สุภาษิตจีน X 汉语成语 - X


รูปภาพจาก pixabay.com


สุภาษิตจีน X 汉语成语 - X


息事宁人
Xī shì níng rén  
พยายามไกล่เกลี่ยให้คู่กรณียุติข้อพิพาทซึ่งกันและกัน ; (ในการพิพาทกันนั้น)พยายามอดกลั้นและอ่อนข้อให้เพื่อให้เรื่องราวสงบลง


息息相关
Xī xī xiāng guān 
มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น


熙来攘往
Xī lái rǎng wǎng 
คนเดินขวักไขว่; คนจอแจ


习非成是  
Xí fēi chéng shì  
ชินแต่เรื่องที่ผิดจนกลายเป็นเรื่องที่ถูก; ชินแต่เรื่องที่ผิดจนถือเป็นเรื่องที่ถูก


习焉不察
Xí yān bù chá 
เคยชินจนไม่ได้สังเกตปัญหาในนั้น

习以为常
Xí yǐ wéi cháng 
เคยชินจนเป็นนิสัย


洗耳恭听
Xǐ ěr gōng tīng 
ตั้งใจฟัง


洗心革面
Xǐ xīn gé miàn 
กลับเนื้อกลับตัวใหม่


喜出望外
Xǐ chū wàng wài  
ดีใจกับเรื่องที่คาดไม่ถึง


喜怒哀乐
Xǐ nù āi lè 
อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป (ไม่ว่าจะเป็นความดีใจ ความโกรธ  ความเศร้าโศก และความสุข)


喜怒无常
Xǐ nù wú cháng 
หงุดหงิดมาก ;เอาแน่เอานอนไม่ได้ ;อารมณ์ขึ้นๆลงๆ


喜闻乐见
Xǐ wén lè jiàn 
ชอบฟังชอบดู; ชอบดูชอบอ่าน


喜新厌旧
Xǐ xīn yàn jiù 
เก่าๆเป็นสนิม ใหม่ๆจุ๋มจิ๋ม; ชอบของใหม่เบื่อของเก่า(ส่วนมากจะหมายถึง ความรักที่ไม่ได้รักเดียวใจเดียว)


喜笑颜开
Xǐ xiào yán kāi
ร่าเริง; ใบหน้าเต็มได้ด้วยความยิ้มแย้ม


喜形于色
Xǐ xíng yú sè 
ใบหน้ายิ้มพรายไปด้วยความดีอกดีใจ; ใบหน้ายิ้มพรายไปด้วยความปลื้มปิติ


细水长流
shuǐ cháng liú 
น้ำที่ไหลแต่น้อยๆจะไหลได้ยาวไกล อุปมาว่า การประหยัดมัธยัสถ์เงินทองหรือกำลังคนจะทำให้กำลังทรัพย์ หรือกำลังคนไม่ขาดแคลนอยู่ตลอดไป หรือ อุปมาว่า ทำงานบางอย่างวันละนิดวันละหน่อยทำอย่างไรก็ไม่มีวันจะขาดช่วงหรือขาดตอนไปได้细针密缕
Xì zhēn mì lǚ 
งานประณีตละเอียดอ่อน细枝末节
zhī jié 
อุปมาว่า ข้อปลีกย่อยของปัญหาหรือส่วนที่สำคัญ瑕不掩瑜
Xiá bù yǎn yú 
อุปมาว่า จุดด่างพร้อยเล็กๆน้อยๆไม่สามารถจะปิดบังจุดเด่นได้ นั่นคือ จุดเด่นเป็นส่วนที่สำคัญ จุดด่างพร้อยหรือข้อบกพร่องเป็นส่วนรองลงไป瑕瑜互见
Xiá yú hù jiàn 
มีทั้งจุดเสียและจุดดี;  มีทั้งข้อบกพร่องและข้อดี มีทั้งจุดด่างพร้อยและงดงามสมบูรณ์แบบ下不为例
Xià wéi lì 
(ครั้งนี้ยกเว้นให้) ครั้งต่อไปทำไม่ได้อีกแล้ว先发制人
Xiān zhì rén 
ลงมือจัดการก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะตั้งตัวติด ; ลงมือตัดไฟแต่ต้นลมก่อน先见之明
Xiān jiàn zhī míng 
ญาณที่ทราบเหตุการณ์ล่วงหน้า;  สายตาที่มองเหตุการณ์ล่วงหน้าออก先礼后兵
Xiān hòu bīng
เจรจาพาทีตามมารยาทแล้วจึงใช้กำลัง;  เมื่อเจรจาพาทีแล้วไม่รู้เรื่องจึงใช้กำลัง


