บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

รูปภาพ
  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’s for lunch? I’m absolutely ravenous. 午饭吃什么? 我饿死了!  Wǔ fàn chī shén me? Wǒ è sǐ le! 👇👇👇 เราจะทานอะไรสำหรับมื้อค่ำนี้ดี What should we have for dinner? 我们今晚吃什么? Wǒ men jīn wǎn chī shén me? 👇👇👇 ของหวานกินเป็นอะไรดี What's for dessert?  餐后甜点吃什么? Cān hòu tián diǎn chī shén me? 👇👇👇 เรากินไรดี What should we eat? 我们该吃什么? Wǒ men gāi chī shén me? 👇👇👇 คุณรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอกเหรอ You knew that, didn’t you? 我早就知道,不是吗? Wǒ zǎo jiù zhī dào, bù shì ma? 👇👇👇 คุณรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหม You knew that was gonna happen, right?  你早知道会是这样对吗? Nǐ zǎo zhī dào huì shì zhè yàng duì ma? 👇👇👇 คุณคิดถึงฉันเหรอ Do you miss me?  你想我了吗? Nǐ xiǎng wǒ le ma? 👇👇👇 คุณคิดถึงฉันตลอดเลย ใช่ไหมล่ะ You always miss me, don’t you? 你总是想我,不是吗? Nǐ zǒng shì xiǎng wǒ, bù shì ma? 👇👇👇 นี่

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

รูปภาพ
  เขามารึยัง Has he come yet? 他来了吗? Tā lái le ma? 👇👇👇 งั้นคืนนี้คุณก็ไม่มาแล้วเหรอ So you won't be coming tonight? 那么你今晚就不来了吗? Nà me nǐ jīn wǎn jiù bù lái le ma? 👇👇👇 ทุกคนมากันครบหมดแล้วใช่ไหม Is everybody here?  人都来全了吗? Rén dōu lái quán le ma? 👇👇👇 คุณเอาแปรงสีฟันมาด้วยไหม Have you brought your toothbrush with you?  你带牙刷来了吗? Nǐ dài yá shuā lái le ma? 👇👇👇 วันสำคัญของพวกคุณใกล้เขามาแล้วใช่ไหม You guys got a big day coming up?  你们大日子来了是吗? Nǐ men dà rì zi lái le shì ma? 👇👇👇 คุณไม่เห็นสิ่งที่ฉันทำไปเมื่อกี้เหรอ Did you see what I just did in there?  你没看见刚才我做什么来了吗? Nǐ méi kàn jiàn gang cái wǒ zuò shén me lái le ma? 👇👇👇 นั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องการเหรอ Is that all you want? 这就是你想要的吗? Zhè jiù shì nǐ xiǎng yào de ma? 👇👇👇 นี่คือสิ่งที่คุณต้องการจะทำต่อจากชีวิตที่เหลืออยู่เหรอ Is this what you want to do with the rest of your life? 这就是你后半辈子想要做的事情吗? Zhè jiù shì nǐ hòu bàn bèi zi xiǎng yào zuò d

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

รูปภาพ
  ทำไมคุณถึงคิดแบบนั้น Why do you think that? 你为什么这么想? Nǐ wèi shén me zhè me xiǎng? 👇👇👇 คุณจะกลับมาตอนไหน When will you return? 你什么时候回来? Nǐ shén me shí hòu huí lái? 👇👇👇 ทำไมคุณถึงได้บอกว่าฉันจะล้มเหลวไม่เป็นท่าหล่ะ Why do you think that I’ll fail? 你凭什么说我会失败? Nǐ píng shén me shuō wǒ huì shī bài? 👇👇👇 ทำไมถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้น่ะ Why do you think that happened? 为什么会发生这样的事呢? Wèi shén me huì fā shēng zhè yàng de shì ne? 👇👇👇 ทำไมคุณถึงคิดว่าผู้หญิงไม่ชอบคุณหล่ะ Why do you think women don’t like you? 你为什么这么认为女人会不喜欢你? Nǐ wèi shén me zhè me rèn wéi nǚ rén huì bù xǐ huān nǐ? 👇👇👇 ทำไมคุณถึงได้คิดว่าครั้งนี้ต่างออกไปจากครั้งที่แล้วหล่ะ What makes you think this time will be any different?  你为什么觉得这次跟上次不同呢? Nǐ wèi shén me jué dé zhè cì gēn shàng cì bù tóng ne? 👇👇👇 ทำไมคุณถึงคิดว่าฉันจะไม่เข้าใจในงานของคุณหล่ะ Why do you think I wouldn't understand what you do?  你为什么觉得我无法理解你的工作? Nǐ wèi shén me jué dé wǒ wú

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

รูปภาพ
  คุณอยากกินรึเปล่า Do you want to eat it? 你想吃吗? Nǐ xiǎng chī ma? 👇👇👇 เธอเดาได้ไหม Can you guess? 你能猜出来吗? Nǐ néng cāi chū lái ma? 👇👇👇 คุณเดาอายุของเขาได้ไหม Can you guess his age?  你能猜出他的年龄吗? Nǐ néng cāi chū tā de nián líng ma? 👇👇👇 เธอบอกคุณหรือว่าคุณเห็นเอง Did she tell you, or did you see it?  是她告诉你的还是你看到的? Shì tā gào sù nǐ de hái shì nǐ kàn dào de? 👇👇👇 หล่อนบอกอะไรคุณเกี่ยวกับแฟนเก่าฉันไหม Did she tell you about my ex? 她告诉过你我前男友的事吗? Tā gào sù guò nǐ wǒ qián nán yǒu de shì ma? 👇👇👇 นั่นหมายความว่าไงเหรอ What does that mean? 这是什么意思? Zhè shì shén me yì si? 👇👇👇 นี่คุณกำลังแกล้งทำเหรอ / คุณกำลังเสแสร้งอยู่อย่างนั้นเหรอ Are you pretending? 你在装吗? Nǐ zài zhuāng ma? 👇👇👇 เขาป่วยจริงหรือว่าแกล้งป่วยนะ Is he really sick or is he just shamming?  他真病了,还是装的? Tā zhēn bìng le, hái shì zhuāng de? 👇👇👇 มันจะดีเหรอที่จะพูดแบบนั้น Is it a good idea to say that? 那样说是好吗? Nà yàng shuō shì hǎo ma? 👇👇👇 ฉันท

