สุภาษิตจีนF 汉语成语 - F


รูปภาพจาก pixabay.com


สุภาษิตจีนF 汉语成语 - F

发愤图强
Fā fèn tú qiáng 
มุมานะต่อสู้เพื่อมุ่งหวังจะให้เข้มแข็งเกรียงไกรยิ่งขึ้น


发号施令
Fā hào shī lìng  
ออกคำสั่ง ;บัญชาการ

发人深省
Fā rén shēn xǐng 
สร้างแรงบันดาลใจให้ครุ่นคิดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

发扬光大
Fā yáng guāng dà 
ส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรือง

翻江倒海
Fān jiāng dǎo hǎi 
พลังอันมหาศาล

翻来覆去
Fān lái fù qù 
พลิกตัวไปมา ;กลับไปกลับมา

幡然悔悟
Fān rán huǐ wù 
กลับเนื้อกลับตัวใหม่อย่างฉับพลัน

翻天覆地
Fān tiān fù dì 
การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และทั่วถึง ;การพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน

翻云覆雨
Fān yún fù yǔ 
พลิกไปพลิกมา กลับคำอยู่เรื่อย

反唇相讥  
Fǎn chún xiāng  
ตอบกลับอย่างประชดประชันเสียดสี

反复无常
Fǎn fù wú cháng 
กลับไปกลับมา ;เอาแน่เอานอนไม่ได้

反躬自问
Fǎn gōng zì wèn 
หวนกลับมาถามตัวเอง ;หวนกลับมาตรวจสอบตัวเอง

返老还童
Fǎn lǎo huán tóng 
ชุบชีวิตให้เป็นหนุ่มเป็นสาว ;กลับคืนเป็นหนุ่มเป็นสาว

防患未然
Fáng huàn wèi rán  
ล้อมคอกก่อนวัวหาย ;ป้องกันเหตุร้ายก่อนล่วงหน้า

放虎归山
Fàng hǔ guī shān 
ปล่อยเสือเข้าถ้ำ ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำ อุปมาอุปไมยปล่อยตัวศัตรูไปจะมีภัยพิบัติตามมามิรู้สิ้น ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำ

放任自流
Fàng rèn zì liú 
ปล่อยตามบุญตามกรรม; ปล่อยตามยถากรรม

飞短流长
Fēi duǎn liú cháng  
ใส่ร้ายป้ายสี; สาดโคลน

飞蛾投火
Fēi é tóu huǒ  
แมลงเม่า บินเข้าหากองไฟ

飞黄腾达
Fēi huáng téng dá 
ตำแหน่งเลื่อนพรวดพราด ;ตำแหน่งขึ้นพรวดพราด

飞扬跋扈
Fēi yáng bá hù 
กำเริบเสิบสานและโอหังอวดดี

非同小可
Fēi tóng xiǎo kě 
เหตุการณ์ที่สำคัญมากหรือสถานการณ์ที่ร้ายแรงมากละเลยไม่ได้เลย

分道扬镳
Fēn dào yáng biāo 
ต่างแยกกันตัวใครตัวมัน; ต่างแยกย้ายกันไปคนละทิศละทาง

分门别类
Fēn mén bié lèi  
แบ่งหมวดหมู่; แยกประเภท

分秒必争
Fēn miǎo zhēng 
ฉกฉวยเวลาทุกวินาที; ช่วงชิงเวลาทุกวินาที

分庭抗礼
Fēn tíng kàng lǐ 
ตั้งตัวเป็นอิสระ; ตั้งป้อม(สู้)

纷至沓来
Fēn zhì tà lái  
ทยอยกันมาอย่างไม่ขาดสาย

焚膏继晷
Fén gāo jì guǐ 
มุมานะทำงานหรือศึกษาหาความรู้

粉身碎骨
Fěn shēn suì gǔ  
(ยอม)พลีชีพ; (แม้)ตัวจะตาย(ก็  ); (ถึง)ตัวจะแหลกละเอียด(อย่างไรก็)

奋不顾身
Fèn bú gù shēn 
(โถมตัว พุ่ง พรวด )เข้าอย่างไม่กลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้น

奋发图强
Fèn fā tú qiáng  
กระตุ้นตัวเองให้ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น

