สุภาษิตจีนY 汉语成语 - Y

รูปภาพจาก pixabay.com


สุภาษิตจีนY  汉语成语 - Y


鸦雀无声
què shēng 
เงียบเป็นเป่าสาก; 
เงียบกริบ
哑口无言
Yǎ kǒu wú yán 
เงียบกริบ; 
น้ำท่วมปาก; 
พูดไม่ออก; 
หวานอมขมกลืน
烟消云散
Yān xiāo yún sàn 
อุปมาว่า ( เหตุการณ์หรือสรรพสิ่ง) สลายไป; 
สลายตัวไปหมด; 
มลายหายไป
嫣然一笑
Yān rán yí xiào 
ยิ้มหวาน; 
ยิ้มพราย
言必有中
Yán bì yǒu zhòng 
พูดอะไรเป็นถูกหมด

言不及义
Yán bù jí yì 
พูดแต่เรื่องไร้สาระ; 
พูดเหลาะแหละ; 
พูดไม่ตรงประเด็น
言不由衷
Yán yóu zhōng 
ไม่ได้พูดจากใจจริง หมายถึง ปากกับใจไม่ตรงกัน

言而有信
Yán ér yǒu xìn  
คำพูดเชื่อถือได้
言归于好
Yán guī hǎo  
คืนดีกัน(เหมือนเดิม)

言归正传
Yán guī zhèng zhuàn 
วกเข้าหาประเด็น; 
วกเข้าหาเรื่องเดิม
言过其实
Yán guò qí shí 
พูดเลยเถิด ;
พูดเกินความจริง ;
คุยโวโอ้อวด
言简意赅
Yán jiǎn yì gāi 
คำพูดสั้นกะทัดรัดแต่กินความครอบคลุม
言听计从
Yán tīng cóng  
เชื่อคำพูดและปฏิบัติตาม ;
ยอมทำตาม ;
จงรักภักดี
言行一致
Yán xíng yí zhì  
การพูดและการกระทำตรงกัน ทำตามคำพูด

言犹在耳
Yán yóu zài ěr 
คำพูดยังก้องอยู่ที่หู (ซึ่งแสดงว่าไม่เคยลืมเลือนเลย หรือยังจำได้อย่างชัดเจน)
言之无物
Yán zhī wú wù 
บทประพันธ์หรือคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีเนื้อหาสาระ;
ว่างเปล่า ;
น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง
奄奄一息
Yǎn yān yì   
หายใจแขม่วๆ ;
ดิ้นเฮือกสุดท้าย
掩耳盗铃
Yǎn ěr dào líng 
หลอกลวงตัวเอง(ปิดหูขโมยกระดิ่ง)

掩盖矛盾
Yǎn gài máo dùn  
อำพรางความขัดแย้ง
眼高手低
Yǎn gāo shǒu dī 
ตาสูงแต่มือไม่ถึง; 
ตาสูงแต่ไม่มีฝีมือ
眼花缭乱
Yǎn huā liáo luàn 
 ลานตา(ไปหมด) ; 
ตาพร่ามัว(ไปหมด)
偃旗息鼓
Yǎn xī gǔ 
ยุติการวิพากษ์วิจารณ์; 
ยุติการโจมตี ;
หยุดลั่นกลองรบ(ที่ใช้ในความหมายว่า ยุติการวิพากษ์วิจารณ์หรือยุติการรบหรือการโจมตี)
宴安鸩毒
Yàn ān zhèn dú 
ลุ่มหลงในความสุขมากเหมือนดื่มเหล้าพิษฆ่าตัวตาย扬长而去
Yáng cháng ér qù 
จากไปอย่างสง่าผ่าเผย

