ประโยคภาษาจีน เชิญมาเที่ยวบ้าน
ประโยคภาษาจีน 
เชิญมาเที่ยวบ้าน

↧↧↧↧↧↧↧


คุณอยากมาเที่ยวบ้านฉันไหม
Would you like to come to my place?
你愿意来我家吗?
Nǐ yuàn yì lái wǒ jiā ma?สุดสัปดาห์นี้คุณมาเที่ยวเล่นบ้านฉันไหม
Would you like to come to my house and play this weekend? 
这个周末你愿意来我家玩吗?
Zhè ge zhōu mò nǐ yuàn yì lái wǒ jiā wán ma?เทศกาลไหว้พระจันทร์นี้คุณมาบ้านฉันไหม
Would you like to come over to my home for Mid-Autumn Festival? 
你愿意来我家过中秋节吗?
Nǐ yuàn yì lái wǒ jiā guò zhōng qiū jié ma?เราอยากเชิญคุณมาเที่ยวที่บ้าน
We’d like to invite you to our place.
我们想邀请你来我们家。
Wǒ men xiǎng yāo qǐng nǐ lái wǒ men jiā.คุณอยากมากินอาหารเย็นที่บ้านเราไหม
Would you like to come to our place for dinner?
你愿意来我们家吃晚饭吗?
Nǐ yuàn yì lái wǒ men jiā chī wǎn fàn ma?ยินดีต้อนรับคุณและครอบครัวของคุณที่จะมาที่บ้านของฉันในฐานะแขก
Welcome you and your family to my house.
欢迎你和你的全家到我家里来做客。
Huān yíng nǐ hé nǐ de quán jiā dào wǒ jiā lǐ lái zuò kè.คุณอยากเข้ามาดื่มกาแฟข้างในสักถ้วยไหม
Would you like to come in for a cup of coffee?
你想进来喝杯咖啡吗?
Nǐ xiǎng jìn lái hē bēi kā fēi ma?
นานๆทีได้มาเจอกันบ้างก็ดีเหมือนกัน
It’s nice to get together some time.
很高兴有时间聚在一起。
Hěn gāo xìng yǒu shí jiān jù zài yī qǐ.เดินจากสถานีอุดมสุขประมาณ 5 นาทีก็ถึงบ้านของเราแล้ว
Our place is about a five-minute walk from Udomsuk Station.
Udomsuk站步行大约五分钟就到了。
Cóng Udomsuk zhàn bù xíng dà yuē wǔ fēn zhōng jiù dào le.ฉันจะไปพบคุณที่สถานีรถไฟฟ้า
I’ll come to meet you at the BTS station.
我会到轻轨站(BTS)来见你。
Wǒ huì dào qīng guǐ zhàn (BTS) lái jiàn nǐ.ฉันจะไปรับคุณที่สถานีรถไฟฟ้า
I’ll come to pick you up at the BTS station.
我会到轻轨站(BTS)来接你。
Wǒ huì dào qīng guǐ zhàn (BTS) lái jiē nǐ.ถ้าถึงสถานีแล้วโทรหาฉันด้วย
Call me when you get to the station.
你到轻轨站时给我打电话。
Nǐ dào qīng guǐ zhàn shí gěi wǒ dǎ diàn huà.คุณมาถึงราวๆหกโมงครึ่งได้ไหม
Could you come around six-thirty?
你六点半左右能来吗?
Nǐ liù diǎn bàn zuǒ yòu néng lái ma?ขอบคุณที่เชิญ
Thank you for your invitation./Thank you for inviting me.
谢谢你邀请我。
Xiè xiè nǐ yāo qǐng wǒ.ฉันจะยินดีมากที่ได้ไป
I’d be happy to come.
我很乐意来。
Wǒ hěn lè yì lái.แน่นอน ฉันจะไป
Sure, I’ll come.
当然,我会来的。
Dāng rán, wǒ huì lái de.ขอขอบคุณที่เชิญเรามาเป็นแขก
Thank you for inviting us. 
谢谢你邀请我们做客。
Xiè xiè nǐ yāo qǐng wǒ men zuò kè.มีใครจะมาอีกไหม
Who else is coming?/Who else is invited?
还有谁来?/还邀请了谁?
Hái yǒu shéi lái?/Hái yāo qǐng le shéi?แม็กก็จะมาด้วย
Max is coming, too.
Max也来了。
Max yě lái le.ฉันเชิญไมค์กับแอนนามาด้วย
I also invited Mike and Anna.
我还邀请了MikeAnna
Wǒ hái yāo qǐng le Mike hé Anna.ให้ฉันเอาอะไรไปด้วยไหม
Shall I bring something?
我要带点东西吗?
Wǒ yào dài diǎn dōng xi ma?ไวน์สักขวดก็ดี
A bottle of wine would be nice.
一瓶啤酒就好了。
Yī píng pí jiǔ jiù hǎo le.แค่คุณมาก็พอแล้ว
Just bring yourself.
只要你人来就可以了。
Zhǐ yào nǐ rén lái jiù kě yǐ le.ไม่เป็นไรหรอก มามือเปล่าก็พอ
No, just bring yourself.
不用带东西,把你自己带来就行。
Bù yòng dài dōng xi, bǎ nǐ zì jǐ dài lái jiù xíng.ฉันขอให้ไมค์นำเครื่องดื่มมา
I made Mike bring something to drink.
我让Mike带点喝的东西来。
Wǒ ràng Mike dài diǎn hē de dōng xi lái.
เธอชวนฉันไปที่บ้านของเธออีก
她又邀请我去了她家。
She asked me back to her house.
Tā yòu yāo qǐng wǒ qù le tā jiā.
เขาปฏิเสธคำเชิญด้วยความสุภาพ
He respectfully declined the invitation. 
他有礼貌地谢绝了邀请。
Tā yǒu lǐ mào de xiè jué le yāo qǐng. 💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节