บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ คำฮิต

คำฮิตในโลกอินเตอร์เน๊ต 打酱油

รูปภาพ
      网络流行语  Wǎng luò liú xíng yǔ   คำฮิตในโลกอินเตอร์เน๊ต  打酱油   Dǎ jiàng   yóu รูปภาพจาก pixabay.com       คำแปลแบบดั้งเดิมก่อนจะเปลี่ยนเป็นคำฮิตในโลกอินเตอร์เน๊ตของคำว่า 打酱油   Dǎ jiàng yóu ซื้อซีอิ๊ว คือ “สมัยก่อนในเมืองจีนนั้นการจะไปซื้อซีอิ๊ว จะไม่ได้ขายกันเป็นขวดๆเหมือนกับสมัยนี้ ก็คือถ้าคุณจะไปซื้อซีอิ๊ว คุณก็จะต้องถือขวดไปด้วย แล้วบอกพ่อค้าแม่ค้าว่าต้องการซื้อเท่าไหร่ พ่อค้าแม่ค้าก็จะตักใส่ขวดให้ตามที่เราต้องการ   เพราะฉะนั้น คนที่ไปซื้อซีอิ๊วซะส่วนใหญ่ แน่นอนค่ะ ว่าจะเป็นเด็ก ที่ไม่ได้มีบทบาทอะไร” ส่วนความหมายในส่วนของโลกอินเตอร์เน๊ต  网络用语  Wǎng luò yòng yǔ ก็คือ   “ การอธิบายถึงสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ฉันก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง ที่ไม่ได้อยากมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ได้อยากมีบทบาทอะไรและไม่ได้อยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรด้วยเลย ก็แค่คนที่เดินไปซื้อซีอิ๊ว ก็แค่คนที่เดินผ่านมาเฉยๆ  不关我的事  Bù guān wǒ de shì ไม่ใช่เรื่องของชั้นเลยยยย” ตัวอย่างประโยค 你以为我在这里是打酱油的么? Nǐ yǐ wéi wǒ zài zhè lǐ shì dǎ jiàng yóu d