先人后己
Xiān rén hòu jǐ 
พิจารณาผู้อื่นก่อนคิดถึงตนเอง先入为主
Xiān wéi zhǔ 
ผู้ใดที่เข้าครอบครองก่อนคนนั้นย่อมได้เปรียบเป็นเจ้าของ;  เชื่อและยอมรับในสิ่งที่ได้ยินมาก่อน先声夺人
Xiān shēng duó rén 
สร้างอานุภาพขู่ขวัญก่อน ; ใช้เสียงคำรามขู่ขวัญก่อน先意承志
Xiān yì chéng zhì 
ทายใจผู้อื่นไดโดยพยายามทำในสิ่งที่ผู้อื่นชอบ先斩后奏
Xiān zhǎn hòu zòu 
ดำเนินการอย่างเฉียบขาดแล้วค่อยรายงานให้เบื้องบนทราบ


先知先觉
Xiān zhī xiān jué 
ผู้ที่มีญาณทัศนะมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า闲情逸致
Xián qíng yì zhì 
จิตใจที่เอ้อระเหย;  จิตใจที่สบาย显而易见
Xiǎn ér jiàn 
ประจักษ์ชัดแจ้ง相安无事
Xiāng ān wú shì 
อยู่ด้วยความสงบและไม่มีเหตุทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกัน相得益彰
Xiāng zhāng 
เสริมกันได้เด่นชัดยิ่งขึ้น ; หนุนกันได้เด่นชัดยิ่งขึ้น;  ยิ่งช่วยเหลือกันต่างฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างเด่นชัด相辅而行
Xiāng fǔ ér xíng 
เดินเคียงคู่(ประคองกันไป) ;  เดินเคียงคู่และประกอบกัน


相辅相成
Xiāng fǔ xiāng chéng 
ประกอบเสริมซึ่งกันและกัน相生相克
Xiāng shēng xiāng kè  
ส่งผลกระทบเชื่อโยงเป็นสายระโยงระยาง
相提并论
Xiāng bìng lùn
นำมาพูดเปรียบเทียบกัน นั่นคือ นำเอาบุคคลหรือสรรพสิ่งที่ไม่เหมือนกัน ยกขึ้นมากล่าวหรือพูดรวมๆกัน (ส่วนมากใช้ในรูปปฏิเสธ)相形见绌
Xiāng xíng jiàn chù  
ต่างกันไกล(เมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน) ; ห่างกันไกล(เมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน)相依为命
Xiāng wéi mìng 
(พ่อลูกแม่ลูกหรือตายาย) พึ่งพาอาศัยกันดำรงชีวิต;  มีชีวิตประคับประคองกันมา想方设法
Xiǎng fāng shè fǎ  
พยายามทุกวิถีทาง想入非非
Xiǎng rù fēi fēi 
คิดหรือจินตนาการ ถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ หรือเพ้อฝัน逍遥法外
Xiāo yáo wài 
(นักโทษ)ลอยนวล


销声匿迹
Xiāo shēng  
หายต๋อม;  หายเข้ากลีบเมฆ小家子气
Xiǎo jiā zi
ลักษณะท่าทางไม่สุภาพเรียบร้อย;  ลักษณะท่าทางกระเปิ๊บกระป๊าบ


