การออกเสียงของคำว่า 不


    
รูปภาพจาก pixabay.com

      เสียงเดิมของคำว่าเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่ 4  แต่คำว่ามีความพิเศษตรงที่ เมื่อมีพยางค์ที่มีเสียงวรรณยุกต์ที่ 4ตามหลังคำว่า不 ก็ต้องเปลี่ยนเสียงเป็นวรรณยุกต์ที่ 2 (เมื่อเสียง 4 เจอเสียง 4 เปลี่ยนเป็น เสียง 2 ตามด้วยเสียง 4)  อย่างเช่น

不去 Bù qù    →  Bú qù   ไม่ไป
不看 Bù kàn  →  Bú kàn   ไม่ดู
不对 Bù duì     Bú duì ไม่ถูก
不是 Bù shì   →  Bú shì ไม่ใช่
不谢 Bù xiè     Bú xiè ไม่เป็นไร ไม่ต้องขอบคุณ


       แต่ถ้า นำหน้าเสียงวรรณยุกต์ที่ 1,2,3ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของ ค่ะ อย่างเช่น不吃 Bù chī ไม่กิน

不多 Bù duō ไม่มาก

不听 Bù tīng ไม่ฟัง

不来 Bù lái ไม่มา

不忙 Bù máng ไม่ยุ่ง

不好 Bù hǎo ไม่ดี

不巧 Bù qiǎo ไม่เหมาะ
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节