ทำความรู้จักกับคำว่า 安

 (Ān)  แปลว่า สงบ ;นิ่ง ;เงียบ ;ปลอดภัย และเมื่อนำ (Ān) มาใส่กับคำอื่นก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

รูปภาพจาก pixabay.com

Ān 
สงบ; นิ่ง; เงียบ ;ปลอดภัย

心里不安
Xīn lǐ bù ān 
จิตใจกระสับกระส่าย

转危为安
Zhuǎn wēi wéi ān 
พลิกร้ายให้กลายเป็นดี; จากร้ายกลายเป็นดี

安定
Ān dìng 
(ชีวิต สถานการณ์)สงบ ;เรียบร้อย

安排
Ān pái 
จัด(ให้เป็นที่เรียบร้อย หรือเป็นระเบียบเรียบร้อย)

治安
Zhì ān 
การรักษาความสงบสุข

保安
Bǎo ān  
ยาม; เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

安慰
Ān wèi 
ปลอบใจ(คนอื่น)

安逸
Ān  
สบาย; ไม่เดือดร้อน


早安!
Zǎo ān 
สวัสดีตอนเช้า

晚安!
Wǎn ān! 
ราตรีสวัสดิ์

安乐
Ān  
สงบสุข ;อยู่เย็นเป็นสุข

安心不善
Ān xīn bú shàn  
มีเจตนาที่ไม่ดี

安民
Ān mín 
ทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ;ทำให้ประชาชนเกิดความผาสุก

安眠
Ān mián 
นอนหลับสบาย

安眠药
Ān mián yào 
ยานอนหลับ

安神
Ān shén  
ทำให้จิตใจสงบ

安装
Ān zhuāng 
ติดตั้ง

安检
Ān jiǎn 
ตรวจสอบความปลอดภัย

安静
Ān jìng  
เงียบสงบ

平安
Píng ān 
สงบสุข

安全
Ān quán 
ปลอดภัย

安全帽
Ān quán mào 
หมวกนิรภัย

安全带
Ān quán dài 
เข็มขัดนิรภัย

安全套
Ān quán tào 
ถุงยางอนามัย

安全气囊
Ān quán qì náng 
ถุงลมนิรภัย

安全期
Ān quán qī 
ระยะเวลาปลอดภัย ;ช่วงระยะปลอดภัยจากการนับรอบประจำเดือนของผู้หญิง
💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节