บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2018

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องดื่มต่างๆ 饮料

รูปภาพ
"เครื่องดื่ม"    饮料    Yǐn liào เครื่องดื่มแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1. ร้อน  热  Rè  2. เย็น  冰  Bīng  3. ปั่น 冰沙  Bīng shā   ชื่อเครื่องดื่มเป็นภาษาจีน 阿华田   Ā huá tián   โอวัลติน 热阿华田   Rè ā huá tián   โอวัลตินร้อน 冰阿华田   Bīng ā huá tián   โอวัลตินเย็น 火山阿华田   Huǒ shān ā huá tián  โอวัลตินภูเขาไฟ 可可   Kě kě   โกโก้ 热可可   Rè kě kě   โกโก้ร้อน 冰可可  Bīng kě kě   โกโก้เย็น 热巧克力  Rè qiǎo kè lì   ช็อกโกแลตร้อน 冰巧克力  Bīng qiǎo kè lì   ช็อกโกแลตเย็น   นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มสิ่งเหล่านี้เพื่อเพิ่มความอร่อยเข้าไปในเครื่องดื่มของเรา 可可碎片   Kě kě suì piàn   จาวาชิป java chips 鲜奶油   Xiān nǎi yóu   วิปครีม   Whipping cream 焦糖酱   Jiāo táng jiàng   คาราเมลซอส   caramel sauce 绿茶  Lǜ chá  ชาเขียว 菊花茶  Jú huā chá  น้ำเก๊กฮวย 罗汉果茶  Luó hàn guǒ chá   น้ำหล่อฮังก๊วย 凉茶  Liáng chá   จับเลี้ยง 玫瑰茄花茶  Méi guī jiā huā chá   น้ำกระเจี๊ยบ 木橘汁  Mù jú zhī  น้ำมะตูม 百香果汁  Bǎi

สายพันธุ์สุนัขต่างๆ ในภาษาจีน 狗的品种

รูปภาพ
คำศัพท์ภาษาจีน คำอ่าน พินอิน คำแปลภาษาไทย - อังกฤษ 阿富汗猎犬 Ā fù hàn liè quǎn   อัฟกัน ฮาวนด์    Afghan Hound 比格犬 /  比格猎犬 Bǐ gé quǎn /   Bǐ gé liè quǎn บีเกิล Beagle 博美犬 Bó Měi quǎn ปอมเมอเรเนียน    Pomeranian 藏獒 Cáng áo ทิเบตัน มาสทิฟฟ์   Tibetan Mastiff 大白熊犬 Dà bái xióng quǎn เกรท ไพรีนีส great pyrenees  หรือ  pyrenean mountain dog 大麦町犬 / 斑点狗 Dà mài tīng quǎn  /  Bān diǎn gǒu ดัลเมเชียน   Dalmatian 德国牧羊犬 Dé guó mù yáng quǎn เยอรมัน เชพเพอร์ด   German Shepherd Dog 斗牛梗 Dòu niú gěng   พิทบูล เทอร์เรีย   Pit Bull Terrier 法国斗牛犬 F ǎ guó dòu niú quǎn   เฟรนบูลด๊อก   French bulldog 贵宾犬 / 贵妇犬 / 卷毛狗 Guì bīn quǎn /  Guì fù quǎn / Juǎn máo gǒu