ประโยคภาษาจีน ท่องเที่ยวทั่วไทยประโยคภาษาจีน  
ท่องเที่ยวทั่วไทย


👇👇👇👇👇👇👇คุณไปที่ไหนในเมืองไทยมาบ้าง
Where have you been in Thailand?/
Where have you visited in Thailand?
你在泰国去过哪里?
Nǐ zài tàiguó qùguò nǎlǐ?ฉันไปพัทยามา
I’ve been to Pattaya.
我去过芭提雅。
Wǒ qùguò bā tí yǎ.คุณเคยไปวัดพระแก้วหรือยัง
Have you gone to Wat Phra kaeo?
你去过玉佛寺了吗?
Nǐ qùguò yù fósìle ma?คุณไปเที่ยวในเมืองไทยมาหลายที่แล้วหรือยัง
Have you visited many places in Thailand?
你在泰国去过很多地方吗?
Nǐ zài tàiguó qùguò hěnduō dìfāng ma?แล้วซีไลฟ์ แบงคอกหละ คุณเคยไปหรือยัง
What about Sea life Bangkok? Have you been there yet?
那曼谷的海洋世界?你去过哪里吗?
Nà màngǔ de hǎiyáng shìjiè? Nǐ qùguò nǎlǐ ma?ฉันเคยไปที่นั่นมาแล้วดังนั้นฉันไม่ต้องการกลับไปอีก
I've been there already, so I don't want to go again. 
我早已去过那里了,所以我不想再去了。
Wǒ zǎoyǐ qùguò nàlǐle, suǒyǐ wǒ bùxiǎng zài qùle.สถานที่ที่สวยงามที่สุดที่คุณเคยไปมาคือที่ไหน
Where are the most beautiful places you've visited? 
你去过最美的地方是哪里?
Nǐ qùguò zuìměi dì dìfāng shì nǎlǐ?คุณจะไปเที่ยวอยุธยาเหรอ
Are you going to visit Ayutthaya?
你要去大城府吗?
Nǐ yào qù dà chéngfǔ ma?มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งในอยุธยา
There are so many interesting places in Ayutthaya.
大城府有很多有趣的地方。
Dà chéngfǔ yǒu hěnduō yǒuqù dì dìfāng.คุณเคยไปสุโขทัยหรือยัง
Have you been to Sukhothai?
你去过素可泰府吗?
Nǐ qùguò sù kě tài fǔ ma?คุณเคยไปอยุธยาหรือยัง
Have you ever been to Ayuttaya? 
你去过大城府没有?
Nǐ qù guo dà chéngfǔ méiyǒu?
ฉันเคยไปอยุธยาสองครั้ง
I have been to Ayuttaya twice. 
大城府我去过两回。
Dà chéngfǔ wǒ qùguò liǎng huí.คุณไม่น่าพลาดเลย
You shouldn’t miss it.
你不应该错过的。
Nǐ bù yìng gāi cuòguò de.จากนี่ไปกาญจนบุรีไกลแค่ไหน
How far is it from here to Kanchanaburi.
从这里到北碧府有多远?
Cóng zhèlǐ dào běi bì fǔ yǒu duō yuǎn?ใช้เวลาเดินทางโดยรถทัวร์จากกรุงเทพฯ ประมาณสามชั่วโมงนะ
It takes about three hours by bus form Bangkok.
从曼谷坐公共汽车大约要三个小时。
Cóng màngǔ zuò gōnggòng qìchē dàyuē yào sān gè xiǎoshí.แล้วถ้านั่งรถไฟไปหละ
And if going to take a train?
如果要坐火车呢?
Rúguǒ yào zuò huǒchē ne?ถ้าฉันจะไปภาคใต้ของไทย มีที่ไหนสนุกๆบ้าง
If I'm going to the south of Thailand, is there any fun place?
如果我要去泰国南部的话,有什么好玩的地方?
Rúguǒ wǒ yào qù tàiguó nánbù dehuà, yǒu shén me hǎowán de dìfāng?ฉันจะต้องระวังอะไรไหมเมื่อฉันไปเที่ยวเมืองไทย
What should I pay attention to when I go to Thailand?
去泰国玩需要注意什么吗?
Qù tàiguó wán xūyào zhùyì shénme ma?เราต้องการไปเที่ยวสถานที่ที่มีภูเขาและน้ำ
We want to go to a place with mountains and river.
我们想要去一个有山有水的地方玩。
Wǒmen xiǎng yào qù yīgè yǒu shān yǒu shuǐ de dìfāng wán.เขาเป็นคนชอบกิจกรรมกลางแจ้ง
He likes outdoor activities.
他喜欢户外活动。
Tā xǐhuān hùwài huódòng.


💖💖💖💖
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节