扬眉吐气
Yáng méi  
เงยหน้าอ้าปาก เกิดความภาคภูมิใจ (ที่ความคับแค้นใจหรือความตกอับได้หมดไป) ; 
เชิดหน้าชูตา
阳奉阴违
Yáng fèng yīn wéi 
โฉมภายนอกนั้นก็แสดงว่าได้ปฏิบัติตามแต่ได้ดำเนินการขัดขวางไม่ยอมปฏิบัติตามอย่างลับๆ ;
ต่อหน้าก็ทำอย่างลับหลังก็ทำอีกอย่าง
养精蓄锐
Yǎng jīng xù ruì 
บำรุงและสะสมกำลังให้เกรียงไกร
养痈成患
Yǎng yōng chéng huàn 
การเลี้ยงคนเลวไว้จะกลายเป็นภัยพิบัติในภายหลัง
养尊处优
Yǎng zūn chǔ yōu
ชีวิตอยู่ดีกินดี(ส่วนมากจะใช้ในความหมายที่ต่ำ)
仰人鼻息 
Yǎng rén bí xī 
พึ่งจมูกคนอื่นหายใจ怏怏不乐
Yàng yàng bú lè 
 รู้สึกไม่พอใจ(ด้วยการแสดงสีหน้าและท่าทาง)摇旗呐喊
Yáo hǎn  
คอยโห่ร้องสนับสุนน(เพื่อให้คนอื่นเกิดความฮึกเหิมขึ้น ) ;
คอยเป็นกองเชียร์摇头摆尾
Yáo tóu bǎi wěi 
กระหยิ่มยิ้มย่อง(สั่นหัวและกระดิกหาง)
摇头晃脑
Yáo tóu huàng nǎo 
สั่นหัวดิกๆ ใช้บรรยายว่า กระหยิ่มใจ ;
อิ่มเอมใจ摇尾乞怜
Yáo wěi lián 
กระดิกหางประจบ ;
ประจบเอาใจ摇摇欲坠
Yáo yáo zhuì  
จะล้มมิล้มแหล่ ;
โอนเอนหรือโงนเงนจะล้มมิล้มแหล่杳无音信
Yǎo wú yīn xìn 
ข่าวคราวหายต๋อม
杳如黄鹤
Yǎo rú huáng hè 
หายไปอย่างไม่มีร่องรอย; 
หายเข้ากลีบเมฆ; 
หายต๋อม
咬牙切齿
Yǎo qiè chǐ 
กัดฟันด้วยความแค้น


耀武扬威
Yào yang wēi 
โอ้อวดกำลัง ;
โอ้อวดแสนยานุภาพ; 
คุยโวโอ้อวด
野心勃勃
xīn bó  
มีความทะเยอทะยานมาก
叶公好龙
gōng hào lóng 
ปากบอกว่าชอบแต่เอาจริงมิได้ชอบเลย; 
ปากกับใจไม่ตรงกัน叶落归根
luò guī gēn 
บุคคลที่ระเหเร่ร่อนไปยังที่ต่างๆในที่สุดก็ต้องกลับมาตายที่บ้านเกิดเมืองนอน; 
กลับมาตายรัง(ใบร่วงมักจะรวมกันที่ราก)
夜长梦多
cháng mèng duō 
เวลายิ่งยาวนาน อุปสรรคก็ยิ่งมีมาก
夜郎自大
láng  
ยกตนข่มท่าน; 
อหังการ์
夜以继日
Yè yǐ jì rì  
ตลอดทั้งวันทั้งคืน
一败涂地
Yí bài tú dì 
พ่ายแพ้อย่างยับเยิน ;
แพ้อย่างย่อยยับ
一板一眼
Yì bǎn yì yǎn 
คำพูดและการกระทำอยู่ในกรอบ; 
ไม่กระทำสุ่มสี่สุ่มห้า
一本正经
běn zhèng jīng  
วางมาดขรึม; 
วางมาดเอาจริงเอาจัง
一鼻孔出气
Yì bí kǒng chū  
พวกไก่เห็นตีนงู งูเห็นตีนไก่
一笔勾销
Yì bǐ gōu xiāo  
ยกเลิกหมด一不做,二不休
Yì bú zuò, èr bù xiū 
ถ้าไม่ทำก็ไม่ทำ พอได้ทำก็ทำถึงที่สุดโดยไม่ยอมฟังอีร่าค่าอีรม一表人才
biǎo rén cái 
บุคคลที่มีความสามารถ一尘不染
chén rǎn 
ไร้ราคี; 
ไม่มีด่างพร้อย; 
สะอาดบริสุทธิ์一筹莫展
chóu zhǎn 
อับจน; 
คิดหาวิธีแก้ไขอะไรไม่ออก; 
สำแดงฝีมือไม่ออก一触即发
chù  
พอแตะก็ระเบิดตูม; 
พอแตะก็ปะทุขึ้น一蹴而就
ér jiù 
ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก一刀两断
dāo liǎng duàn 
ตัดขาดความสัมพันธ์กันอย่างเด็ดขาด; 
เด็ดบัวไม่เหลือใย一帆风顺
fān fēng shùn 
ราบรื่นเป็นอย่างยิ่ง
一鼓作气
zuò  
โหมทำรวดเดียว(ให้สำเร็จลุล่วงไป)
一棍子打死
gùn zi dǎ sǐ 
จับให้มั่นคั้นให้ตาย; 
เอาให้ตาย
一见如故
jiàn  
พึ่งเจอกันแต่รู้สึกว่ารู้จักกันมานาน
一见钟情
jiàn zhōng qíng 
รักแรกพบ; 
ตกหลุมรักเมื่อแรกพบ
一箭双雕
jiàn shuāng diāo 
ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
一举两得
liǎng   
ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว一蹶不振
jué zhèn 
ทรุดลงอย่างไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้ ;
ล้มแล้วลุกขึ้นไม่ได้一来二去
lái èr qù 
ไปมาหาสู่กัน ;
ไปๆมาๆหากันอยู่เสมอ
一劳永逸
láo yǒng  
เหนื่อยครั้งเดียวแต่สบายไปตลอดชีวิต


