บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ เที่ยวไทย

ประโยคภาษาจีน ท่องเที่ยวทั่วไทย

รูปภาพ
ประโยคภาษาจีน   ท่องเที่ยวทั่วไทย 👇👇👇👇👇👇👇 คุณไปที่ไหนในเมืองไทยมาบ้าง Where have you been in Thailand?/ Where have you visited in Thailand? 你在泰国去过哪里? Nǐ zài tàiguó qùguò nǎlǐ? ฉันไปพัทยามา I’ve been to Pattaya. 我去过芭提雅。 Wǒ qùguò bā tí yǎ. คุณเคยไปวัดพระแก้วหรือยัง Have you gone to Wat Phra kaeo? 你去过玉佛寺了吗? Nǐ qùguò yù fósìle ma? คุณไปเที่ยวในเมืองไทยมาหลายที่แล้วหรือยัง Have you visited many places in Thailand? 你在泰国去过很多地方吗? Nǐ zài tàiguó qùguò hěnduō dìfāng ma? แล้วซีไลฟ์ แบงคอกหละ คุณเคยไปหรือยัง What about Sea life Bangkok? Have you been there yet? 那曼谷的海洋世界?你去过哪里吗? Nà màngǔ de hǎiyáng shìjiè? Nǐ qùguò nǎlǐ ma? ฉันเคยไปที่นั่นมาแล้วดังนั้นฉันไม่ต้องการกลับไปอีก I've been there already, so I don't want to go again.  我早已去过那里了,所以我不想再去了。 Wǒ zǎoyǐ qùguò nàlǐle, suǒyǐ wǒ bùxiǎng zài qùle. สถานที่ที่สวยงามที่สุดที่คุณเคยไปมาคือที่ไหน Where are the most beautiful places you