บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ การศึกษา

คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับสถานศึกษา โรงเรียนต่างๆ

รูปภาพ
      มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ ชื่อเรียกแต่ละสถานศึกษากันค่ะ รูปภาพจาก pixabay.com 学院 Xué yuàn  สถานศึกษา 学校   Xué xiào โรงเรียน 托儿园 Tuō ér yuán เนอสเซอรี่/สถานรับเลี้ยงเด็ก 幼儿园   Yòu ér yuán  อนุบาล 国立学校   Guó lì xué xiào โรงเรียนรัฐบาล 私立学校   Sī lì xué xiào โรงเรียนเอกชน 大学预科学校   Dà xué yù kē xué xiào โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 寄宿学校    Jì sù xué xiào โรงเรียนประจำ 聋哑学校    L ó ng y ǎ xu é xi à o โรงเรียนสอนคนเป็นใบ้หูหนวก 女校     N ǚ xi à o โรงเรียนหญิงล้วน 男校      Nán xiào โรงเรียนชายล้วน 盲人学校      Máng rén xué xiào โรงเรียนสอนคนตาบอด 商业学校    Shāng yè xué xiào โรงเรียนพาณิชยการ 中等技术学校   Zhōng děng jì shù xué xiào โรงเรียนอาชีวศึกษา 军官预备学校    Jūn guān yù bèi xué xiào โรงเรียนเตรียมทหาร 💦💦💦💦💦

วีรกรรมตอนเรียนที่เราๆทำกัน 在上课不良的行为

รูปภาพ
มาดูพฤติกรรมต่างๆ ที่พวกเราๆ เคยทำไว้ตอนที่เรียนกันค่ะ มีใครโดนข้อไหนบ้าง รูปภาพจาก pixabay.com ล อกการบ้าน 抄作业 ( Chāo zuò yè ) ด้วยเหตุผลมากมายที่ทำให้ต้องเอาการบ้านมาทำที่โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย   และถ้าต้องการความเร็วในการทำการบ้าน ทางที่ดีที่สุด คือ ลอกการบ้านจากเพื่อนที่ทำเสร็จแล้วค่ะ รูปภาพจาก pixabay.com โดดเรียน หรือ   หนีเรียน 逃课 ( Táo kè ) / 翘课 ( Qiào kè )                 การโดดเรียนหรือหนีเรียน มีเหตุผลหลายอย่างเลยใช่มั้ยคะ อย่างเช่น วิชานั้นไม่ชอบ ไม่ชอบผู้สอน หรือ เพื่อนโดดเราก็ต้องโดด เดี๋ยวไม่เข้ากลุ่ม ใครมีเหตุผลอะไรในการโดดเรียนบ้างคะ รูปภาพจาก pixabay.com เล่นโทรศัพท์มือถือ 玩手机 ( Wán shǒu jī )             “ ไม่มีมือถือ ก็เหมือนขาดอะไรไปในชีวิต” เพราะความสามารถที่มากมายของโทรศัพท์ในยุคสมัยนี้ทำให้ “โทรศัพท์มือถือ” กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเรียนไปแล้วค่ะ   การเล่นโทรศัพท์จึงกลายเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ในชั้นเรียนทั่วไปๆ มีใครหยิบโทรศัพท์มาทำอะไรกันบ้างคะ เล่นไลน์ เล่นเฟสบุ๊ค หรือว่าถ่ายรูป กัน   รูปภาพจาก

อาชีวศึกษา 职业教育

รูปภาพ
อาชีวศึกษา 职业教育 ( Zhí yè jiào yù )   หรือเรียกง่ายๆว่า " การศึกษาสายอาชีพ" เป็นการเปิดการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเรียกสั้นๆ ว่า ปวช.ในระดับนี้จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้าน    รูปภาพจาก pixabay.com ปวช.ภาษาจีนคือ 中专   ( Zhōng zhuān )ผู้ที่จะศึกษาระดับ ปวช . ได้จะต้องเป็นผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3  初三  ( Chū sān ) ก่อนถึงจะเข้าเรียนระดับนี้ได้ ส่วนหลักสูตรจะมีอยู่หลายสาขา  专业 ( Zhuān yè ) ด้วยกัน เช่น อุตสาหกรรม  工业 ( Gōng yè ) พาณิชยกรรม  商业 ( Shāng yè ) ศิลปกรรม  美术  ( Měi shù )   คหกรรม  家政 ( Jiā zhèng ) เกษตรกรรม  农业 ( Nóng yè )   ประมง  渔业 ( Yú yè ) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  旅游业 ( Lǚ yóu yè ) อุตสาหกรรมสิ่งทอ  纺织业  ( Fǎng zhī yè )   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  信息与通信技术 ( Xìn xī yǔ tōng xìn jì shù ) รูปภาพจาก pixabay.com                 ในส่วนของผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้นควรจะเป็นผู้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 中专 ( Zhōng zhuān   ) ในสาขานั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน – มัธยมศึกษาตอนต้น初中 และมัธยมศึกษาตอนปลาย 高中