一落千丈
luò qiān zhàng 
ลดลงอย่างฮวบฮาบ
一马当先
dāng xiān  
อยู่แนวหน้า ;
นำหน้าไป一毛不拔
máo bá 
เหนียวเป็นขี้ตืด ;
ตระหนี่มากแม้แต่ขนเส้นเดียวก็ไม่ยอมให้ร่วงหล่น


一面之词
miàn zhī cí 
คำพูดฝ่ายเดียว ;
คำพูดข้างเดียว一鸣惊人
míng jīng rén 
คนที่ไม่มีชื่อเสียงมาก่อน หรือคนธรรมดา แต่พอได้ทำอะไรซักอย่างก็ ดังทะลุฟ้า
一目了然
liǎo rán  
มองเพียงแว็บเดียวก็รู้ได้อย่างชัดเจน; 
มองปราดเดียวก็รู้
一念之差
niàn zhī chā 
อารมณ์ชั่ววูบ
一拍即合
pāi  
เข้ากันได้ดี

一贫如洗
pín  
ยากจนข้นแค้น(ไม่มีสมบัติติดตัว)

一曝十寒
Yí pù shí hán 
ผีเข้าผีออก; 
เดี๋ยวก็ขยันเดี๋ยวก็ขี้เกียจ
一气呵成
chéng 
การทำรวดเดียวโดยไม่ได้หยุดจนสำเร็จลง
一窍不通
qiào tōng 
ไม่มีความรู้แม้แต่น้อย ;
อะไรๆก็ไม่รู้一丘之貉
qiū zhī háo 
พวกงูเห็นนมไก่ ไก่เห็นตีนงู
一日千里
qiān lǐ 
รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ;
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว一身两役
shēn liǎng yì 
คนเดียวทำงานสองอย่าง; 
ตัวคนเดียวทำงานสองหน้าที่一事无成
shì chéng  
ไม่มีความสำเร็จที่เป็นชิ้นเป็นอัน ;
ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
一视同仁
shì tóng rén 
ให้ความเสมอภาค; 
ไม่แบ่งเขาแบ่งเรา; 
ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง一手交钱,一手交货
Yīshǒu jiāo qián, yīshǒu jiāo huò
ยื่นหมูยื่นแมว (แลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน)一手遮天
shǒu zhē tiān 
เอามือปิดฟ้า ประมาณว่าอาศัยอิทธิพลใช้เล่ห์เหลี่ยมปิดบังอำพรางมวลชน
一丝不苟
gǒu
(ทำงาน)เอาจริงเอาจัง ;
ไม่สุกเอาเผากิน ;
ละเอียดรอบคอบ一丝一毫
  háo
ไม่…. แม้แต่น้อย ;
ไม่….เลย一塌糊涂
Yì tā hú tú  
เละหมด; 
แย่มาก; 
วุ่นวายอย่างยิ่ง一望无际
Yí wàng wú jì 
กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา
一无是处
shì chù 
ไม่มีอะไรดีสักอย่าง
一无所有
suǒ yǒu 
ไม่มีอะไร
一笑置之
xiào zhì zhī 
ไม่ยี่หระ;
ยิ้มๆ(ไม่ได้เกิดความสะดุ้งสะเทือนแม้แต่น้อย)一言九鼎
Yì yán jiǔ dǐng
คำพูดที่มีน้ำหนักและน่าเชื่อถือมาก 一言难尽
yán nán jìn 
ยากที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดสั้นๆได้
一言为定
yán wéi dìng
คำไหนคำนั้น

