สุภาษิตจีนZ 汉语成语 - Zรูปภาพจาก pixabay.com


สุภาษิตจีนZ  汉语成语 - Z


杂乱无章
luàn zhāng 
ไม่เป็นระเบียบ; 
สับสนไม่เป็นระเบียบ ;
ยุ่งเหยิงไม่เป็นระบบ杂七杂八
Zá qī zá bā  
คละปนกันยุ่ง; 
สับสนปนเปกันยุ่ง砸锅卖铁
Zá guō mài tiě 
อุปมาว่า ยกเอาของทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดออกมา


再接再厉
Zài jiē zài   
ยึดหยัดมุมานะบากบั่นอย่างไม่ระย่อท้อถอยต่อไป;
ปักหลักสู้อย่างทรหด ;
ปักหลักสู้อย่างไม่ระย่อท้อถอย再三再四
Zài sān zài sì 
ครั้งแล้วครั้งเล่า载歌载舞
Zài zài  
ร้องเพลงไปพลางเต้นรำไปพลาง赞不绝口
Zàn bù jué kǒu 
ชมไม่ขาดปาก; ชมเปาะ责无旁贷
pang dài 
อยู่ในความรับผิดชอบของตน ;
อยู่ในภาระหน้าที่ของตน; 
เป็นภาระหน้าที่ของตนที่จะปัดไปให้คนอื่นไม่ได้啧有烦言
Zé yǒu fán yán  
มีเสียงบ่นอยู่มาก; 
มีเสียงแสดงความไม่พอใจอยู่มาก择善而从
Zé shàn ér cóng 
เลือกเอาสิ่งที่ดีและปฏิบัติตาม


贼头贼脑
Zéi tóu zéi nǎo 
ลับๆล่อๆ ;
ทำลับๆล่อๆ沾亲带故
Zhān qīn dài gù  
มีสายสัมพันธ์ทางด้ายญาติพี่น้อง ;
อาศัยสายสัมพันธ์ทางญาติพี่น้อง


沾沾自喜
Zhān zhān  
กระหยิ่มยิ้มย่อง瞻前顾后
Zhān qián hòu 
เบิ่งมองไปข้างหน้าแล้วแลไปข้างหลัง; 
ดูหน้าดูหลัง; 
ดูตาม้าตาเรือ斩草除根
Zhǎn cǎo chú gēn
ตัดรากถอนโคน


