ประโยคภาษาจีน อ้ำอึ้ง ไม่รู้จะพูดยังไงดี โดยส่วนตัวแล้ว

ประโยคภาษาจีน 
อ้ำอึ้ง 
ไม่รู้จะพูดยังไงดี 
โดยส่วนตัวแล้ว👇👇👇👇👇👇👇


ขอคิดดูก่อน
Let me see.
让我想一想。
Ràng wǒ xiǎng yī xiǎng.ฉันหมายความว่า
I mean,……….
我是说,….. ; 我的意思是,....
Wǒ shì shuō, ... ;Wǒ de yìsi shì,…..เมื่อกี้ฉันจะพูดอะไรนะ
What was I saying?
刚说到哪了?
Gāng shuō dào nǎle?ฉันพูดถึงไหนแล้ว  
Where was I?
我说到哪了?
Wǒ shuō dào nǎle?ฉันไม่รู้จะพูดยังไง
I don’t know how to put this.
我不知道怎么说。
Wǒ bù zhīdào zěnme shuō.ฉันควรจะพูดยังไงดี
How should I put this?
我该怎么说?
Wǒ gāi zěnme shuō?คุณเรียกมันว่าอะไรนะ
What do you call it?
你怎么称呼它?
Nǐ zěnme chēnghu tā?คุณเรียกมันเป็นภาษาจีนว่าอะไร
What do you call it in Chinese?
你用中文怎么称呼它?
Nǐ yòng zhōngwén zěnme chēnghu tā?คุณเรียกมันเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร
What do you call it in English? 
你用英文怎么称呼它?
Nǐ yòng yīngwén zěnme chēnghu tā?ฉันนึกคำเหมาะๆไม่ออกเลย
I can’t think of the right word.
我想不出来合适的词。
Wǒ xiǎng bù chūlái héshì de cí.เท่าที่ฉันรู้
As far as I know,…….
据我所知,……..
Jù wǒ suǒ zhī,……..


ในความคิดของฉัน
As far as I’m concerned,…….
就我而言,………
Jiù wǒ ér yán,………


โดยส่วนตัวแล้ว
Personally,…..
在我看来,……;  就我个人而言,…..
Zài wǒ kàn lái,……; Jiù wǒ gèrén ér yán,…..พูดตรงๆเลยนะ
To be frank,……
坦白地说,.... ; 坦白地讲,…….; 说实话,....
Tǎnbái dì shuō,….. ; Tǎnbái dì jiǎng,.....; Shuō shíhuà,…..พูดจริงๆนะ
Seriously,…..
说真的,…….
Shuō zhēn de,…….
💕💕💕💕

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节