บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ระบบสุริยะ 太阳系

ระบบสุริยะ 太阳系 Solar System

รูปภาพ
คำศัพท์ภาษาจีน คำอ่านพินอิน คำแปลภาษาไทย 太阳系 Tài yáng xì   ระบบสุริยะ  恆星 Héng xīng ดาวฤกษ์ 八大行星中 Bā dà xíng xīng zhōng บรรดาดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง 行星 Xíng xīng ดาวเคราะห์   太阳 Tài yáng ดวงอาทิตย์ 水星 Shuǐ xīng ดาวพุธ   金星 Jīn xīng ดาวศุกร์   世界 Shì jiè โลก   火星 Huǒ xīng ดาวอังคาร   木星 Mù xīng ดาวพฤหัสบดี   土星 Tǔ xīng ดาวเสาร์   天王星 Tiān wáng xīng ดาวยูเรนัส   海王星 Hǎi wáng xīng ดาวเนปจูน   卫星 Wèi xīng ดาวบริวาร 人造卫星 Rén zào wèi xīng ดาวเทียม 矮行星 Ǎi xíng xīng ดาวเคราะห์แคระ 冥王星 Míng wáng xīng ดาวพลูโต   妊神星 Rèn shén xīng ดาวเฮาเมอา   鸟神星 Niǎo shén xīng ดาวมาคีมาคี   阋神星 Xì shén xīng ดาวอีริส