คำฮิตในโลกอินเตอร์เน๊ต 打酱油


     网络流行语 
Wǎng luò liú xíng yǔ 
คำฮิตในโลกอินเตอร์เน๊ต 


打酱油 
Dǎ jiàng yóu

รูปภาพจาก pixabay.com

     คำแปลแบบดั้งเดิมก่อนจะเปลี่ยนเป็นคำฮิตในโลกอินเตอร์เน๊ตของคำว่า 打酱油 Dǎ jiàng yóu ซื้อซีอิ๊ว คือ

“สมัยก่อนในเมืองจีนนั้นการจะไปซื้อซีอิ๊ว จะไม่ได้ขายกันเป็นขวดๆเหมือนกับสมัยนี้ ก็คือถ้าคุณจะไปซื้อซีอิ๊ว คุณก็จะต้องถือขวดไปด้วย แล้วบอกพ่อค้าแม่ค้าว่าต้องการซื้อเท่าไหร่ พ่อค้าแม่ค้าก็จะตักใส่ขวดให้ตามที่เราต้องการ  เพราะฉะนั้น คนที่ไปซื้อซีอิ๊วซะส่วนใหญ่ แน่นอนค่ะ ว่าจะเป็นเด็ก ที่ไม่ได้มีบทบาทอะไร”


ส่วนความหมายในส่วนของโลกอินเตอร์เน๊ต 网络用语 Wǎng luò yòng ก็คือ  การอธิบายถึงสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ฉันก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง ที่ไม่ได้อยากมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ได้อยากมีบทบาทอะไรและไม่ได้อยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรด้วยเลย ก็แค่คนที่เดินไปซื้อซีอิ๊ว ก็แค่คนที่เดินผ่านมาเฉยๆ 不关我的事 Bù guān wǒ de shì ไม่ใช่เรื่องของชั้นเลยยยย”


ตัวอย่างประโยค

你以为我在这里是打酱油的么?
Nǐ yǐ wéi wǒ zài zhè lǐ shì dǎ jiàng yóu de me?
คุณคิดว่าที่ฉันอยู่ที่นี่แค่คนเดินไปซื้อซีอิ๊วเฉยๆเหรอ


我是出来打酱油的。
Wǒ shì chū lái dǎ jiàng yóu de.
ฉันออกมาซื้อซีอิ๊วเฉยๆ (ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย)โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节