小巧玲珑
Xiǎo qiǎo líng lóng 
กระจุ๋มกระจิ๋ม小手小脚
Xiǎo shǒu xiǎo jiǎo  
หยาบคาย ; ไม่สุภาพ ; ไม่กล้าได้กล้าเสีย ; ไม่มีความกล้า ; ขี้ขลาด小题大做
Xiǎo tí dà zuò  
ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

小巫见大巫
Xiǎo wū jiàn dà wū 
แตกต่างกันราวฟ้ากับดิน小心翼翼
Xiǎo xīn   
ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ;ระวังตัวแจ笑里藏刀
Xiào lǐ cáng dāo  
หน้าเนื้อใจเสือ;  ยิ่มที่ซ่อนด้วยมีด笑容满面
Xiào róng mǎn miàn
ใบหน้าที่ยิ้มพราย ;ยิ้มแป้น心安理得
Xīn ān  
จิตใจสบาย(เพราะเรื่องราวได้ทำอย่างถูกต้องโดยไม่เกิดความรู้สึกตะขิดตะขวงใจ ; ไม่มีอะไรเป็นที่ตะขิดตะขวงใจ ; สบายใจ


心不在焉
Xīn bú zài yān  
ใจลอย ; ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว; จิตใจฟุ้งซ่าน

心烦意乱
Xīn fán yì luàn 
จิตใจสับสนวุ่นวาย心服口服
Xīn fú kǒu fú 
เลื่อมใสอย่งสุดจิตสุดใจ心腹之患
Xīn fù zhī huàn
หอกข้างแคร่ ; ภยันตรายที่ซ่อยตัวอยู่ภายใน


心甘情愿
Xīn gān qíng yuàn 
ยอม(ด้วยความสมัครใจ) ;  สมัครใจ(ที่จะรับทุกข์หรือยอมเสียเปรียบ)


心花怒放
Xīn huā fàng 
จิตใจเบิกบาน ; ไปด้ยความสมหวัง;  จิตใจเริงร่าไปด้วยความสมหวัง


心灰意懒
Xīn huī lǎn 
(รู้สึก)ท้อแท้ใจ;  (เกิดความรู้สึก)หมดอาลัยตายอยาก ; หมดกำลังใจ


心惊胆战
Xīn jīng dǎn zhàn 
อกสั่นขวัญหาย;  อกสั่นขวัญแขวน;  ขวัญหนีดีฝ่อ心惊肉跳
Xīn jīng ròu tiào
อกสั่นขวัญหาย ; ขวัญหนีดีฝ่อ心旷神怡
Xīn kuàng shén yí
สบายอกสบายใจ ; จิตใจสบาย ; จิตใจชื่นมื่น心劳日拙
Xīn láo rì zhuō 
(มีเจตนามดีมิร้ายคอยวางแผนมุ่งร้ายต่อคนอื่นจนในที่สุดก็)เหนื่อยทั้งใจ แทนที่จะได้ผลกลับนับวันจะจนมุมยิ่งขึ้น心领神会
Xīn lǐng shén huì 
ทราบ ; ทราบซึ้ง (ในสาระหรือแก่นสาร)心满意足
Xīn mǎn yì zú
พอใจเป็นอย่างยิ่ง;  พออกพอใจเป็นยิ่ง;  ด้วยความพอใจ心明眼亮
Xīn míng yǎn liàng  
หูตาสว่างโล่ง ; จิตใจสว่างไสว

心平气和
Xīn píng qì hé 
จิตใจสงบเยือกเย็น ; สงบจิตสงบใจ ; จิตใจสงบ

心心相印
Xīn xīn xiāng yìn 
มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี心血来潮
Xīn xuè lái cháo 
ฉุกขึ้นมาได้ในทันที


心余力绌
Xīn yúlì chù  
ใจอยากจะช่วยแต่กำลังไม่เอื้ออำนวยให้;  ใจอยากจะช่วยแต่ความสามารถไม่เอื้ออำนวยให้ ; ใจสู้แต่กำลังไม่ไหว