斩钉截铁
Zhǎn dīng jié tiě 
ตัดตะปูและตัดเหล็ก  ใช้อุปมาว่า การกระทำหรือการตัดสินใจหรือการพูด เด็ดขาด ;
เฉียบขาด辗转反侧
Zhǎn zhuǎn fǎn  
นอนพลิกตัวกลับไปกลับมา อุปมาว่า มีความว้าวุ่นใจนอนไม่หลับจนต้องพลิกตัวกลับไปกลับมาตลอดเวลา战战兢兢
Zhàn zhàn jīng jīng 
กลัวตัวสั่นงันงก; 
ระมัดระวัง(เป็นอย่างยิ่ง)张冠李戴
Zhāng guān dài 
เอาไปให้ผิดคน ไปหาคนผิด ทำผิดเรื่องผิดราว (หมวกของคนแซ่จาง ไปใส่ที่ศีรษะของคนแซ่ลี้)张口结舌
Zhāng kǒu jié shé 
อ้าปากค้าง นั่นคือ อ้าปากและไม่สามารถพูดออกมาได้ เพราะเหตุผลของตนเองสู้ไม่ได้และเกิดความหวาดกลัว张牙舞爪
Zhāng zhǎo 
แยกเขี้ยวยิงฟัน (ทำท่าทางดุร้ายหรือทำท่าทำทางขู่)掌上明珠
Zhǎng shàng míng zhū 
เพชรที่แวววาวบนนิ้วมือ อุปมาว่า ลูกสาวที่พ่อแม่รักอย่างสุดจิตสุดใจ; 
แก้วตา(ของพ่อแม่) 仗势欺人
Zhàng shì rén 
อาศัยอำนาจบาตรใหญ่ข่มเหงคนอื่นไปทั่ว仗义疏财
Zhàng shū cái 
ยึดมั่นในสัจจะเหนือทรัพย์สินเงินทองใดๆทั้งสิ้น; 
เอาเงินเอาทองช่วยเหลือบุคคลที่เกิดความยากลำบากด้วยจิตใจเมตตา ;
ใจป้ำ仗义执言
Zhàng zhí yán 
(ลุกขึ้นมา) กล่าวเพื่อความเป็นธรรม招摇过市
Zhāo yáo guò shì  
ทำท่าทำทางโอ้อวด (ให้คนอื่นสนใจ) ;
เดินกรีดกรายไปตามตลาด招摇撞骗
Zhāo yáo zhuàng piàn 
แอบอ้าง(ชื่อของคนอื่น) เที่ยวหลอกลวงต้มตุ๋น昭然若揭
Zhāo rán ruò jiē 
ข้อเท็จจริงปรากฏชัด (เหมือนกับเปิดออกมาให้เห็นโฉมหน้าทั้งหมด)朝不保夕
Zhāo bǎo  
ในช่วงเช้านั้นสามารถที่จะรักษาไว้ได้ แต่ในช่วงเย็นไม่แน่ใจว่าจะรักษาไว้ได้ ใช้บรรยายว่า สถานการณ์ล่อแหลม ;
หน้าสิ่วหน้าขวาน; 
อยู่ในภาวะอันตรายเป็นอย่างยิ่ง朝发夕至
Zhāo fā xī zhì 
ตอนเช้าออกเดินทาง ตอนเย็นก็ถึง ใช้บรรยายว่า ระยะทางไม่ไกลหรือการคมนาคมสะดวก朝令夕改
Zhāo lìng xī gǎi 
ตอนเช้าก็ออกคำสั่ง ตอนเย็นก็เปลี่ยนแปลง ใช้บรรยายว่า นโยบายหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไป จนตามไม่ทัน朝气蓬勃
Zhāo qì péng  
เต็มไปด้วยพลังชีวิตอันคึกคัก朝三暮四
Zhāo sān  
พลิกแพลงเล่ห์เหลี่ยมปั่นหัวคนอื่นเล่น ;จิตใจไม่แน่นอน ;เปลี่ยนใจอยู่เสมอ照本宣科
Zhào běn xuān  
ทำตามตัวหนังสือตายตัว ใช้อุปมาว่า ไม่สามารถพลิกแพลงใช้ให้เป็นประโยชน์ได้照葫芦画瓢
Zhào hú lu huà piáo  
วาดกระบวยตามรูปน้ำเต้า อุปมาว่า ลอกแบบ; 
เลียนแบบ照猫画虎
Zhào māo huà hǔ 
วาดรูปเสีอตามรูปแมว อุปมาว่า ลอกแบบ ;
เลียนแบบ针锋相对
Zhēn fēng xiāng duì  
ฟันต่อฟัน ตาต่อตา ;
หนามยอกเอาหนามบ่ง真金不怕火炼
Zhēn jīn bú pà huǒ liàn  
ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟหลอม ;
คนจริงย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้真相大白
Zhēn xiàng dà bái 
ข้อเท็จจริงได้ถูกเปิดออกมาหมด真知灼见
Zhēn zhī zhuó jiàn 
ข้อวินิจฉัยที่เฉียบแหลม; 
ข้อคิดเห็นที่เฉียบแหลม; 
ความรู้ที่แท้จริงและสายตาที่ลึกซึ้ง振振有词
Zhèn zhèn yǒu   
พูดมีเหตุมีผลอย่างฉะฉาน争权夺利
Zhēng quán duó  
แก่งแย่งอำนาจ; 
ชิงอำนาจและผลประโยชน์争先恐后
Zhēng xiān kǒng hòu 
แย่งกัน (โดยกลัวจะอยู่หลังหรือล้าหลังเพื่อน) ; 
เฮโล(โดยกลัวจะล้าหลังเพื่อน)蒸蒸日上
Zhēng zhēng shàng 
อุปมาว่ กิจการนับวันที่จะเจริญรุ่งเรือง正本清源
Zhèng běn qīng yuán 
การปฏิรูปถึงแก่นแท้ ;การรปฏิรูปถึงรากเง่า正大光明
Zhèng dà guāng míng  
เปิดเผยตรงไปตรงมา正中下怀
Zhèng zhòng xià huái 
ถูกใจพอดี ;ถูกใจเป๊ะ郑重其事
Zhèng zhòng qí shì 
เอาจริงเอาจังในเรื่องนั้น支离破碎
Zhī suì 
แตกเป็นชิ้นๆ ;
แตกกระจุย ;
แตกกระจัดกระจาย; 
แตกไม่เป็นชิ้นเป็นอัน知恩图报
Zhī ēn tú bào 
การรู้จักบุญคุณ คือ รู้จักบุญคุณคนที่เคยให้ความช่วยเหลือเรา知法犯法
Zhī fǎ fàn fǎ 
เจตนากระทำผิดกฎหมาย รู้กฎหมายแต่ก็กระทำผิดกฎหมาย; 
รู้อะไรเป็นอะไรก็กระทำผิดกฎหมาย知己知彼
Zhī zhī bǐ 
รู้เขารู้รา ;
รู้สถานภาพของตนดีและรู้สถานภาพของข้าศึกดี知情达理
Zhī qíng dá lǐ 
รู้เหตุรู้ผลดี ;
รู้หลักทำนองคลองธรรมดี ;
รู้อะไรเป็นอะไรดี


