ประโยคภาษาจีน ต้อนรับแขกประโยคภาษาจีน 
ต้อนรับแขก


👇👇👇👇👇


สวัสดี เชิญเข้ามาข้างในเลย
Hello, please come in.
你好,请进。
Nǐ hǎo, qǐng jìn.


ขอต้อนรับสู่บ้านของเรา
Welcome to our place!
欢迎来我们的家。
Huān yíng lái wǒ men de jiā.


ขอต้อนรับสู่บ้านของเรา เชิญเข้ามาข้างในเลย
Welcome to my home! Come in, please. 
欢迎来我们的家,请进。
Huān yíng lái wǒ men de jiā, qǐng jìn.


ฉันดีใจที่คุณมาได้
I’m glad you’ve come.
我很高兴你来了。
Wǒ hěn gāo xìng nǐ lái le.


บ้านของเราหาง่ายหรือเปล่า
Was it easy to find our house?
我们家很容易找到吧?
Wǒ men jiā hěn róng yì zhǎo dào ba?


คุณเคยพบกับภรรยาของผมแล้วใช่ไหม
Have you ever met my wife?
你见过我妻子了吗?
Nǐ jiàn guò wǒ qī zi le ma?


คุณเคยพบกับสามีของฉันแล้วใช่ไหม
Have you ever met my husband?
你见过我丈夫了吗?
Nǐ jiàn guò wǒ zhàng fū le ma?


นี่คือลูกชายและลูกสาวของเรา
This is our son and our daughter.
这是我们的儿子和女儿。
Zhè shì wǒ men de ér zi hé nǚ ér.


นี่เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆสำหรับคุณ
This is a small gift for you.
这是送给你的小礼物。/ 这是一点小礼物送给你。
Zhè shì sòng gěi nǐ de xiǎo lǐ wù / Zhè shì yī diǎn xiǎo lǐ wù sòng gěi nǐ.


ทำตัวตามสบายเลยนะ
Please make yourself at home.
不要客气/ 像在自己家一样,请自便。
Bù yào kè qì/ xiàng zài zì jǐ jiā yì yàng, qǐng zì biàn.


เชิญนั่ง
Have a seat./ Please sit down.
坐下吧。/ 请坐。
Zuò xià ba./ Qǐng zuò.


ไมค์กับแอนนาน่าจะใกล้มาได้แล้วนะ
Mike and Anna should come soon.
Mike Anna应该快来了吧。
Mike hé Anna yīng gāi kuài lái le ba.


บ้านคุณน่าอยู่จัง
You’re living in a nice place./ This place is very nice.
你住的地方挺不错的。
Nǐ zhù de dì fāng tǐng bù cuò de.


คุณตกแต่งห้องสวยจัง
You’ve decorated the room beautifully.
你把房间装饰得很漂亮。
Nǐ bǎ fáng jiān zhuāng shì de hěn piào liang.


ขอบคุณที่ชมค่ะ
Thank you for the compliment.
谢谢你的夸奖。
Xiè xiè nǐ de kuā jiǎng.


คุณมีภาพครอบครัวเยอะจัง
You have a lot of family pictures.
你有很多家庭照片呀。
Nǐ yǒu hěn duō jiā tíng zhào piàn ya.


คนในภาพนี้คือใครเหรอ
Who is this person in the picture?
照片上的这个人是谁?
Zhào piàn shàng de zhè ge rén shì shéi?


แม่ของฉันเองค่ะ
It’s my mother.
是我妈妈。
Shì wǒ mā ma.


💕💕💕💕โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节