ประโยคภาษาจีน แนะนำ จำเอาไว้ให้ดี

ประโยคภาษาจีน
 แนะนำ จำเอาไว้ให้ดี


 👇👇👇👇👇


ฉันขอบอกอะไรเธอหน่อยนะ
Let me tell you something. ; I’ll tell you something.
让我告诉你一件事。
Ràng wǒ gàosù nǐ yī jiàn shì.มานี่สิ ฉันจะบอกข่าวร้ายกับคุณ
Come here, Let me tell you something bad. 
过来,让我告诉你一个坏消息。
Guòlái, ràng wǒ gàosù nǐ yīgè huài xiāoxi.ฉันพูดจากประสบการณ์นะ
I’m speaking from experience.
这是我的经验之谈。
Zhè shì wǒ de jīngyàn zhī tán.ทุกสิ่งที่ฉันพูดมาจากประสบการณ์ของฉัน
Everything I say comes from my experience.
我所说的一切都来自我的经验。
Wǒ suǒ shuō de yīqiè dōu láizì wǒ de jīngyàn.ประสบการณ์นี้มีค่ามาก
The experience was very valuable. 
这个经验很宝贵。
Zhè ge jīngyàn hěn bǎoguì.หวังว่าคำแนะนำของฉันจะเป็นประโยชน์กับเธอบ้าง
 I hope my advice will be of some use to you.
我希望我的建议能对你有帮助。
Wǒ xīwàng wǒ de jiànyì néng duì nǐ yǒu bāngzhù.ฉันจะเลิกทำแล้ว
I’m giving up.
我要放弃了。
Wǒ yào fàngqìle.แต่ฉันจะไม่ยอมแพ้
But I’m not giving up.
但我不会放弃的。
Dàn wǒ bù huì fàngqì de.ฉันไม่ยอมแพ้ ก็แค่เริ่มต้นใหม่
I'm not giving up, I'm just starting over. 
我没有放弃,我只是从头开始。
Wǒ méiyǒu fàngqì, wǒ zhǐshì cóngtóu kāishǐ.นั่นละเป็นหัวใจสำคัญเลย
That’s the name of the game.; That’s the key.
这才是关键点。
Zhè cái shì guānjiàn diǎn.จำเอาไว้ให้ดี
Keep it in mind.
记在心里。;记住这一点。
Jì zài xīnlǐ. ; Jì zhù zhè yīdiǎn.จำคำของฉันเอาไว้เลย แล้วคุณจะต้องเสียใจ
Mark my words you’ll regret it.
记住我的话,你会后悔的。
Jì zhù wǒ dehuà, nǐ huì hòuhuǐ de.ลองคิดดูสิ
Just think of it. ;Just think about it.
想想看。
Xiǎng xiǎng kàn.ลองจินตนาการดูสิ;  ลองนึกภาพดูสิ
Just imagine.
 想象一下。
Xiǎngxiàng yīxià.ก็ลองคิดดูสิ งานนี้หินจะตาย
Just think of it, it’s a tough job.
想想看,这是一项艰巨的工作。
Xiǎng xiǎng kàn, zhè shì yī xiàng jiānjù de gōngzuò.ฟังคำแนะนำของฉันเถอะ
Take my advice.
听我的话。
Tīng wǒ dehuà.ฟังคำแนะนำของฉันเถอะ  อย่าไปคนเดียว
Take my advice and don't go there lonely. 
听我的话,不要一个人去。
Tīng wǒ dehuà, bùyào yīgè rén qù.อย่าหักโหมนักสิ
Don’t kill yourself. ; Don’t overdo it.
不要勉强自己
Bùyào miǎnqiáng zìjǐ.อย่าใจร้อน
Don’t rush it. ; Take it easy.
别着急。
Bié zhāojí.ใจเย็นๆ ;ตามสบายไม่ต้องรีบร้อน
Take your time.
慢慢来。
Màn man lái.


ใจเย็นๆ ไม่ต้องรีบ
Take your time, don't rush. 
慢慢来,别着急。
Màn man lái, bié zhāojí.ไม่ต้องรีบร้อนก็ได้
You don’t have to hurry. ; There’s no need to rush.
你不必着急。;不用着急。
Nǐ bùbì zhāojí./Bùyòng zhāojí.แล้วแต่เธอตัดสินใจ ; แล้วแต่คุณแล้วกัน
That’s your decision. ; That’s up to you.
你来决定吧。;那就随便你喽。
Nǐ lái juédìng ba. ; Nà jiù suíbiàn nǐ lóu.
💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节