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

รูปภาพ
  คุณยังโสดอยู่หรือเปล่า Are you still single? 你还是单身吗? Nǐ hái shì dān shēn ma? 👇👇👇 ทำไมคุณยังโสดอยู่เลย How are you still single? 你怎么还单身着? Nǐ zěn me hái dān shēn zhe? 👇👇👇 ทำไมคุณยังโสด / ทำไมคุณยังไม่แต่งงาน Why are you still single? 你为什么一直没结婚呢? Nǐ wèi shén me yī zhí méi jié hūn ne? 👇👇👇 คุณเข้าใจถึงความรู้สึกของฉันหรือเปล่า Do you feel me? 你能感受到我吗? Nǐ néng gǎn shòu dào wǒ ma? 👇👇👇 คุณแคร์ฉันมากแค่ไหน How much do you care about me? 你有多在乎我? Nǐ yǒu duō zài hū wǒ? 👇👇👇 ฉันพูดถูกไหม Am I right? 我说得对吗? Wǒ shuō de duì ma? 👇👇👇 ฉันพูดผิดหรือเปล่า Am I wrong? 我说错了吗? Wǒ shuō cuò le ma? 👇👇👇 คุณกำลังฟังอยู่หรือเปล่า Are you listening? 你在听吗? Nǐ zài tīng ma? 👇👇👇 คุณอยากให้ฉันช่วยไหม Do you want me to help? 你要我帮忙吗? Nǐ yào wǒ bāng máng ma? 👇👇👇 คุณต้องการให้ฉันช่วยเขาหางานไหม Do you want me to help him to find a job?  你希望我帮他找份工作吗? Nǐ xīwàng wǒ bāng tā zhǎo fèn gōng zuò ma? 👇👇👇 พวกเขาได้บ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

รูปภาพ
  คุณแน่ใจนะว่านี่เป็นความคิดที่ดีแล้ว Are you sure this is a good idea?  你确定这是个好主意吗? Nǐ què dìng zhè shì gè hǎo zhǔ yì ma?  👇👇👇 คุณคิดว่านี่เป็นความคิดที่ดีแล้วเหรอ Do you think it's a good idea? 你觉得这是一个好主意吗? Nǐ jué dé zhè shì yī gè hǎo zhǔ yì ma? 👇👇👇 นี่เป็นความคิดที่ดีแล้วเหรอ Is it really a good idea?  这真的是个好主意吗? Zhè zhēn de shì gè hǎo zhǔ yì ma? 👇👇👇 คุณช่วยหยุดพูดหน่อยได้ไหม Can you just stop speaking? 你能不能不要说话了? Nǐ néng bù néng bù yào shuō huà le? 👇👇👇 คุณช่วยหยุดพูดสักครู่ได้ไหม Could you just stop talking for a second? 你能不能停一会儿别说了? Nǐ néng bù néng tíng yī huǐr bié shuō le? 👇👇👇 ทำไมคุณถึงทำแบบนั้นล่ะ Why are you doing that? 你干吗要干那种事? Nǐ gàn ma yào gàn nà zhǒng shì? 👇👇👇 เกิดอะไรขึ้น ทำไมพวกคุณถึงได้ทำแบบนั้น What happened? Why are you all doing that?  怎么了,你们这是干什么? Zěn me le, nǐ men zhè shì gàn shén me? 👇👇👇 คุณยังโกรธฉันอยู่เหรอ Are you still angry with me?  你还生我气吗? Nǐ hái shēng wǒ qì m

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

รูปภาพ
  ฉันต้องไปตอนนี้เลยไหม Do I have to go now? 我现在必须走吗? Wǒ xiàn zài bì xū zǒu ma? 👇👇👇 คุณจะต้องไปให้ได้เลยเหรอ Do you have to go?  你非得走吗? Nǐ fēi děi zǒu ma? 👇👇👇 คุณจะไปทันทีเลยเหรอ Are you leaving right away?  你马上就走吗? Nǐ mǎ shàng jiù zǒu ma?  👇👇👇 คุณจะออกไปเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ Are you leaving already?  你这么早就要走吗? Nǐ zhè me zǎo jiù yào zǒu ma? 👇👇👇 ฉันทำตอนนี้เลยได้ไหม Can I do it now? 我现在可以做吗? Wǒ xiàn zài kě yǐ zuò ma? 👇👇👇 ยังสามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหม After break up return can be a friend? 分手后还可以做朋友吗? Fēn shǒu hòu hái kě yǐ zuò péng yǒu ma? 👇👇👇 เขาทำอย่างนั้นได้จริงๆเหรอ And he can just do that? 他真的可以那样做吗? Tā zhēn de kě yǐ nà yàng zuò ma? 👇👇👇 ทำไมถึงรีบนักล่ะ Why are you in a hurry? 你干嘛那么急? Nǐ gàn ma nà me jí? 👇👇👇 คุณยังรอฉันอยู่ไหม Are you still waiting for me? 你还在等我吗? Nǐ hái zài děng wǒ ma? 👇👇👇 รอสักครู่ได้ไหม Wait a moment, will you?  等一会儿好吗? Děng yī huǐr hǎo ma?