แผนที่แสดงเส้นทางเชื่อมต่อ BTS , MRT , Airport Link 曼谷轨道交通路线图


     曼谷轨道交通线路 3 条,含有 BTS (轻轨)MRT (地铁) Airport Rail Link (机场快线)


轻轨 Qīng guǐ   BTS   (รถไฟฟ้า)

地铁 Dì tiě         MRT  (รถไฟฟ้าใต้ดิน)

机场快线 Jī chǎng kuài xiàn Airport Rail Link (รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงค์)

💦💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节