ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

 


คุณแน่ใจนะว่านี่เป็นความคิดที่ดีแล้ว

Are you sure this is a good idea? 

你确定这是个好主意吗?

Nǐ què dìng zhè shì gè hǎo zhǔ yì ma? 


👇👇👇คุณคิดว่านี่เป็นความคิดที่ดีแล้วเหรอ

Do you think it's a good idea?

你觉得这是一个好主意吗?

Nǐ jué dé zhè shì yī gè hǎo zhǔ yì ma?


👇👇👇นี่เป็นความคิดที่ดีแล้วเหรอ

Is it really a good idea? 
这真的是个好主意吗?

Zhè zhēn de shì gè hǎo zhǔ yì ma?


👇👇👇คุณช่วยหยุดพูดหน่อยได้ไหม

Can you just stop speaking?

你能不能不要说话了?

Nǐ néng bù néng bù yào shuō huà le?


👇👇👇คุณช่วยหยุดพูดสักครู่ได้ไหม

Could you just stop talking for a second?

你能不能停一会儿别说了?

Nǐ néng bù néng tíng yī huǐr bié shuō le?👇👇👇ทำไมคุณถึงทำแบบนั้นล่ะ

Why are you doing that?

你干吗要干那种事?

Nǐ gàn ma yào gàn nà zhǒng shì?


👇👇👇เกิดอะไรขึ้น ทำไมพวกคุณถึงได้ทำแบบนั้น

What happened? Why are you all doing that? 

怎么了,你们这是干什么?

Zěn me le, nǐ men zhè shì gàn shén me?


👇👇👇คุณยังโกรธฉันอยู่เหรอ

Are you still angry with me? 

你还生我气吗?

Nǐ hái shēng wǒ qì ma?


👇👇👇


นี่คุณยังฟังฉันอยู่หรือเปล่า

Are you still with me?

你听懂我的话了吗?

Nǐ tīng dǒng wǒ de huà le ma?


👇👇👇คุณเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดอยู่หรือเปล่า

Do you understand what I’m saying?

你明白我在讲什么吗?

Nǐ míng bái wǒ zài jiǎng shén me ma?

 💖💖💖💖

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节