คำศัพท์ภาษาจีน เซียมซีเสี่ยงทาย

求签 
Qiú qiān
เซียมซี

摇出竹签
Yáo chū zhú qiān 
เขย่าเซียมซี

求签筒 
Qiú qiān tǒng 
กระบอกติ้วเซียมซี

解签文
 Jiě qiān wén 
ใบเซียมซี

签号 
Qiān hào 
หมายเลขเซียมซี

掷筊
 Zhì jiǎ
ไม้ปวย (ไม้คว่ำ ไม้หงาย)

阴杯 
Yīn bēi  
ไม้ปวยคว่ำสองอัน 
(表示不可、不行、神佛不准,或神明生气了,或凶多吉少,再次请示)

笑杯 
Xiào bēi 
ไม้ปวยหงายสองอัน
(表示说明不清、神佛主意未定,再请示)

圣杯 
Shèng bēi  
ไม้ปวยหงายหนึ่งอัน คว่ำหนึ่ง 
(表示可以、 行、同意)

第一签 
Dì yī qiān 
ใบเซียมซีใบที่ 1

第二签 
Dì èr qiān  
ใบเซียมซีใบที่ 2

作主 
Zuò zhǔ 
ตัดสินใจ


指示 
Zhǐ shì 
ให้ข้อเสนอแนะ 💦💦💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节