ประโยคภาษาจีน เรียน 学习ประโยคภาษาจีน 
เรียน
学习


👇👇👇👇👇👇


คุณเรียนอะไรบ้างหรือเปล่า
Do you take any kind of lessons?
你上任何课程吗?
Nǐ shàng rènhé kèchéng ma?ฉันกำลังเรียนภาษาจีนอยู่
I’m taking Chinese lessons.
我在上中文课。
Wǒ zài shàng zhōngwén kè.ฉันกำลังเรียนจัดดอกไม้
I’m learning flower arrangement.
我在学插花。
Wǒ zàixué chāhuā.ฉันเริ่มเรียนว่ายน้ำแล้ว
I’ve taken up swimming lessons.
我开始上游泳课了。
Wǒ kāishǐ shàng yóuyǒng kèle.เป็นยังไงบ้าง คุณชอบไหม
How do you like swimming?
怎么样?喜不喜欢?
Zěnme yàng? Xǐ bù xǐhuān?ฉันชอบมากเลย ฉันน่าจะเริ่มเรียนให้เร็วกว่านี้
I love it. I should have started sooner.
喜欢,我应该早点开始的。
Xǐhuān, wǒ yīnggāi zǎodiǎn kāishǐ de.ฉันวางแผนที่จะหาเวลาเพื่อเรียนสักสองสามคาบ
I plan to get a few lessons in. 
我打算挤出时间上几节课。
Wǒ dǎsuàn jǐ chū shíjiān shàng jǐ jié kè.


ฉันมีเรียนสัปดาห์ละครั้ง
I have my lesson once a week.
我每周上一次课。
Wǒ měi zhōu shàng yīcì kè.


คุณสนุกกับบทเรียนไหม
Do you enjoy the lesson?
你喜欢这堂课吗?
Nǐ xǐhuān zhè táng kè ma?


ฉันสนุกที่ได้เรียนสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน
It’s fun to learn something I didn’t know.
学习一些我不知道的东西很有趣的。
Xuéxí yīxiē wǒ bù zhīdào de dōngxī hěn yǒuqù de.


ฉันตัดสินใจเรียนเต้นรำ
I’ve decided to go to dance lessons.
我决定去上舞蹈课。
Wǒ juédìng qù shàng wǔdǎo kè.


คุณควรไปเรียนเต้นรำนะ
You should take some dance lessons. 
你该去上上舞蹈课。
Nǐ gāi qù shàng shàng wǔdǎo kè.


ฉันจะเรียนเต้นและวาดภาพ
I'll be taking dance and painting lessons. 
我要上舞蹈和绘画课。
Wǒ yào shàng wǔdǎo hé huìhuà kè.


💕💕💕💕


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节