บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ประโยคภาษาจีนที่ผู้สอนใช้บ่อยๆในห้องเรียน

ประโยคภาษาจีนที่ผู้สอนใช้บ่อยๆในห้องเรียน 教师课堂用语

รูปภาพ
        สำหรับใครที่เริ่มสนใจในการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาที่ 3   อย่างเช่น ภาษาจีน แล้วกลัวว่า ในการเข้าเรียนแล้ว อาจจะฟัง  老师   หรือครูผู้สอนพูดมาแล้ว อาจจะยังฟังไม่เข้าใจ ในบทความนี้เลยได้หยิบเอาประโยคที่ผู้สอนใช้บ่อยๆ แล้วเราได้ยินกันบ่อยๆ มาฝากกันค่ะ   同学们好!现在上课。 Tóng xué men hǎo! Xiàn zài shàng kè. สวัสดีค่ะ(ครับ)นักเรียนทุกคน! ตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันเถอะ 到上课时间了,现在我们上课! Dào shàng kè shí jiān le, xiàn zài wǒ men shàng kè! ถึงเวลาเรียนแล้ว พวกเรามาเริ่มเรียนกัน 请打开书,翻到第八页。 Qǐng dǎ kāi shū, fān dào dì bā yè. กรุณาเปิดหนังสือแล้วพลิกไปที่หน้า  8 请看第 150 页! Qǐng   kàn dì 150 yè! กรุณาดูที่หน้า 150 请看第 5 个生词! Qǐng kàn dì 5 gè shēngcí! กรุณาดูคำศัพท์ที่  5 读课文,要大声朗读。 Dú kè wén, yào dà shēng lǎng dú. อ่านบทเรียนและต้องอ่านออกเสียงดังๆ 请接着读下去! Qǐng jiēzhe dú xiàqù! ขอให้อ่านต่อไปค่ะ 好,就读到这里。 Hǎo, jiù dú dào zhè lǐ. อ่านถึงแค่นี้พอค่ะ(ครับ) 请看黑板! Qǐng kàn hēi bǎn! ขอให้ดูที่กระดานดำค่ะ(ครับ) 请听我发音! Qǐng tīng wǒ fā yīn! โปรดฟังการออกเสียงของฉัน! 请听我说。 Qǐng tīng wǒ shuō. กรุณาฟังฉัน(ผม)พ