一意孤行
xíng 
ทำโดยพลการ; 
ดึงดันทำ(โดยไม่ยอมฟังเสียงผู้ใดทั้งสิ้น)一语破的
Yì yǔ pò dì 
พูดเข้าเป้าตรงเป๊ะ ;
พูดถูกตรงเป๊ะ; 
จี้ถูกเป้าตรงเป๊ะ一心一意
xīn  
ตั้งอกตั้งใจ; 
รักเดียวใจเดียว一针见血
zhēn jiàn xiě 
จี้ถูกใจดำ; 
จี้ถูกจุดสำคัญ一知半解
zhī bàn jiě 
รู้บ้างไม่รู้บ้าง ;
รู้อย่างงูๆปลาๆ一字一板
Yí zì yì bǎn 
พูดชัดถ้อยชัดคำ一言为定
Yì yán wéi dìng  
คำไหนคำนั้น  ;
ตกลง(ด้วยการเจรจา)一诺千金
Yí nuò qiān jīn 
รับปาก依依不舍
Yī yī bù shě  
อาลัยอาวรณ์ที่จะจากไป以身作则
Yǐ shēn zuò zé  
ทำตัวให้เป็นแบบอย่าง贻人口实
Yí rén kǒu shí 
เป็นขี้ปากชาวบ้าน ; 
ตกเป็นขี้ปากชาวบ้าน贻笑大方
xiào fāng  
เป็นที่หยามหยันของผู้ที่เชี่ยวชาญ ; 
ตกเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะเยาะของผู้เชี่ยวชาญ移风易俗
fēng  
เปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณี
移花接木
Yí huā jiē mù 
แอบยักยอกถ่ายเท(บุคคลหรือสิ่งของ)移山倒海
shān dǎo hǎi  
มีพลังอันมหัศจรรย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายภูเขาและทะเลได้移樽就教
Yí zūn jiù jiào 
ไปขอคำแนะนำจากคนอื่นด้วยตนเอง (ยกแก้วของ

ตนไปขอร่วมโต๊ะดื่มเหล้ากับเขาเพื่อถือโอกาสขอคำ

แนะนำ)

颐指气使
zhǐ shǐ 
ไม่พูดไม่จาดดยใช้ใบหน้าแสดงอาการออกมา ;
ผู้มีอิทธิพล  ;
โอหังอวดดี ; 
สามหาว以毒攻毒
Yǐ dú gōng dú 
ใช้ยาพิษแก้พิษ  ;
หนามยอกเอาหนามบ่ง


以讹传讹
Yǐ é chuán é  
กระพือข่าวที่ลืออยู่แล้วให้กระพือแผ่กว้างออกไป;
ฟังไม่ได้ศัพท์จับมากระเดียด以己度人
Yǐ jǐ duó rén  
เอาใจเราไปวัดใจคนอื่น
以邻为壑
Yǐ lín wéi hè 
โยนภัยพิบัติไปให้คนอื่น ; 
ผลักภัยพิบัติไปให้คนอื่น
以卵投石
Yǐ luǎn tóu shí
เอาไข่ไปกระทบหิน อุปมาว่า  จักต้องประสบความล้มเหลวหรือพ่ายแพ้อย่างแน่นอน
以貌取人
Yǐ mào qǔ rén 
พิจารณาความสามารถด้วยรูปโฉม

