บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ชื่อประเทศ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อประเทศ 国家名称

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com 泰国 Tài guó ประเทศไทย 中国 Zhōng guó ประเทศจีน 日本 Rì běn ประเทศญี่ปุ่น 新加坡 Xīn jiā pō ประเทศสิงคโปร์ 马来西亚 Mǎ lái xī yà ประเทศมาเลเซีย 老挝 Lǎo wō ประเทศลาว 越南 Yuè nán ประเทศเวียดนาม 缅甸 Miǎn diàn ประเทศพม่า 台湾 Tái wān ประเทศไต้หวัน 埃及 Āi jí ประเทศอียิปต์ 奥地利 Ào dì lì ประเทศออสเตรีย 巴西 Bā xī ประเทศบราซิล 澳大利亚 Ào dà lì yà ประเทศออสเตรเลีย 加拿大 Jiā ná dà ประเทศแคนาดา 美国 Měi guó ประเทศสหรัฐอเมริกา 韩国 Hán guó ประเทศเกาหลีใต้ 德国 Dé guó ประเทศเยอรมัน 法国 Fǎ guó ประเทศฝรั่งเศส 意大利 Yì dà lì ประเทศอิตาลี 西班牙 Xī bān yá ประเทศสเปน 印度 Yìn dù ประเทศอินเดีย 智利 Zhì lì ประเทศชิลี 文莱 Wén lái ประเทศ บรูไน 丹麦 Dān mài ประเทศ เดนมาร์ก 香港 Xiāng gǎng ฮ่องกง 科威特 Kē wēi tè  ประเทศ คูเวต 挪威 Nuó wēi ประเทศ นอร์เวย์ 纽西兰 Niǔ xī lán ประเทศ นิวซีแลนด์ 菲律宾 Fēilǜbīn ประเทศ ฟิลิปปินส์ 俄罗斯 È luó sī ประเทศ ร