知人之明
Zhī rén zhī míng  
ญาณทัศนะที่มองคนออก ;
สายตาที่มองคนออก


知疼着热
Zhī téng zháo rè 
รักทะนุถนอม; ถนอมน้ำใจกันและกัน (ส่วนมากจะใช้ระหว่า สามีภรรยา)


执法如山
Zhí fǎ rú shān 
ปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด执迷不悟
Zhí  
หลงงมงาย(ในความคิด) ยืนกรานในความผิดพลาดอย่างโงหัวไม่ขึ้น直截了当
Zhí jié liǎo dāng 
โพล่งๆ โผงผาง;
ตรงๆ ไม่อ้อมค้อม直眉瞪眼
Zhí méi dèng yǎn
ถมึงตา; 
ถมึงตาจ้องมองด้วยความโกรธ ;
ตะลึงงัน ;
อ้าปากค้าง ;
ตาค้าง(ด้วยอาการตะลึงงัน)纸上谈兵
Zhǐ shàng tán bīng
วางแผนยุทธการตามตัวหนังสือว วางแผนยุทธการบนแผ่นกระดาษ นั่นคือการคุยโวโอ้อวดที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง指鹿为马
Zhǐ wéi  
พูดผิดเป็นถูก พูดถูกเป็นผิด指日可待
Zhǐ dài
(เรื่องราว ความหวัง )กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้指桑骂槐
Zhǐ sāng mà huái   
ตีวัวกระทบคราด  