以身作则
Yǐ shēn zuò zé 
ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่าง หรือแบบอย่าง
以眼还眼,以牙还牙
Yǐ yǎn huán yǎn, yǐ yá huán   
ตาต่อตาฟันต่อฟัน ; 
หนามยอกเอาหนามบ่ง
以逸待劳
Yǐ yì dài láo 
ตั้งมั่นออมกำลังเพื่อรับมือทหารข้าศึกที่บุกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเข้ามาตี
以子之矛,攻子之盾
Yǐ zǐ zhī máo, gōng zǐ zhī dùn 
เอาหอกของท่านแทงโล่ของท่าน อุปมาว่า ใช้ทัศนะ วิธีการหรือคำพูดของฝ่ายตรงข้ามมาโต้ฝ่ายตรงข้าม ; หนามยอกเอาหนามบ่ง ; 
เอาคำพูดหรือทัศนะวิธีการของเขามาย้อนเขา义不容辞
róng  
ภารกิจอันพึงปฏิบัติโดยไม่สามารถบอกปัดได้ไม่ว่าทางด้านศีลธรรมและสัจธรรม กรณียกิจอันไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้
义愤填膺
fèn tián yīng 
เต็มไปด้วยความแค้นเคืองต่อคววามไม่เป็นธรรม
义无反顾
fǎn  
บุกรุดหน้าไปอย่างห้าวหาญโดยไม่ยอมหวนกลับไม่ว่าจะมองทางด้านศีลธรรมและสัจธรรม
义正辞严
Yì zhèng cí yán 
เหตุผลถูกต้องและวาทะเต็มไปด้วยสัจธรรม
异军突起
jūn
อุปมาว่ากลุ่มบุคคลที่โผล่พรวดพราดขี้นมาใหม่ พลังที่โผล่พรวดพราดขี้นมาใหม่
异口同声
Yì kǒu tóng shēng  
ทุกปากว่าเป็นเสียงเดียวกัน
异曲同工
tóng gōng  
อุปมาว่า ถ้อยคำสำนวนแม้จะเป็นของบุคคลต่างๆก็ตาม แต่ก็ไพเราะงดงามเหมือนๆกัน หรือ วิธีการแม้จะแจกร่างกันแต่ก็ได้ผลเหมือนกัน
异想天开
xiǎng tiān kāi 
คิดเพ้อเจ้อ  ;เพ้อฝัน异国他乡
Yì guó tā xiāng  
ต่างแค้วนแดนไกล易如反掌
fǎn zhǎng 
ง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปาก

意气风发
fēng   
จิตใจเร่าร้อนฮึกเหิม
意气用事
yòng shì 
(ทำงาน)ใช้อารมณ์ (อันเกิดจากอคติ) ; 
(ทำงาน)ด้วยอารมณ์
意气相投
qì xiāng tóu  
มีรสนิยมเหมือนกัน หรือมีบางสิ่งที่สามารถเข้ากันได้ดี
意在言外
Yì zài yán wài 
จุดมุ่งหมายของคำพูดจะแฝงเร้นเป็นนัยอยู่นอกคำพูด (โดยมิได้กล่าวออกมาอย่างชัดเจน)因材施教
Yīn cái shī jiào 
สอนนักเรียนไปตามสภาพความสามรถ หรืออุปนิสัย รสนิยม เป็นอาทิ因地制宜
Yīn dì zhì yí 
กำหนดวิธีการให้เหมาะสมตามสภาพของท้องที่ (ที่ไม่เหมือนกัน) ; 
ดำเนินการตามสภาพของท้องที่ที่แตกต่างกัน
因陋就简
Yīn lòu jiù jiǎn  
ดำเนินไปตามสิ่งที่มีอยู่เดิม ; 
ดำเนินไปตามสิ่งที่มีอยู่ในมือ
因人成事
Yīn rén chéng shì 
ทำงานสำเร็จโดยอาศัยกำลังของคน

