บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ทิศทางและตำแหน่ง

คำศัพท์ภาษาจีน ทิศทางและตำแหน่ง 方向与位置

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com 方向 Fāng xiàng ทิศทาง  位置 Wèi zhi   ตำแหน่ง  北方 Běi  fāng          ทิศเหนือ  南方 Nán fāng        ทิศใต้  西方 Xī fāng      ทิศตะวันตก   东方 Dōng fāng      ทิศตะวันออก  东北方 Dōng běi fāng  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    西北方 Xī běi fāng  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   东南方 Dōng nán fāng  ทิศตะวันออกเฉียงใต้  西南方 Xī nán fāng  ทิศตะวันตกเฉียงใต้  左边   Zuǒ biān ด้านซ้าย  右边        Yòu biān ด้านขวา  旁边        Páng biān ด้านข้าง  前面        Qián miàn ด้านหน้า ข้างหน้า  后面        Hòu miàn ด้านหลัง ข้างหลัง  对面        Duì miàn           ด้านตรงข้าม  街对面 Jiē duì miàn อยู่ตรงข้ามถนน 前边        Qián biān ข้างหน้า  后边        Hòu bian           ข้างหลัง 外边        Wài biān           ข้างนอก 中间        Zhōng jiān ตรงกลาง 里边        Lǐ biān               ข้างใน 上边        Shàng biān ข้างบน 下边        Xià biān ข