่เที่ยวในอยุธยาเป็นภาษาจีน 大城府旅游景点

รูปภาพ
    นอกจาก อยุธยาจะเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ” แล้วก็ยังได้รับการขึ้นบัญชีจาก “ ยูเนสโก UNESCO” ( 联合国科学与文化研究组织  Lián hé guó kē xué yǔ wén huà yán jiū zǔ zhī) ให้เป็นเมืองมรดกโลก 世界文化遗产 Shì jiè wén huà yí chǎn เมื่อปี ค . ศ . 1991 ดังนั้นจึงขาดไม่ได้เลยสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยว และด้วยระยะทางจากกรุงเทพฯไปอยุธยาก็ใกล้นิดเดียว เพียงแค่อึดใจคุณก็สามารถไปถึงอีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองที่สำคัญของชาติไทย สำหรับบทความนี้เลยได้รวมรวมรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองอยุธยาเป็นภาษาจีนมาฝากกันค่ะ พระราชวังบางปะอิน   Bang Pa-In Royal Palace 挽巴茵行宫 Wǎn bā yīn xíng gōng 💦💦💦💦💦 วัดนิเวศธรรมประวัติ   Wat Niwet Thammaprawat 尼维塔玛帕万寺 Ní wéi tǎ mǎ pà wàn sì   💦💦💦💦 วัดมหาธาตุ   Wat Mahathat  舍利寺 ; 玛哈泰寺 Shè lì sì; Mǎ hā tài sì   💦💦💦💦 วัดราชบูรณะ Wat Ratchaburana 拉嘉布拉那寺 Lā jiā bù lā nà sì   💦💦💦💦 วิหารพระมงคลบพิตร   Wihan Phra Mongkhon Bophit 帕蒙空博碧寺 Pà méng kōng bó bì sì   💦💦💦💦 วัดพระศรีสรรเพชญ์   Wat Phrasisanpeth 帕