因势利导
Yīn shì lì dǎo 
คล้อยตามสถานการณ์ที่เอื้ออำนวย  ;
คล้อยตามการน้าวนำที่เอื้อประโยชน์ของสถานการณ์因循守旧
Yīn xún shǒu jiù 
ถือปฏิบัติตามกฏเกณฑ์เก่าๆ
因噎废食
Yīn yē fèi shí 
เกิดสำลักก็เลยเลิกกินข้าวเอาดื้อๆ อุปมาว่า เกรงจะมีปัญหาเลย ไม่ทำเสียดื้อๆอย่างนั้นแหละ阴错阳差
Yīn cuò yang chā 
จับผลัดจับผลู
阴谋诡计
Yīn móu guǐ jì 
 แผนชั่วร้าย(แบบลับๆ )
引咎自责
Yǐn jiù zì zé 
ยอมรับผิดและตำหนิตนเอง
引狼入室
Yǐn láng rù shì 
ชักศึกเข้าบ้าน引人入胜
Yǐn rén shèng 
ดึงดูดให้เกิดความเพลิดพลิน ; 
มีเสน่ห์ดึงดูดให้เกิดความเพลิดเพลิน引人注目
Yǐn rén zhù mù  
ดึงดูดสายตาคน ; 
ดึงดูดความสนใจของคน
饮水思源
Yǐn shuǐ yuán 
เมื่อมีความสุขแล้วก็ไม่ลืมแหล่งที่ให้ความสุข
饮鸩止渴
Yǐn zhèn zhǐ  
ดื่มเหล้าพิษแก้กระหายน้ำ อุปมว่า ผู้ที่แก้ปัญหาอุปสรรคเฉพาะหน้าอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงภัยพิบัติอันจะตามมา
应有尽有
Yīng yǒu jìn yǒu
มีพร้อมทุกอย่าง  ;
มีครบครัน
迎刃而解
Yíng rèn ér jiě
ปัญหาต่างๆได้แก้ตกไปตามๆกัน  ;
ปัญหาต่างๆ ก็ได้แก้ตกไปอย่างง่ายดาย营私舞弊
Yíng sī wǔ   
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยการทุจริตต่อหน้าที่
蝇营狗苟
Yíng yíng gǒu gǒu 
เอาตัวรอดไปวันๆ(ซอกซอนเจาะเข้ารังโน้นรังนี้ของแมลงวัน)

应接不暇
Yìng jiē xiá 
ต้อนรับไม่หวาดไม่ไหว  ;
รับมือไม่หวาดไม่ไหว ; 
จัดการไม่หวาดไม่ไหว
庸人自扰
Yōng rén rǎo 
คนเขลาเบาปัญญาก็ได้แต่เป็นทุกข์เป็นร้อนในเรื่องที่ไร้สาระ

雍容华贵
Yōng róng huá guì 
 สุภาพและเป็นสง่าเลิศล้ำ

永垂不朽
Yǒng chuí xiǔ
(ชื่อเสียงเรียงนาม จิตใจ)เป็นอมตะชั่วนิรันดร
勇往直前
Yǒng wǎng zhí qián 
มุ่งหน้าไปอย่างองอาจห้าวหาญ ; 
รุดหน้าไปอย่างองอาจห้าวหาญ用心良苦
Yòng xīn liáng kǔ  
ผ่านเรื่องยากลำบากด้วยการทำด้วยใจล้วนๆ
有勇无谋
Yǒu yǒng wú móu 
กล้าบ้าบิ่น มีความกล้าแต่ไร้ซึ่งแผนการใดๆ
优柔寡断
Yōu róu guǎ duàn  
จิตใจลังเลไม่มีความเด็ดขาด

忧心忡忡
Yōu xīn chōng chōng 
จิตใจร้อนรุ่มกระสับกระส่าย忧心如焚
Yōu xīn fén  
จิตใจร้อนรุ่มเป็นไฟ悠然自得
Yōu rán  
เอ้อระเหยลอยชายด้วยความกระหยิ่มยิ้มย่อง
犹豫不决
Yóu yù bù jué  
ลังเล(ไม่กล้าตัดสินใจ)
游刃有余
Yóu rèn yǒu  
ฝีมือชำนาญไม่ว่าจะทำอะไรก็ง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปาก ; 
มีฝีมือในการทำงาน ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ทำได้รวดเร็วและง่ายดายอย่างไม่น่าเชื่อ  ;
ฝีมือเยี่ยม
游手好闲
Yóu shǒu hào xián 
เอ้อระเหยลอยชาย(โดยที่ไม่ยอมทำมาหาเลี้ยงชีพ) เป็นพ่อพวงมาลัย

有口皆碑
Yǒu kǒu jiē bēi 
เป็นที่กล่าวขวัญกันทั่วไป ; 
ชมกันทั่วไป有两下子
Yǒu liǎng xià zi
มีความสามารถอยู่บ้าง ; 
มีฝีมืออยู่บ้าง有名无实
Yǒu míng shí  
ไม่มีความสามารถสมตามคำเล่าลือ  ;
ไม่มีความสามารถสมตามชื่อเสียง有目共睹
Yǒu gong  
เห็นประจักษ์ชัดแจ้งกันทั่วทุกคน  ;
เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งแก่สายตาของทุกคน有目共赏
Yǒu mù gòng shǎng 
ใครเห็นใครก็ชม  ;
ต่างก็พากันชมเปราะ

