ประโยคภาษาจีน ที่แสดงถึงความสัมพันธ์


ประโยคภาษาจีน
 ที่แสดงถึงความสัมพันธ์

↕↕↕↕↕↕↕


คุณรู้จักเขาดีไหม
Do you know him very well?
你对他有多了解?
Nǐ duì tā yǒu duō liǎojiě?ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่
Not, very well.
不是很了解。
Bùshì hěn liǎojiě.คุณรู้จักแม็กไหม
Do you know Max ?
你认识Max ?
Nǐ rènshì Max ma?ใช่ ฉันรู้จักเขาดีเลยหละ
Yes, I know him very well.
 是的,我对他非常熟悉。
Shì de, wǒ duì tā fēicháng shúxī.คุณรู้จักเขามานานแล้วเหรอ
Have you know him for a long time?
你认识他很久了吗?
Nǐ rènshì tā hěnjiǔle ma?คุณรู้จักเขามานานแค่ไหนแล้ว
How long have you known him?
你认识他多久了?
Nǐ rènshì tā duōjiǔle?ฉันรู้จักเขามานานแล้ว
I have known him for a long time
我认识他很久了。
Wǒ rènshì tā hěnjiǔle.เรารู้จักกันผ่านการแนะนำของเพื่อน
We know each other through friends.
我们是通过共同的朋友介绍认识的。
Wǒmen shì tōngguò gòngtóng de péngyǒu jièshào rènshì de.ฉันรู้จักเขาตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก
I knew him when he was a little boy 
他还是个小男孩的时候我就认识他了。
Tā háishì gè xiǎo nánhái de shíhòu wǒ jiù rènshì tāle.คุณรู้จักพ่อแม่ของเธอมานานแค่ไหนแล้ว
Have you known her parents long? 
你认识她父母很长时间了吗?
Nǐ rènshì tā fùmǔ hěn cháng shíjiānle ma?เราเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก
We have been good friends since we were young.
我们从小就是好朋友。
Wǒmen cóngxiǎo jiùshì hǎo péngyǒu.เขาเป็นเพื่อนสนิทของฉัน
He’s a good friend of mine.
他是我的好朋友。
Tā shì wǒ de hǎo péngyǒu.เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาตลอด
We remained good friends 
我们一直是好朋友。
Wǒmen yīzhí shì hǎo péngyǒu.


เราเป็นเพื่อนสนิทกัน
We’re good friends.
我们是好朋友。
Wǒmen shì hǎo péngyǒu.หล่อนเป็นเพื่อนรักของฉัน
She’s my best friend./She’s a close friend of mine.
她是我最好的朋友。/她是我的一位密友。
Tā shì wǒ zuì hǎo de péngyǒu./ Tā shì wǒ de yī wèi mìyǒu.ไม่มีผู้หญิงในหมู่เพื่อนสนิทของเธอ
There were no women among her close friends.
她的密友中没有女性。
Tā de mìyǒu zhōng méiyǒu nǚxìng.เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมานับตั้งแต่ที่เราได้พบกันที่โรงเรียน
Since we meet each other at school we have been good friends.
自从我们上学时相见,我们就一直是好朋友。
Zìcóng wǒmen shàngxué shí xiāng jiàn, wǒmen jiù yīzhí shì hǎo péngyǒu.เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียนมัธยมปลาย
We’ve been friends since we were in high school.
从高中开始我们俩就是好朋友。
Cóng gāozhōng kāishǐ wǒmen liǎ jiùshì hǎo péngyǒu.เราเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันตอนเรียนมัธยมปลาย
We’re classmates in high school.
我们是高中同学。
Wǒmen shì gāozhōng tóngxué.เธอเป็นรุ่นพี่ของฉัน
She's my senior.
她是我的师姐。
Tā shì wǒ de shījiě.เขาเป็นรุ่นพี่ของฉัน
He's my senior.
他是我师兄。
Tā shì wǒ shīxiōng.เธอรุ่นน้องของฉัน
She's my junior.
她是我师妹。
Tā shì wǒ shīmèi.เขาเป็นรุ่นน้องของฉัน
He's my junior.
他是我师弟。
Tā shì wǒ shīdì.คุณรู้จักแม็กได้ยังไง
How did you know Max?
你怎么认识Max的?
Nǐ zěnme rènshì Max de?ฉันเข้ากับแม็กได้ดีมากเลย
I get along with Max very well.
我和Max相处得很好。
Wǒ hé Max xiāngchǔ dé hěn hǎo.เราเคยสนิทกันมากกว่านี้
We used to be much closer.
我们以前关系很亲近。
Wǒmen yǐqián guānxi hěn qīnjìn.เมื่อก่อนพวกเราเป็นเพื่อนที่นั่งโต๊ะเรียนโต๊ะติดกัน และสนิทกันมาก
We used to be a desk-mate and have a very good relationship.
我们以前是同桌,关系特别好。
Wǒmen yǐqián shì tóng zhuō, guānxi tèbié hǎo.เราไม่ได้เจอกันมาหลายปีแล้ว
We haven’t seen each other for years.
我们好几年没见面了。
Wǒmen hǎojǐ nián méi jiànmiànle.หล่อนเป็นเพื่อนสมัยเด็กของฉัน
She’s a friend from my childhood.
她是我小时候的朋友。
Tā shì wǒ xiǎoshíhòu de péngyǒu.เขาคือเพื่อนบ้านของฉัน
He is my neighbor.
他是我的邻居。
Tā shì wǒ de línjū.เราโตมาในละแวกบ้านเดียวกัน
We grew up in the same neighborhood.
我们在同一个社区长大的。
Wǒmen zài tóng yīgè shèqū zhǎng dà de.แม็กเป็นเพื่อนคุณเหรอ
Is Max you r friend?
Max是你的朋友吗?
Max shì nǐ de péngyǒu ma?ก็ไม่เชิง แค่คนรู้จัก
Not really, He’s only an acquaintance.
不是,他只是个熟人。
Bùshì, tā zhǐshì gè shúrén.ฉันแทบจะไม่รู้จักเขา
I scarcely knew him 
我几乎不认识他。
Wǒ jīhū bù rènshì tā.หล่อนเป็นคนที่รู้จักกันทางธุรกิจ
She’s a business acquaintance.
她只是我业务上的一个熟人。
Tā zhǐshì wǒ yèwù shàng de yīgè shúrén.ฉันไม่รู้จักหล่อนเป็นการส่วนตัว
I don’t know her personally.
我个人不认识她。
Wǒ gèrén bù rènshì tā.ฉันรู้จักแม็กผ่านทางไมค์
 I knew Max through Mike.
我通过Mike认识Max
Wǒ tōngguò Mike rènshì Max.ฉันเคยเป็นแฟนกับไมค์
I'm Mike's ex- girlfriend.
我是Mike的前女友。
Wǒ shì Mike de qián nǚyǒu.เราเลิกกันมาตั้งนานแล้ว
We broke up longtime ago.
我们早就分手了。
Wǒmen zǎo jiù fēnshǒule.พวกเราเลิกกันโดยดี
We parted as friends. 
我们友好地分手。
Wǒmen yǒuhǎo de fēnshǒu.ฉันคืนดีกับไมค์แล้ว
I made up with Mike.
我和Mike和好了。
Wǒ hé Mike hé hǎole.

💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节