บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ เจดีย์

ชื่อเรียกเจดีย์ต่างๆเป็นภาษาจีน

รูปภาพ
       เจดีย์ ภาษาจีนจะใช้คำว่า 塔   Tǎ ซึ่งเจดีย์จะหมายถึงสิ่งที่เคารพบูชา แทนองค์พระพุทธเจ้า สำหรับบทความนี้เรามาเรียนรู้กับเหล่าเจดีย์ต่างๆ เจดีย์ประธาน 主塔 Zhǔ tǎ เจดีย์ทรงกรวยเหลี่ยม  角锥形塔 Jiǎo zhuī xíng tǎ เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือจะเรียกอีกอย่างว่า เจดีย์รูปดอกบัวตูม    含苞莲花塔 Hán bāo lián huā tǎ เจดีย์ทรงลังกา   西兰塔 Xī lán tǎ เจดีย์ทิศ   方位塔 Fāng wèi tǎ เจดีย์แบบศรีวิชัย 惜威猜塔 Xī wēi cāi tǎ   (มีฐานและองค์ระฆังทรงสี่เหลี่ยม ตอนบนเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา และมีเจดีย์เล็กๆประกอบอยู่ทั้งสี่มุม ) เจดีย์ภูเขาทอง  金山塔 Jīn shān tǎ เจดีย์ย่อมมุมไม้  12   十二棱角塔 Shí èr léng jiǎo tǎ เจดีย์ราย   排塔 Pái tǎ   (เป็นเจดีย์ขนาดเล็กสร้างเรียงรายไป ตามบริเวณของวัด) เจดีย์หย่อม 群塔 Qún tǎ    (เป็นเจดีย์หลายองค์ซึ่งสร้างอยู่บนฐานเดียวกัน ) 💦💦💦

คำศัพท์ภาษาจีน เจดีย์ต่างๆ

รูปภาพ
      เจดีย์ คือสิ่งที่ใช้สำหรับเคารพบูชา แทนองค์พระพุทธเจ้า สำหรับบทความนี้เรามาเรียนคำศัพท์เรื่องชื่อเรียก “เจดีย์”ต่างๆ เป็นภาษาจีนกันค่ะ เจดีย์ 塔 Tǎ เจดีย์ประธาน 主塔 Zhǔ tǎ เจดีย์ทรงดอกบัวตูม (พุ่มข้าวบิณฑ์ ) 含苞莲花塔 Hán bāo lián huā tǎ เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา 锡兰塔  /  斯里兰卡塔 Xī lán tǎ / Sī lǐ lán kǎ tǎ เจดีย์ทิศ 方位塔 Fāng wèi tǎ เจดีย์ราย 排塔 Pái tǎ เจดีย์หย่อม 群塔 Qún tǎ เจดีย์ภูเขาทอง 金山塔 Jīn shān tǎ เจดีย์ย่อมุมไม้ 12   十二棱角塔 Shí èr léng jiǎo tǎ เจดีย์ทรงศรีวิชัย 惜威猜塔 Xī wēi cāi tǎ