บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ระบอบการปกครอง

ระบอบการปกครอง 政体

ระบอบการปกครอง 政体 หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Form of government หมายถึง สถาบันทางการเมืองซึ่งรัฐบาลของรัฐได้จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้อำนาจในการปกครองประเทศ   เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ “ระบบการปกครอง” กันค่ะ คำศัพท์ภาษาจีน คำอ่านพินอิน คำศัพท์ภาษาไทย 政体 Zhèng tǐ ระบบการปกครอง 部长 Bù zhǎng รัฐมนตรี 保守派 Bǎo shǒu pài   อนุรักษนิยม หรือ คติอนุรักษ์ 参议院   / 上议院 Cān yì yuàn/ Shàng yì yuàn วุฒิสภา , สภาที่ปรึกษา 党主席 Dǎng zhǔ xí ประธานพรรค 帝国主义 Dì guó zhǔ yì จักรวรรดินิยม 独裁者 Dú cái zhě   ผู้นำเผด็จการ 反对党 / 在野党 Fǎn duì dǎng/ Zài yě dǎng พรรคฝ่ายค้าน 封建制度 Fēng jiàn zhì dù ระบบ ศักดินา 共产主义 Gòng chǎn zhǔ yì คอมมิวนิสต์ 共和国 Gòng hé guó สาธารณรัฐ 寡头政治 Guǎ tóu zhèng zhì คณาธิปไตย 国会 / 议会 Guó huì /   Yì huì รัฐสภา 国会