ประโยคภาษาจีน มีปัญหาแล้วหละ 遇到问题了!
ประโยคภาษาจีน 
มีปัญหาแล้วหละ

👇👇👇👇👇👇


ฉันมีปัญหา
I have a problem.
我遇到问题了。
Wǒ yù dào wèntíle.


ฉันมีปัญหาในการทำงานและฉันไม่รู้วิธีจัดการกับมันจริงๆ
I have a problem at work and I really don't know how to handle it. 
我工作上遇到了一个问题,真不知如何来处理它。
Wǒ gōngzuò shàng yù dàole yīgè wèntí, zhēn bùzhī rúhé lái chǔlǐ tā.


ฉันกำลังแย่
I’m in trouble.
我有麻烦了。
Wǒ yǒu máfanle.จะมีปัญหาแล้วสิ
要有麻烦了。
There's trouble brewing.
Yào yǒu máfanle.ฉันเจอปัญหาใหญ่แล้วหละ
I didn't half get into trouble
我遇到了大麻烦。
Wǒ yù dàole dà máfan.นั่นละปัญหา
That’s the problem.
这就是问题的所在。
Zhè jiùshì wèntí de suǒzài.


มันยากนะ
That’s difficult.
很难。
Hěn nán.ฉันจะทำยังไงดี
What shall I do?/ What am I going to do?
我该怎么办?
Wǒ gāi zěnme bàn?ฉันจะทำอย่างไรต่อไป
What shall I do next?
我接下来做什么呢?
Wǒ jiē xiàlái zuò shénme ne?ฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
I’m at a loss.
我不知所措。
Wǒ bùzhī suǒ cuò.ฉันต้องยอมแพ้แล้ว
I have to give up.
我不得不放弃。
Wǒ bùdé bù fàngqì.นั่นละที่กลุ้มหนัก
It’s a pain in the neck.
这太烦恼了。
Zhè tài fánnǎole.ฉันหมดหนทางแล้ว
I’m stuck.
我被困住了。/我被卡住了。
Wǒ bèi kùn zhùle./ Wǒ bèi kǎ zhùle.ฉันทำอะไรไม่ได้เลย
There’s nothing I can do.
我无能为力。
Wǒ wúnéngwéilì.ฉันทำเรื่องโง่ๆลงไป
I did a stupid thing.
我做了一件傻事。
Wǒ zuòle yī jiàn shǎ shì.ฉันไม่น่าทำอย่างนั้นเลย
I shouldn’t have done that.
我本来不应该做那件事的。
Wǒ běnlái bu yīnggāi zuò nà jiàn shì de.นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดไว้เลย
This is not what I expected.
这不是我所期待的。
Zhè bùshì wǒ suǒ qídài de.มันมากเกินไป
That’s too much.
太过分了。
Tài guòfènle.ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้ว
Things couldn’t be worse.
糟糕的不能再糟糕了。
Zāogāo de bùnéng zài zāogāole.เรื่องนี้ทำให้ฉันปวดหัว
It gives me a headache.
这件事让我头痛。
Zhè jiàn shì ràng wǒ tóutòng.ไม่มีอะไรราบรื่นสักอย่าง
Nothing goes right.
做什么都不顺利。
Zuò shénme dōu bù shùnlì.ฉันทุกข์ใจเหลือเกิน
I feel awful. / I feel miserable.
心情很差劲。/我觉得很痛苦。
Xīnqíng hěn chàjìng./ Wǒ juédé hěn tòngkǔ.
差劲
  Chàjìng 
  ต่ำ; แย่ใช้การไม่ได้อารมณ์หม่นหมองจนแทบจะทนไม่ไหว
I’m down in the dumps.
情绪低落的难受。
Qíngxù dīluò de nánshòu.
*情绪
Qíngxù 
 1อารมณ์ 
 2ความรู้สึกที่ไม่สบายใจหรือไม่ชอบ
*低落
  Dīluò 
  ตกต่ำ
*难受
  Nánshòu 
  1(ร่างกายไม่สบาย) จนแทบจะทนไม่ไหว 
   2ไม่สบาย; จิตใจรู้สึกไม่สบายฉันแย่แน่
I’m finished.
我完蛋了!
Wǒ wándànle!
*完蛋
 Wándàn 
 จบเห่ ;ตายแน่ ;แย่แน่


เขาเกลียดฉันจะตาย ฉันแย่แน่
He hates me, I’m finished.
他恨死我了,我要完蛋了。
Tā hèn sǐ wǒle, wǒ yào wándànle.


💦💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节