指手画脚
Zhǐ shǒu huà jiǎo 
ยกมือยกไม้; 
ชี้โบ๊ชี้เบ๊; 
ชี้หรือวิจารณ์อย่างสะเพร่า趾高气扬
Zhǐ gāo yáng 
อุปมาว่า ลำพอง; 
หยิ่งผยอง ;
หลงระเริง; 
ลืมตัว至高无上
Zhì gāo shàng 
สูงสุดยอด ;
สูงเลิศล้ำ至理名言
Zhì míng yán 
คำพูดอันเป็นสัจจะ志同道合
Zhì tóng dào  
อุดมการณ์ตรงกัน; 
อุดมการณ์ร่วมกัน炙手可热
Zhì shǒu  
เหยียดแขนออกไปก็รู้สึกว่าร้อน อุปมาว่า หยิ่งยะโสโอหังด้วยอำนาจอันยิ่งใหญ่治病救人
Zhì bìng jiù rén 
รักษาโรคเพื่อช่วยชีวิตคน เยียวยาเพื่อช่วยชีวิตคน อุปมาว่า วิพากษ์วิจารณ์ความผิดพลาดของเขาเพื่อช่วยให้เขาแก้ไขความผิดพลาด栉风沐雨
Zhì fēng  
อุปมาว่ วิ่งเต้นเหน็ดเหนื่ยหรือวิ่งเต้นเหน็ดเหนื่อยจนต้องฝ่าลมฝ่าฝน
置若罔闻
Zhì ruò wǎng wén  
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่; 
ไม่สนใจ; 
ไม่ฟัง置之度外
Zhì zhī wài 
ไม่ยี่หระ (ต่อความเป็นความตาย หรือต่อผลได้ผลเสีย)中流砥柱
Zhōng liú zhù 
บุคคลที่เป็นแกนกลาง; 
บุคคลที่เป็นเสากลาง中庸之道
Zhōng yōng zhī dào 
หลักสายกลาง ;
หลักมัชฌิมาปฏิปทา ;
หลักการปฏิบัติตัวสายกลาง忠心耿耿
Zhōng xīn gěng gěng 
จิตใจที่ซื่อสัตย์อย่างหาที่สุดมิได้忠言逆耳
Zhōng yán ěr 
คำเตือนที่เต็มไปด้วยซื่อสัตย์สุจริตแต่ฟังแล้วขัดหู忠贞不渝
Zhōng zhēn bù yú 
จงรักภักดีอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่โดยไม่มีวันที่จะเสื่อมคลาย
种瓜得瓜,种豆得豆
Zhǒng guā dé guā, zhǒng dòu dé dòu
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตอบสนอง(ปลูกแตงได้แตง ปลูกถั่วได้ถั่ว)众口难调
Zhòng kǒu nán tiáo 
เป็นการยากที่จะปรุงให้ถูกรสปากของคนกินทุกคน众口铄金
Zhòng kǒu shuò jīn 
ปากหลายๆคนย่อมสามารถละลายทองได้  ;
เสียงปากของคนจำนวนมากที่พูดไปพูดมาย่อมสามารถทำให้ผิดกลายเป็นถูก ถูกกลายเป็นผิดได้众口一辞
Zhòng kǒu yì  
(เสียงคนจำนวนมาก) พูดเป็นเสียงเดียวกัน众目睽睽
Zhòng kuí kuí  
ตาของมวลชนจ้องมอง; ถูกประชาชนจ้องมอง ;ถูกคนจ้องมอง ;สายตาของมวลชนที่กำลังจ้องมอง众叛亲离
Zhòng pàn qīn  
ประชาชนและคนใกล้ชิดต่างก็พากันตีตัวออกห่าง หรือตีตัวออกห่าง众矢之的
Zhòng shǐz  
เป้าที่ประชาชนทั่วไปโจมตี ;เป้าที่ถูกประชาชนทั่วไปโจมตี众所周知
Zhòng suǒ zhōu zhī
เป็นที่รู้จักกันดี; เป็นที่ทราบกันดี众望所归
Zhòng wàng suǒ guī   
(บุคคลที่)มวลชนเลื่อมใสศรัทธาและไว้วางใจ众志成城
Zhòng zhì chéng chéng 
หมายถึง รวมใจเป็นกำแพง มักใช้อุปมาถึงความสามัคคีของมวลชนสามารถเป็นพลังอันยิ่งใหญ่; 
สามัคคีคือพลังนั่นเอง珠联璧合
Zhū lián  
ไข่มุกที่ร้อยเป็นพวง หยกที่ตกผลึกกลืนเป็นแผ่นเดียวกัน อุปมาว่า (เจ้าบ่าว เจ้าสาว)เหมือนกิ่งทองใบหยก; 
ของที่ดีอยู่รวมกัน ;
ของที่ล้ำค่าผสมผเสเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน蛛丝马迹
Zhū  
ร่องรอย ;
เบาะแส


