สุภาษิตจีนG 汉语成语 - G


รูปภาพจาก pixabay.com

สุภาษิตจีนG 汉语成语 - G


改过自新
Gǎi guò zì xīn 
กลับตัวใหม่


改头换面
Gǎi tóu huàn miàn
เปลี่ยนหน้าตาใหม่; 
เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างใหม่


改弦更张
Gǎi xián gēng zhāng 
ปฎิรูประบบใหม่หมด ;
เปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่หมด


改弦易辙
Gǎi xián yì zhé 
เปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่; 
เปลี่ยนแปลงท่าทีใหม่


改邪归正
Gǎi xié guī zhèng 
กลับตัว ;
กลับตัวเป็นคนดี


盖棺定论
Gài guān dìng lùn 
จะพิจารณาว่าบุคคลนั้นจดีหรือเลวก็ตอนปิดฝาโลง盖世无双
Gài shì wú shuāng 
เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร甘拜下风
Gān bài xià fēng  
ยอมรับความพ่ายแพ้อย่างจริงใจ甘心情愿
Gān xīn qíng yuàn 
ยินยอม; 
สมัครใจ肝胆相照
Gān dǎn xiāng zhào 
มีน้ำใสใจจริงต่อกัน; 
เปิดหัวใจคบกัน


赶尽杀绝
Gǎn jìn shā jué 
กำจัดให้สิ้นซาก; 
ฆ่าให้หมด


敢作敢当
Gǎn zuò gǎn dāng 
กล้าทำกล้ารับผิดชอบ感恩戴德
Gǎn ēn dài dé  
รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณเป็นอย่างยิ่ง感恩图报
Gǎn ēn tú bào 
ซาบซึ้งในบุญคุณและพยายามหาทางที่จะตอบแทนบุญคุณ


感情用事
Gǎn qíng yòng shì 
ทำงานโดยใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง โดยขาดความยั้งคิดในงาน; 
มีอารมณ์ระหว่างทำงาน感人肺腑
Gǎn rén fèi fǔ 
รู้สึกซาบซึ้งประทับใจเป็นอย่างยิ่ง感激涕零
Gǎn líng 
ซาบซึ้งใจจนน้ำตาไหลพราก刚愎自用
Gāng bì zì yòng  
ดื้อรั้นและมั่นใจในตัวเองไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ;
ดันทุรัง刚正不阿
Gāng zhèng bù  ē 
แข็งแกร่งซื่อตรงไม่ยอมประจบสอพลอผู้ใด纲举目张
Gāng zhāng 
เมื่อจับประเด็นสำคัญออกมาได้ความเชื่อมโยงต่างๆก็ปรากฎออกมา高不可攀
Gāo bù kě pān 
สูงเกินเอื้อม; 
ยากที่จะบรรลุถึงเป้าหมายได้高朋满座
Gāo péng mǎn zuò 
แขกผู้มีเกียรติมากันมากมายจนเต็มงาน高深莫测
Gāoshēn mò cè
ลึกซึ้งจนคาดเดาไม่ถูก高抬贵手
Gāo tái guì shǒu  
ขอได้โปรดให้เข้าใจ อดทน และให้การสนับสนุน高屋建瓴
Gāo jiàn líng 
อยู่ในพื้นที่ที่ได้เปรียบ ;
เป็นชัยภูมิที่ได้เปรียบ( อิฐกระเบื้องเทลาดเป็นบ้านที่สูง)


高瞻远瞩
Gāo zhān yuǎn zhǔ 
สายตายาวไกล; 
มองการณ์ไกล


高枕无忧
Gāo zhěn wú yōu 
นอนหลับสบายโดยไม่ต้องไปกลัวภัยใดๆทั้งสิ้น公事公办
Gōng shì gōng bàn  
แยกงานออกจากเรื่องส่วนตัว ;
หน้าที่ก็ส่วนหน้าที่เรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยว


格格不入
Gé gé bú
เข้ากันไม่ได้


隔靴搔痒
xuē sāo yǎng 
เกาไม่ถูกที่คัน; 
แก้ปัญหาไม่ถูกจุด各抒己见
shū jiàn 
ต่างฝ่ายต่างยืนหนัดในข้อคิดเห็นของตนเอง各式各样
Gè shì gè yàng 
มีทุกชนิดทุกแบบ根深蒂固
Gēn shēn
รากฐานที่มั่นคง耿耿于怀
Gěng gěng yú huái 
เกิดความพะวงในใจอยู่ตลอดเวลา功亏一篑
Gōng kuī yí kuì 
เหลืออีกแค่นิดเดียวก็จะประสบความสำเร็จแล้ว(แสดงถึงความเสียดาย)孤陋寡闻
lòu guǎ wén 
กบในกะลา ;โง่เขลาไม่มีความรู้孤注一掷
zhù yí zhì 
ทุ่มสุดตัวในการวางเดิมพันทั้งหมดในการเสี่ยงวัดดวงครั้งสุดท้าย姑息养奸
yǎng jiān 
โอนอ่อนผ่อนตามทำให้คนเลวยิ่งกำเริบเสิบสาน古色古香
xiāng 
งามและแปลกแบบโบราณ


古往今来
wǎng jīn lái 
ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน故步自封
fēng 
อนุรักษ์นิยม ;
พอใจในสภาพปัจจุบันไม่คิดจะปรับปรุงแก้ไข


顾此失彼
Gù cǐ shī bǐ 
คำนึงถึงอันนี้ก็พลาดอันนั้น; 
ดูแลไม่ทั่วถึง


顾名思义
míng s īyì  
พอเห็นชื่อก็คิดโยงไปถึงความหมายของมัน


刮目相看
Guā mù xiāng kàn 
มองด้วยสายตาที่ทึ่ง挂一漏万
Guà yí lòu wàn 
ยกตัวอย่างขึ้นมากล่าวไม่หวาดไม่ไหว; 
ยกตัวอย่างขึ้นมากล่าวข้อหนึ่งแต่ตกหล่นไปเป็นหมื่น拐弯抹角
Guǎi wān jiǎo 
พูดหรือเขียนวกไปวนมา ;
อ้อมค้อม; 
ไม่ตรงจุดไม่ตรงประเด็น关门大吉
Guān mén dà  
เลิกกิจการเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้ว冠冕堂皇
Guān miǎn táng huáng  
โอ่อ่า ;
รโหฐาน ;
สง่าผ่าเผย管窥蠡测
Guǎn kuī lí cè  
สายตาคับแคบ; 
มีความรู้แค่หางอึ่ง光风霁月
Guāng fēng jì yuè  
น้ำใจที่กว้าง ;
จิตใจที่เปิดเผย


光怪陆离
Guāng guài  
แสงสีมากมายหลายหลากและพิลึกกึกกือ光阴似箭
Guāng yīn jiàn  
กาลเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมือนลูกศรที่พุ่งออกจากแหล่ง归根结底
Guī gēn jié dǐ 
สืบสาวราวเรื่องจนถึงแก่นแท้แล้ว; ว่ากันจนถึงแก่นแท้แล้ว规行矩步
Guī xíng jǔ bù 
ประพฤติตัวเรียบร้อย; 
ประพฤติตัวถูกทำนองคลองธรรม; 
อนุรักษ์นิยม鬼使神差
Guǐ shǐ shén chāi 
จับผลัดจับพลู鬼头鬼脑
Guǐ tóu guǐ nǎo 
ลับๆล่อๆ滚瓜烂熟
Gǔn guā làn shú  
ท่องจนขึ้นใจ ;
ท่องจนคล่อง(ปาก)


国色天香
Guó sè tiān xiāng 
งามที่สุดในแผ่นดิน过河拆桥
Guò hé chāi qiáo 
ได้รับผลประโยชน์แล้วถีบหัวส่งคนอื่น过目不忘
Guò mù bú wàng  
ผ่านตาแล้วไม่มีลืม; 
มีความจำดีเยี่ยม💖💖💖

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节