心有余悸
Xīn yǒu
แม้เหตุการณ์นั้นจะผ่านไปแล้วแต่ก็ยังหวาดผวา หวาดกลัวอยู่ดี


心猿意马
Xīn yuán yì mǎ  
จิตใจฟุ้งซ่าน;  จิตใจเตลิดเปิดเปิง

心悦诚服
Xīn yuè chéng  
เลื่อมใสศรัทธาอย่างสุดจิตสุดใจ ; เลื่อมใสอย่างสุดซึ้ง

心照不宣
Xīn zhào bù xuān 
รู้อยู่แก่ใจโดยไม่ต้องอธิบาย

心直口快
Xīn zhí kǒu kuài  
พูดจาโผงผาง

心中有数
Xīn zhōng yǒu shù  
รู้ว่าจะทำอย่างไร ; มีแผนในใจ ; มีความมั่นใจที่จะทำ

欣喜若狂
Xīn xǐ ruò kuáng 
ดีใจอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง

欣欣向荣
Xīn xīn xiàng róng 
เจริญรุ่งเรือง新陈代谢
Xīn chén dài xiè
อุปมาว่า ของใหม่ได้เจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ของเก่า;  สรรพสิ่งใหม่เจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่สรรพสิ่งเก่า

新来乍到
Xīn lái zhà dào  
มาใหม่ๆสดๆร้อนๆ

心口雌黄
Xīn kǒu cí huáng 
คุยฟุ้ง; คุยเรื่อยเปี่อยไปตามอารมณ์;คุยโวโอ้อวด

信口开河
Xìn kǒu kāi hé   
คุยเรื่อยเปื่อย ; คุยโวโอ้อวด

信誓旦旦
Xìn shì dàn dàn 
คำสาบานเต็มไปด้วยน้ำใสใจจริงน่าเชื่อถือ


兴师动众
Xīng shī dòng zhòng  
ระดมกำลัง (เพื่อทำบางสิ่งางอย่าง ส่วนมากใช้ในความหมายที่ต่ำ)星罗棋布
Xīng luó  
กระจัดกระจายไปทั่วเหมือนกับดวงดาวดารดาษไปทั่วท้องฟ้า

行尸走肉
Xíng shī zǒu ròu 
ซากศพที่เดินได้ อุปมาว่า บุคคลที่มีชีวิตผ่านไปวันๆ โดยไร้ความหมาย


形形色色
Xíng xíng
มากมายหลายหลาก; นานาชนิด


形影不离
Xíng yǐng  
เหมือนเงาตามตัว


形影相吊
Xíng yǐng xiāng diào 
โดดเดี่ยวเดียวดาย


兴高采烈
Xìng gāo cǎi liè  
ดีใจเป็นล้นพ้น


兴致勃勃
Xìng zhì bó  
อารมณ์คึกคัก หรือฮึกเหิม幸灾乐祸
Xìng zāi huò 
เกิดความดีอกดีใจที่คนอื่นเกิดความโชคร้าย; ยินดียินร้ายไปกับความโชคร้ายของคนอื่น


凶神恶煞
Xiōng shén è shà 
พวกผีห่าซาตานทั้งหลาย


汹涌澎湃
Xiōng yǒng péng pài 
น้ำได้ไหลโหมซัดสาด胸无城府
Xiōng wú chéng  
ไม่มีความคิด; ไม่มีความคิดอ่านเลย


胸无点墨
Xiōng wú diǎn mò 
เรียนหนังสือน้อย ;ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามาก


胸有成竹
Xiōng yǒu chéng zhú 
มีแผนในใจอยู่แล้ว


雄才大略
Xióng cái lüè 
มีอัจฉริยะและแผนการอันล้ำลึก; มีสติปัญญาอันเฉียบแหลมและแผนการอันล้ำลึก


