บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ สุภาษิต

成语 สุภาษิตจีน

รูปภาพ
               成语                                 Chéng yǔ               สุภาษิต 安居乐业              Ān jū lè yè            อยู่เย็นเป็นสุข 杯水车薪           Bēi shuǐ chē xīn    น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ 表里不一            Biǎo lǐ bù yī             หน้ามะพลับ ลับหลังตะโก 吃一堑,长一智    Chī yī qiàn, Zhǎng yī zhì      ผิดเป็นครู 趁热打铁          Chèn rè dǎ tiě       น้ำขึ้นให้รีบตัก 吹毛求疵          Chuī máo qiú cī      ฟื้นฝอยหาตะเข็บ 充耳不闻         Chōng ěr bù wén     เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา 大惊小怪         Dà jīng xiǎo guài     กระต่ายตื่นตูม 大发雷霆         Dà fā léi tíng             กินรังแตน 打草惊蛇          Dǎ cǎo jīng shé       แหวกหญ้าให้งูตื่น 大智若愚         Dà zhì ruò yú          น้ำนิ่งไหลลึก 得不偿失        Dé bù cháng shī     ได้ไม่คุ้มเสีย 滴水穿石        Dī shuǐ chuān shí     น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน 调虎离山         Diào hǔ lí shān        ล่อเสืออกจากถ้ำ 得寸进尺         Dé cùn jìn chǐ           ได้คืบจะเอาศอก 刀子嘴豆腐心   Dāo zi zuǐ dòu

สุภาษิต สำนวนจีน ที่มีตัวเลขมาเกี่ยวข้อง 六、七、八、九、十

รูปภาพ
  ในบทความนี้จะนำเอาคำว่า   六、七、八、九 、十 ที่เป็นสุภาษิต สำนวนจีนที่เราจะเจอได้บ่อยๆมารวบรวมและนำมาฝาก 六亲不认 Liù qīn b ú rèn   ไม่ไว้หน้าใคร 六神无主 Liù shén wú zhǔ    ตกตะลึงพรึงเพริดไปหมด ; อกสั่นขวัญหายไปหมด(อวัยวะทั้ง 6 หัวใจ ปอด ตับ ไต ม้าม ดี ) 七手八脚 Qī shǒu bā jiǎo   คนละไม้คนละมือ 七窍生烟 Qī qiào shēng yān  เดือดเป็นฟืนเป็นไฟ 七情六欲 Qī qíng liù yù   อารมณ์ความรู้สึกความปรารถนาแบบปุถุชนทั่วไป (ความรู้สึก 7 อย่างคือ ความสุข ความโกรธ ความกังวล ความคิด ความเศร้า ความกลัวและความตกใจ ส่วนความปรารถนาหรืออยากของมนุษย์นั้นก็มี 6 อย่างด้วยกัน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ) 七拼八凑 Qī pīn bā còu  ผสมผเสกัน ; จับโน่นจับนี่มาผสมกัน 七颠八倒 Qī diān bā dǎo    ล้มระเนระนาด 七零八落 Qī líng bā luò   เรี่ยราด ; เกลื่อกลาด 七上八下 Qī shàng bā xià   ใจคอไม่ดี ; ใจเต้นตุ้มๆต๋อมๆ  七扭八歪 Qī niǔ bā wāi   บิดไปบิดมา 七折八扣 Qī zhé bā kòu   หักแล้วหักอีก 七嘴八舌 Qī zuǐ bā shé  คนละปาก คนละคำ 乱七八糟

สุภาษิต สำนวนจีน ที่มีตัวเลขมาเกี่ยวข้อง 五

รูปภาพ
    ในบทความนี้จะนำเอาคำว่า  五 ที่เป็นสุภาษิต สำนวนจีนที่เราจะเจอได้บ่อยๆมารวบรวมและนำมาฝาก 五彩缤纷 Wǔ cǎi bīn fēn   มีสีสัน  ;   มี สีสันสดใส 五谷丰登 Wǔ gǔ fēng dēng     ผลเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์  ; ธัญพืชอุดมสมบูรณ์ 五方杂处 Wǔ fāng zá chǔ  ผู้คนทั่วทุกสารทิศอยู่ปะปนกันยุ่ง 五光十色 Wǔ guāng shí sè    มากมายหลากหลาย ; ดูลานตาไปหมด ; ละลานตาไปหมด 五湖四海 Wǔ hú sì hǎi   ทั่วพื้นปฐพี ; ทั่งทั้งผืนแผ่นดิน ; ทั่วทุกสารทิศ (บึงทั้งห้าและทะเลทั้งสี่) 五花八门 Wǔ huā bā mén   เยอะแยะ ; มากมายหลากหลาย ; เปลี่ยนแปลงไปร้อยแปดพันเก้า 五口京兆 Wǔ kǒu jīng zhào   ดำรงตำแหน่งในระยะสั้น 五十步笑百步 Wǔ shí bù xiào bǎi bù   ตนเองก็มีข้อบกพร่องหรือจุดด่างพร้อย เช่นเดียวกับคนอื่น เพียงแต่ว่าข้อบกพร่องของตัวเองอาจจะเบาหน่อย แต่กลับไปหัวเราะเยาะคนอื่น (คนที่ถอยห้าสิบก้าว หัวเราะเยอะคนที่ถอย ร้อยก้าว) 五体投地 Wǔ tǐ tóu dì     เลื่อมใสอย่างยิ่ง ; เลื่อมใสอย่างหมอบราบคาบ(มือทั้งสองและหัวเข่าพร้อมกับศีรษะได้หมอบหรือกราบลงกับพื้น)