有人情味
Yǒu rén qíng wèi  
มีน้ำใจ有求必应
Yǒu qiú bì yìng 
พอขอร้องก็รับปากทันที有声有色
Yǒu shēng yǒu sè 
ใช้บรรยายว่า มีชีวิตชีวา (คล้ายเรื่องจริง)
有始无终
Yǒu shǐ wú zhōng 
ม้าตีนต้น  ;
ไม่สามารถยืนหยัดทำไปได้โดยตลอด有始有终
Yǒu shǐ yǒu zhōng 
ม้าตีนปลาย ; 
สามารถยืนหนัดทำงานได้โดยตลอด
有恃无恐
Yǒu shì wú kǒng   
ไม่ยี่หระ เพราะถือว่ามีคนหนุนหลัง ไม่กลัวเพราะถือว่ามีคนหนุนหลัง

有条不紊
Yǒu tiáo bù wěn  
เป็นระเบียบ ; 
เป็นลำดับ ; 
เป็นขั้นตอน ; 
ไม่สับสน有隙可乘
Yǒu xì kě chéng 
(เรื่องราว)มีช่องโหว่ที่ให้ประโยชน์(แก่เรา) มีโอกาสที่จะฉกฉวย ; 
มีช่องทางที่จะฉกฉวย ;
มีช่องที่จะเข้าพิชิต ; 
มีจังหวะที่จะเข้าพิชิต  ;
มีโอกาสที่จะเข้าพิชิต
有眼不识泰山
Yǒu yǎn bù shí tài shān  
มีตาหามีแววไม่
有一搭没一搭
Yǒu yì dā méi yì 
ไม่มีคำพูดก็หาคำพูดมาพูด(แก้เขิน)


有一得一
Yǒu yì dé yī 
มีหนี่งก็ได้หนึ่ง นั่นคือ ไม่เพิ่มไม่ลดมีเท่าไหร่ก็เท่านั้น
有朝一日
Yǒu zhāo yí rì 
 (จักต้อง)มีอยู่สักวันหนึ่ง(ในอนาคตอันใกล้นี้)有志者事竟成
Yǒu zhì zhě shì jìng chéng
ผู้มีปณิธานอันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ย่อมจะประสบผลสำเร็จในชีวิต (หรือไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตาม ในที่สุดต้องบรรลุผลสำเร็จอย่างแน่นอน)

鱼贯而入
Yú guàn ér rù  
เดินเข้าสนามเป็นแถวยาวเหยียด
鱼龙混杂
lóng hùn  
คนดีและคนเลวอยู่ปะปนกัน
鱼米之乡
zhī xiāng
อู่ข้าวอู่น้ำ
鱼目混珠
Yú mù hùn zhū 
เอาตาปลาไปปนกันกับพลอยเพื่อตบตา เอาของปลอมไปปนกับของจริงเพื่อตบตา ;
เอาของเก๊แปลกปลอมตบตา愚不可及
Yú bù kě jí 
โฉดเขลาเบาปัญญาเป็นอย่างยิ่ง
愚公移山
Yú gōng yí shān 
มีวิริยะอุตสาหะไม่กลัวอุปสรรคใดๆทั้งสิ้น ; 
มีความมุมานะบากบั่นไม่กลัวอุปสรรคใดทั้งสิ้น愚民政策
Yú mín zhèng cè 
นโยบายมอมเมาให้ประชาชนโง่เขลา
与人为善
Yǔ rén wéi shàn 
ชมเชยคนที่ทำดี与日俱增
Yǔ rì jù zēng  
เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
与众不同
Yǔ zhòng bù tóng 
ไม่เหมือนใคร(พิเศษ หรือแตกต่างไม่เหมือนใคร)
予人口实
Yǔ rén kǒu shí 
(ทิ้งเรื่องให้)เป็นขี้ปากของคนอื่น  ;
ทำให้เป็นขี้ปากของคนอื่น羽毛未丰
Yǔ máo wèi fēng 
ปีกยังไม่กล้าขายังไม่แข็ง  (นกขนยังขึ้นไม่เต็มตัว)