รูปภาพ
มัธยมนี้จะแบ่งออกเป็นมัธยมตอนต้น และมัธยมตอนปลายเรา ไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ มัธยมตอนต้นกันก่อนค่ะ รูปภาพจาก pixabay.com ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 初中  ( Chū zhōng ) ถือเป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ  义务教育 ( Yì wù jiào yù ) โดยในส่วนนี้จะเน้นให้เด็กๆได้สำรวจ ความถนัด และความสนใจของตนเอง ซึ่งในส่วนของชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนี้จะเรียนกัน 3 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือเรียกสั้นๆ ว่า ม .1  ภาษาจีนคือ 初一  Chū yī มัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือเรียกสั้นๆ ว่า ม .2  ภาษาจีนคือ 初二  Chū èr มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเรียกสั้นๆ ว่า ม .3    ภาษาจีนคือ 初三  Chū sān เมื่อจบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว ในช่วงนี้ก็ดูว่า ใครจะเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย 高中 Gāo zhōng  ในส่วนของมอปลายนี้ ยังแบ่งออกเป็นสายสามัญ   普通高中  Pǔ tōng gāo zhōng    กับ มัธยมสายอาชีพ  职业高中    Zhí yè gāo zhōng  หรือที่เรียกว่า สายอาชีวศึกษา 职业教育    Zhí yè jiào yù   ค่ะ เราไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ มัธยมศึกษาตอนปลายกัน รูปภาพจาก pixabay.com มัธยมศึกษาตอนปลาย  高中 Gāozhōng   จะเรียนด้วยกันทั้งหมด 3

การศึกษาขั้นพื้นฐาน - ชั้นประถมศึกษา小学

รูปภาพ
ประถมศึกษา 小学    Xiǎo xué   เป็นลำดับการศึกษาที่ต่อมาจากชั้นอนุบาล 幼儿园    Yòu ér yuán   ซึ่งในระดับประถมศึกษานี้ในเมืองไทย เด็กนักเรียนทั้งหลาย 小学生 Xiǎo xué shēng  ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 ปี เริ่มตั้งแต่ ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ค่ะ ไปดูภาษาจีนกันค่ะ รูปภาพจาก pixabay.com ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียกสั้นว่า ป .1   小学一年级   Xiǎo xué y ì nián jí ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 เรียกสั้นว่า ป .2   小学二年级   Xiǎo xué èr nián jí ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียกสั้นว่า ป .3   小学三年级   Xiǎo xué sān nián jí ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4   เรียกสั้นว่า ป .4   小学四年级   Xiǎo xué sì nián jí ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 เรียกสั้นว่า ป .5 小学五年级   Xiǎo xué wǔ nián jí ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 เรียกสั้นว่า ป .6   小学六年级   Xiǎo xué liù nián jí _________________________

เข้าใกล้วันสอบ จิตใจกระวนกระวายจริงๆเลยเชียว 考试

รูปภาพ
เมื่อพูดถึง "การสอบ" เชื่อได้เลยค่ะ ว่าทุกคนที่ได้ยิน คำนี้จะต้องเกิดความรู้สึก อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน บางคนอาจจะ ดีใจจัง😉😉 จะได้สอบแล้ว บางคนอาจจะ รู้สึกว่า ทำไม 😕😕ชีวิตนี้ของฉัน จะต้องเจอกับการสอบด้วย   ในบทความนี้จะเอาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ การสอบมาฝากกันค่ะ รูปภาพจาก pixabay.com 考试  Kǎo shì   การสอบ 参加考试 Cān jiā kǎo shì   เข้าร่วมการสอบ 考试者 Kǎo shì zhě   ผู้เข้าสอบ 考试题 Kǎo shì tí   หัวข้อการสอบ 试卷 Shì juàn   ข้อสอบ 笔试 Bǐ shì   สอบข้อเขียน 口试 Kǒu shì  สอบการพูด 分 Fēn   คะแนน 扣分 Kòu fēn   ตัดคะแนน 加分 Jiā fēn   เพิ่มคะแนน 考试成绩 Kǎo shì chéng jì ผลการสอบ 及格 Jí gé   สอบผ่าน 升级 Shēng jí  เลื่อนชั้น 不及格 Bù jí gé สอบไม่ผ่าน 留级 Liú jí เรียนซ้ำชั้น รูปภาพจาก pixabay.com 欢迎补充: เข้าใกล้วันสอบ จิตใจกระวนกระวายจริงๆเลยเชียว 考试

เมื่อถึงเกณฑ์ต้องเข้าอนุบาล 幼儿园

รูปภาพ
            เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนกันค่ะ  รูปภาพจาก pixabay.com          เริ่มมาตั้งแต่อนุบาลกันเลยว่าแต่ละชั้นจะเรียกว่าอย่างไรกันบ้าง          สถานศึกษา ภาษาจีน จะเรียกว่า 学院 ( Xué yuàn )   ซึ่งเด็กเมื่อถึงเกณฑ์ และมีความพร้อมที่สามารถดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้นแล้ว ก็จะเข้าเรียนในระดับ ชั้นอนุบาล 幼儿园 ( Yòu ér yuán ) รูปภาพจาก pixabay.com        ซึ่งเด็กนั้นจะต้องมีอายุ 4 ขวบถึงจะเข้าอนุบาล 1   ได้ค่ะ อนุบาล 1   ภาษาจีน จะเรียกว่า 小班  ( Xiǎo bān ) อนุบาล 2 ก็จะเรียกว่า 中班 ( Zhōng bān ) และอนุบาล 3   เรียกว่า 大班 ( Dà bān )   ก่อนที่จะขึ้นชั้นประถม 小学 ( Xiǎo xué ) 欢迎补充: เมื่อถึงเกณฑ์ต้องเข้าอนุบาล 幼儿园