丰富多彩
Fēng fù duō cǎi 
อุดมสมบูรณ์และมากมายหลายหลาก

丰衣足食
Fēng yī zú shí 
มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์; อยู่ดีกินดี

风尘仆仆
Fēng chén pú pū 
เหน็ดเหนื่อยจากการตะลอนๆ

风驰电掣
Fēng chí diàn chè 
เร็วปานลมกรดและสายฟ้าแลบ

风吹草动
Fēng chuī cǎo dòng 
เหตุการณ์เล็กๆน้อยๆ ;เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแค่โดนหางลม

风和日丽
Fēng hé rì lì 
แสงแดดสว่างสดใสและมีลมโชยพัดมาอ่อนๆ

风华正茂
Fēng huá zhèng mào  
ช่วงวัยที่กำลังรุ่งโรจน์

风靡一时
Fēng mí yì shí  
เป็นที่นิยมอย่างมากในสมัยนั้น ในช่วงนั้น

风卷残云
Fēng juǎn cán yún 
สลายไปหรือมลายหายไปจนหมดสิ้นเสมือนพายุหอบเอาเศษปุยเมฆ

风马牛不相及
Fēng mǎ niú bù xiāng jí 
ทั้งสองไม่เกี่ยวกันแม้แต่น้อย

风调雨顺
Fēng tiáo shùn 
ฟ้าฝนดี; ฟ้าฝนตกตามฤดูกาล

风雨飘摇
Fēng yǔ piāo yáo 
สถานการ์ง่อนแง่น

风雨同舟
Fēng yǔ tóng zhōu  
อยู่ในเรือลำเดียวกัน

风云人物
Fēng yún rén wù  
บุคคลที่มีอิทธิพลแห่งยุค ;บุรุษผู้ที่จะเปลี่ยนพลิกสถานการณ์ได้อย่างฉับพลัน ;คนดัง

风言风语
Fēng yán fēng yǔ 
ข่าวเล่าข่าวลือ; คำนินทากาเล

风中之烛
Fēng zhōng zhī zhú 
เทียนกลางสายลม ;ไม้ใกล้ฝั่ง

风烛残年
Fēng zhú cán nián 
เทียนกลางสายลม; ไม้ใกล้ฝั่ง

锋芒毕露
Fēng máng bì lù 
แสดงความสามารถที่มีอยู่ออกมาให้เห็น; เย่อหยิ่งและอวดดี

逢场作戏 
Féng chǎng zuò xì 
มีโอกาสก็เล่นสุนกบ้างเป็นครั้งคราว

奉公守法 
Fèng gōng shǒu fǎ 
ประพฤติตัดวีเคารพกฏหมายบ้านเมือง

敷衍了事 
Fū yǎn liǎo shì 
ทำอย่างขอไปที

浮想联翩
Fú xiǎng lián piān 
ความคิดหลายอย่างผุดขึ้นมาอย่างไม่ขาดสาย

釜底抽薪
Fǔ dǐ chōu xīn 
แก้ปัญาที่ต้นตอ

俯拾皆是
Fǔ shí jiē shì 
มีอยู่มากมายสามารถพบเห็นได้ทุกหนทุกแห่ง

俯首帖耳
Fǔ shǒu tiē ěr 
อ่อนน้อมว่านอนสอนง่าย

负荆请罪
Fù jīng qǐng zuì 
ขอขมาและยอมรับความผิด

富丽堂皇
Fù lì tang huáng 
โอ่อ่าตระการตา; บทความที่สละสลวย

妇孺皆知
Fù rú jiē zhī
เป็นเรื่องที่รู้กันทั่วไป ;แม้แต่ผู้หญิงและเด็กก็ยังรู้

赴汤蹈火
Fù tāng dǎo huǒ 
บุกน้ำลุยไฟ ;ไม่กลัวความยากลำบากและภัยอันตราย

付之一炬
Fù zhī yí jù 
เผาไหม้ให้หมดไป

付诸东流
Fù zhū dōng liú 
ปล่อยให้ไหลไปตามกระแสน้ำ ;สูญสิ้นทุกอย่างที่พยายามสร้างเอาไว้


💜💜💜💜โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节