专心致志
Zhuān xīn zhì zhì 
มีความตั้งอกตั้งใจ; 
ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างตั้งใจแน่วแน่ ; 
ใจจดใจจ่อ หรือ ตั้งอกตั้งใจ


转危为安
Zhuǎn wēi wéi ān
(สถานการณ์ อาการไข้)ดีขึ้น พลิกจากร้ายกลายเป็นดี ;
พลิกจากอันตรายกลายเป็นปลอดภัย;
พ้นจากอันตราย


装疯卖傻
Zhuāng fēng mài shǎ 
แสร้งทำตัวเป็นโง่เขลาเบาปัญญา ;
แสร้งทำตัวบ้าๆบอๆ ;
แสร้งทำตัวเป็นคนเซ่อซ่า


装聋作哑
Zhuāng lóng zuò yǎ 
จงใจเพิกเฉย ;
แสร้งทำเป็นไม่รู้ ; 
แสร้งทำเป็นเป็นใบ้หูหนวก装模作样
Zhuāng zuò yàng 
เสแสร้ง หรือแกล้งทำสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง装腔作势
Zhuāng qiāng zuò shì 
ทำท่าทำทาง; 
ดัดจริต


壮志凌云
Zhuàng zhì líng yún 
ปณิธานอันแรงกล้าที่จะทะยานไปในเมฆา; 
ปณิธานอันสะเทือนเลือนลั่น


惴惴不安
Zhuì zhuì bù ān 
รู้สึกร้อนอกร้อนใจมาก


捉襟见肘
Zhuō jīn jiàn zhǒu 
จับแขนเสื้อก็เห็นแขน ใช้บรรยายว่า เสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริ่ง อุปมาว่า อุปสรรคมากมายหลายหลาก ; 
มีอุปสรรคนานัปการ孜孜不倦
juàn
ขยันหมั่นเพียรอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย自暴自弃
bào  
หมดอาลัยตายอยาก; 
ไม่อยากจะแสวงหาความก้าวหน้า


自惭形秽
cán xíng huì
รู้สึกอับอายขายหน้าที่ตนสู้คนอื่นไม่ได้ ;
รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ自吹自擂
Zì chuī zì léi 
 เป่าแตรเองและก็ตีกลองเอง อุปมาว่ คุยโวโอ้อวดเอง ;
ยกหางตัวเอง自高自大
gāo  
ถือดี ;
อวดดี ;
ยกตนข่มท่าน自告奋勇
gào fèn yǒng  

ขันอาสา(ที่จะทำงานที่ยาก)
自顾不暇
xiá 
ตัวเองยังเอาตัวไม่รอด ;
งานยุ่งจนตัวเองยังเอาตัวไม่รอด自力更生
Zì lì gēng shēng 
พึ่งลำแข้งของตัวเอง


自觉自愿
Zì jué zì yuàn  
(ทำด้วย)ความสำนึกและสมัครใจ


自力更生
gēng shēng 
พยายามยืนอยู่ด้วยลำแข้งลำขาของตัวเอง พยายามทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยตัวของตัวเอง


自鸣得意
míng yì 
กระหยิ่ม ;
กระหยิ่มยิ้มย่อง; 
อิ่มอกอิ่มใจจนออกนอกหน้า


自命不凡
mìng bù fán  
เข้าใจเอาเองว่าตนไม่เบาทีเดียว自欺欺人
Zì qī qī rén  
หลอกตัวเองและผู้อื่น自强不息
qiáng  
มุมานะบากบั่นอย่างไม่ท้อถอย


