ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

 อาหารเช้ากินอะไรดี

What's for breakfast? 

早餐吃什么?

Zǎo cān chī shén me?


👇👇👇มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว

What’s for lunch? I’m absolutely ravenous.

午饭吃什么? 我饿死了!

 Wǔ fàn chī shén me? Wǒ è sǐ le!


👇👇👇เราจะทานอะไรสำหรับมื้อค่ำนี้ดี

What should we have for dinner?

我们今晚吃什么?

men jīn wǎn chī shén me?


👇👇👇ของหวานกินเป็นอะไรดี

What's for dessert? 

餐后甜点吃什么?

Cān hòu tián diǎn chī shén me?👇👇👇เรากินไรดี

What should we eat?

我们该吃什么?

Wǒ men gāi chī shén me?👇👇👇คุณรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอกเหรอ

You knew that, didn’t you?

我早就知道,不是吗?

Wǒ zǎo jiù zhī dào, bù shì ma?👇👇👇คุณรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหม

You knew that was gonna happen, right? 

你早知道会是这样对吗?

Nǐ zǎo zhī dào huì shì zhè yàng duì ma?👇👇👇คุณคิดถึงฉันเหรอ

Do you miss me? 

你想我了吗?

Nǐ xiǎng wǒ le ma?👇👇👇คุณคิดถึงฉันตลอดเลย ใช่ไหมล่ะ

You always miss me, don’t you?

你总是想我,不是吗?

Nǐ zǒng shì xiǎng wǒ, bù shì ma?👇👇👇นี่เป็นวิธีที่คุณแสดงออกมาว่าคิดถึงฉันใช่ไหม

Is that your way of saying you miss me? 

那就是你对我表达思念的方式吗?

Nà jiù shì nǐ duì wǒ biǎo dá sī niàn de fāng shì ma?👇👇👇คุณจะคิดถึงฉันไหม เมื่อฉันไม่อยู่

Will you miss me while I am away? 

我不在的时候,你会想念我吗?

Wǒ bù zài de shí hòu, nǐ huì xiǎng niàn wǒ ma?👇👇👇แปลว่าคุณคิดถึงฉันใช่ไหม

Does that mean that you miss me? 

这么说,你想我了?

Zhè me shuō, nǐ xiǎng wǒ le?💕💕💕💕
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节