雨后春笋
Yǔ hòu chūn sǔn  
เกิดขึ้นเหมือนกับหน่อไม้หลังฝนยามฤดูใบไม้ผลิ ; เกิดขึ้นเหมือนดอกเห็ด雨过天晴
Yǔ guò tiān qíng  
ฟ้าหลังฝน
语无伦次
Yǔ wú lún cì  
พูดจาสะเปะสะปะ语焉不详
yān xiáng
พูดไม่ละเอียด  ;พูดไม่ชัด语重心长
zhòng xīn cháng  
คำพูดอัดแน่นเต็มไปด้วยน้ำใสใจจริงกับแฝงไว้ด้วยความหมายที่ลึกซึ้ง

玉洁冰清
Yù jié bīng qīng 
บริสุทธิ์เหมือนหยกและใสสะอาดเหมือนน้ำแข็ง อุปมาว่า บริสุทธิ์ผุดผ่องและสูงส่ง  ;
บริสุทธิ์ไร้ราคีและทรงเกียรติคุณ郁郁葱葱
cōng cōng
เขียวชอุ่ม欲罢不能
Yù bà bù néng 
จะเลิกก็ไม่ได้  ;
จะหยุดก็ไม่ได้欲盖弥彰
gài zhāng  
จะปิดบังอำพราง(ความจริง) ก็ยิ่งเปิดโล่งชัดเจนยิ่งขึ้น ; 
ยิ่งปิดยิ่งฉาวโฉ่欲壑难填
Yù hè nán tián 
หุบเขาแห่งความโลภโมโหโทสันนั้นถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม
欲擒故纵
Yù qín gù zòng 
ต้องการที่จะจับให้อยู่หมัดก็เลยแสร้งทำเป็นปล่อยไปก่อน อุปาว่า เพื่อที่จะควบคุมหรือครอบงำจิตใจของเขาให้อยู่ในอำนาจอย่างเด็ดขาดจึงแสร้งทำใจดีปล่อยไปก่อน

欲速则不达
Yù sù zé bù dá  
ใจร้อนก็เลยทำให้เสียการเสียงานไป ; ใจร้อนต้องการให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็วก็เลยเสียงานไม่สามารถที่จะดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จได้
遇事生风
Yù shì shēng fēng 
พอมีโอาสก็เที่ยวใส่ไฟ  ;
พอมีโอกาสก็ยุให้รำตำให้รั่ว (หรือเสี้ยมเขาควายให้ชนกัน)
喻之以理
Yù zhī yǐ lǐ
ชี้แจงให้เข้าใจด้วยเหตุผล冤家路窄
Yuān jiā lù zhǎi 
โลกนี้มันกลม นั่นคือ บุคคลที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตไม่ปรารถนาที่จะพบกันแต่เวรกรรมก็บันดาลให้พบกันจนได้ ซึ่งไม่มีทางที่จะเลี่ยงได้原封不动
Yuán fēng bú dòng    
ปิดผนึกเหมือนเดิม原形毕露
Yuán xíng bì  
โฉมหน้าที่แท้จริงได้เผยออกมาหมด缘木求鱼
Yuán qiú
ทิศทางหรือวิธีการไม่ถูกต้อง แต่ดันทุรังจะทำให้ได้
源远流长
Yuán yuǎn liú cháng
แหล่งกำเนิดไกลก็จะไหลไปได้ยาว
远见卓识
Yuǎn jiàn zhuó shì 
สายตามองการณ์ไกลที่อัจฉริยะ
远走高飞
Yuǎn zǒu gāo fēi 
สามารถบินไปได้ไกลและสูง ; 
สามารถระเหเร่ร่อนได้ทั่วทุกระแหง ; 
ปีกกล้าขาแข็งไปได้ทั่วทุกหัวระแหง怨声载道
Yuàn shēng zài dào 
ความคับแค้นใจได้ระบือไปทั่ว หรือ กระหึ่มพึมพำไปทั่ว

怨天尤人
Yuàn tiān yóu rén  
โทษแต่ฟ้ากับคนอื่น ไม่โทษตัวเอง ; 
รำไม่ดีโทษปีโทษกลอง跃跃欲试
Yuè yuè shì 
อยากจะลองดู ;
มีอารมณ์คึกคักอยากจะลองดู ; 
คันไม้คันมืออยากจะลองดู越俎代庖
Yuè dài páo
อุปมาว่า ทำเกินอำนาจของตนที่ไปก้าวก่ายอำนาจหน้าที่ของคนอื่น


晕头转向
Yūn tóu zhuàn xiàng 
วิงเวียน  ;
เวียนหัว  ;
เวียนศีรษะ

💦💦💦💦💦💦💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节