雄心壮志
Xióng xīn zhuàng zhì 
ความมุ่งมาดปรารถนาและปณิธานอันยิ่งใหญ่休戚相关
Xiū qī xiāng guān
อันความสุขและความทุกข์นั้นมักจะเยวเนื่องแนบแน่นเป็นของคู่กัน袖手旁观
Xiù shǒu pang guān 
นิ่งดูดาย虚怀若谷
huái ruò gǔ 
จิตใจที่กว้างเสมือนหุบเขา นั่นก็คือ จิตใจที่กว้างและลึกล้ำเหมือนหุบเขา สามารถที่จะรับความคิดเห็นของคนอื่นได้; มีความถ่อมตัวมาก สามารถที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้


虚无缥缈
piāo miǎo 
เฟ้อฝัน ;อ้าวว้างเปล่าเปลี่ยว; มายา ;ลวงตา

虚应故事
yìng shì  
รับหน้าถูไถแค่เอาตัวรอด; รับหน้าถูไถพอให้เรื่องมันผ่านไปเท่านั้น ;ลูบหน้าปะจมูก

虚有其表
yǒu biǎo 
ดีแต่เปลือกนอกเท่านั้น; สวยแต่เปลือกนอกเท่านั้น ;ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง

虚与委蛇
wēi  
แสร้งแสดงความนอบน้อมและคล้อยตาม; แสร้งรับหน้าเอาใจและคล้อยตามพอถูไถให้รอดเท่านั้น

虚张声势
zhāng shēng shì 
สร้างสถานการณ์ขู่ขวัญตบตา栩栩如生
shēng 
คล่องแคล่วปราดเปรียวดังมีชีวิต


悬崖勒马
Xuán  
ดึงบังเหียนม้ากลับเมื่อถึงหน้าผาอันสูงชะโงก อุปมาว่า กลับเนื้อกลับตัวใหม่ยังทัน; กลับเนื้อกลับตัวใหม่ยังไม่สายเกินไป


削足适履
Xuē shì   
คล้อยตามเงื่อนไขที่ให้มาโดยที่ไม่คำนึงถึงความเป็นจริง หรือดึงดันที่จะเอามาใช้โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น


学而不厌
Xué ér bú yàn 
ขยันหมั่นเพียรเล่าเรียนหนังสือโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย


学无止境
Xué wú zhǐ jìng  
การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด


雪上加霜
Xuě shàng jiā shuāng 
ผีซ้ำด้ามพลอย นั่นก็คือ ประสบความเคราะห์ร้ายแล้วก็ยังถูกความเคราะห์ร้ายซ้ำเติมอีก


雪中送炭
Xuě zhōng sòng tàn  
ให้ทานในระหว่างที่อยู่กลางหิมะ อุปมาว่า ให้ความช่วยเหลือในขณะที่ตกทุกข์ได้ยาก血口喷人
Xuè kǒu pēn rén
อุปมาว่า โจมตีใส่ร้าย(คนอื่น)อย่างชั่วช้าสามานย์血气方刚
Xuè qì fāng gāng 
จิตใจกำลังฮึกเหิม ;กำลังวังชากำลังแข็งแกร่ง; กำลังหนุ่มแน่น


血浓于水
Xuè nóng yú shuǐ 
เลือดข้นกว่าน้ำ


循规蹈矩
Xún guī dǎo jǔ 
ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน; รักษาระเบียบแบบแผน


循序渐进
Xún jiàn jìn 
การศึกษา หรือการทำงาน ค่อยๆก้าวไปตามลำดับ; ค่อยๆก้าวหน้าไปตามลำดับ


循循善诱
Xún xún shàn yòu 
ค่อยๆโน้มน้าว (ให้ศึกษา)ไปตามลำดับอย่างมีขั้นตอน ;ค่อยๆจูงใจ(ให้ศึกษา)ตามลำดับอย่างมีขั้นตอน


迅雷不及掩耳
Xùn léi bù jí yǎn ěr 
อุปมาว่า การกระทำหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน; (เกิดขึ้น)อย่างสายฟ้าแลบ💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节