自私自利
Zì sī zì lì  
เห็นแก่ตัว ;
ไม่คำนึงถึงคนอื่น


自生自灭
shēng zì miè 
เกิดเองตายเอง; 
เกิดขึ้นเองดับสูญเอง


自食其果
shí guǒ  
กรรมตามสนอง ดาบคืนสนอง ;
ใครก่อกรรมใดไว้ก็รับกรรมนั้นเอง


自食其力
shí  
อาศัยลำแข้งลำขาของตนเอง ;
อาศัยกำลังของตนเอง


自相矛盾
Zì xiāng máo dùn 
ขัดแย้งกันเอง
自以为是
Zì yǐ wéi shì  
คิดว่าตัวเองถูกตลอด


自由自在
yóu zì zài 
อิสระเสรี


自怨自艾
yuàn  
เสียใจ เสียอกเสียใจ(ที่เกิดความผิดพลาด)


自知之明
zhī zhī míng
มีญาณทัศนะที่รู้ตัวเองดี自作自受
zuò shòu 
กรรมตามสนอง; 
กรรมสนองกรรม自作聪明
Zì zuò cōng míng  
ถือดีว่าตนฉลาด ;
อวดดีว่าตนฉลาด


恣意妄为
yì wàng wéi 
เที่ยวกระทำสุ่มสี่สุ่มห้าตามอำเภอใจ走马观花
Zǒu mǎ guān huā  
ขี่ม้าชมดอกไม้(เข้าใจเพียงผิวเผิน)走后门
Zǒu hòu mén 
ใช้เส้นสาย


走南闯北
Zǒu nán chuǎng běi 
ขึ้นเหนือล่องใต้


走投无路
Zǒu tóu  
จนตรอก ;
อับจน; 
ไม่มีทางออก


足智多谋
Zú zhì duō móu  
เจ้าปัญญา


罪不容诛
Zuì bù róng zhū  
มหันตโทษ; 
มีความผิดมหันต์


罪大恶极
Zuì  è  
บาปหนา; 
มีความชั่วมหันต์


罪魁祸首
Zuì kuí huò shǒu 
ตัวการที่ก่อกรรมทำชั่ว醉生梦死
Zuì shēng mèng  
ดำรงชีวิต(หรือมีชีวิต)อย่างสำมะเลเทเมา; 
มีชีวิตลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องเพ้อฝัน


左顾右盼
Zuǒ gù yòu pàn  
มองซ้ายมองขวา ;
มองไปรอบๆ


左右逢源
Zuǒ yòu féng yuán 
ได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง; 
(ลาภ)ไหลมาเทมา; 
ราบรื่นไปหมดทุกอย่าง


左右为难
Zuǒ yòu wéi nán  
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก


左思右想
Zuǒ sī yòu xiǎng 
คิดแล้วคิดอีก; 
คิดทุกแง่ทุกมุม


作壁上观
Zuò bì shàng guān 
นั่งดูดาย; 
นิ่งดูดาย


作茧自缚
Zuò jiǎn fù 
 สร้างเรื่องขึ้นมามัดตัวเอง; 
ทำเรื่องขึ้นมามัดตัวเอง作威作福
Zuò wēi zuò fú 
ใช้อำนาจบาตรใหญ่ ;
วางอำนาจบาตรใหญ่


坐吃山空
Zuò chī shān kōng  
นั่งกินนอนกินสมบัติเก่าจนหมด


坐地分赃
Zuò dì fēn zāng  
แบ่งของโจร; 
แบ่งรับ(ของโจร)坐观成败
Zuò guān chéng bài  
นั่งดูความสำเร็จหรือความพ่ายแพ้ของคนอื่นอย่างเฉยเมย; 
นั่งดูดาย วางตัวเฉย(ต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของคนอื่น)


坐井观天
Zuò jǐng guān tiān 
 คนที่มองโลกแคบ เปรียบเสมือน กบในกะลา坐立不安
Zuò ān  
ลุกนั่งไม่ติด ;
ใจไม่สงบ


坐享其成
Zuò xiǎng qí chéng  
ชุบมือเปิบ


坐以待毙
Zuò dài bì 
นั่งรอความตาย


做贼心虚
Zuò zéi xīn xū 
วัวสันหลังหวะ ;กินปูนร้อนท้อง


💦💦💦💦💦💦💦💦💦学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม