ประโยคภาษาจีน ที่แสดงถึงอาการสงสัย 表达怀疑 表达怀疑
รูปภาพจาก pixabay.com

我真的不敢相信!
Wǒ zhēn de bù gǎn xiāng xìn!
ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย
I refuse to believe that


不可能
Bù kě néng!
เป็นไปไม่ได้!
Impossible!


不可思议
นึกไม่ถึง มหัศจรรย์ ปาฏิหาริย์
Unbelievable


难以置信!
Nán yǐ zhì xìn!
ยากที่จะเชื่อได้
Incredible!


不可置信!
kě zhì xìn
เชื่อไม่ได้
Unbelievable


你是说真的吗?
Nǐ shì shuō zhēn de ma?
คุณพูดจริงเหรอ
Are you for real?


吹牛!
Chuī niú!
โม้ ขี้โม้
Brag!


你相信他的话吗?
Nǐ xiāng xìn tā de huà ma?
คุณเชื่อคำพูดของเขาเหรอ
Do you believe him?


你相信吗?
Nǐ xiāng xìn ma?
คุณเชื่อไหม
Do you believe it?


我觉得这很难相信。
Wǒ jué dé zhè hěn nàn xiāng xìn.
ฉันคิดว่ามันยากที่จะเชื่อ
 I think it’s hard to believe


我无法相信。
Wǒ wú fǎ xiāng xìn.
ฉันไม่มีทางเชื่อแน่
I can’t buy that.


我才不信你的鬼话呢。
Wǒ cái bú xìn nǐ de guǐ huà ne
ฉันไม่เชื่อคำพูดที่เหลวไหลของคุณหรอก  
 I don’t buy your story


没人相信你的鬼话。
Méi rén xiāng xìn nǐ de guǐ huà.
ไม่มีใครเชื่อคำพูดที่เหลวไหลของคุณหรอก
Somebody who would never buy your crap.


信不信由你!
Xìn bú xìn yóu nǐ
เชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณ
It's up to you to believe or not


真的吗?
Zhēn de ma?
จริงเหรอ?
Really?


你在逗我吗?
Nǐ zài dòu wǒ ma?
คุณกำลังหยอกล้อฉันอยู่ใช่ไหม
Are you kidding me?


你一定是在开玩笑。
Nǐ yí dìng shì zài kāi wán xiào.
คุณจะต้องล้อเล่นแน่ๆ
You must be joking.


你开玩笑吧。
Nǐ kāi wán xiào ba.
คุณล้อเล่นแน่เลย
Are you joking?


你是认真的吗?
Nǐ shì rèn zhēn de ma?
แกจริงจังปะเนี่ย แกพูดจริงปะเนี่ย
Are you serious?


我对此表示怀疑。
Wǒ duì cǐ biǎo shì huái yí.
ฉันสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้
I am doubtful about that


别指望我相信这事。
Bié zhǐ wàng wǒ xiāng xìn zhè shì.
อย่าคาดหวังว่าฉันจะเชื่อสิ่งนี้
Don’t expect me to believe this.


不可能是真的。
Bù kě néng shì zhēn de.
มันไม่ทางเป็นความจริง
It can’t be true.


那怎么可能呢?
Nà zěn me kě néng ne?
เป็นไปได้อย่างไร?
How is that possible?


我从来不把他的话当真。
Wǒ cóng lái bù bǎ tā de huà dàng zhēn.
ฉันไม่เคยเอาคำพูดของเขามาคิดจริงจัง
I never take him too seriously.


你当真吗?
Nǐ dàng zhēn ma?
เอาจริงหรือ
Are you serious?


我不信你嘴里说出的每一个字。
Wǒ bú xìn nǐ zuǐ lǐ shuō chū de měi yí gè zì.
ฉันไม่เคยเชื่อในคำพูดที่คุณพูดออกมาแม้ซักคำเดียว
I don’t believe a word that’s coming out of your mouth.


我简直不能相信自己的眼睛。
Wǒ jiǎn zhí bù néng xiāng xìn zì jǐ de yǎn jīng.
ฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเอง
I can’t believe my eyes.


听起来可疑!
Tīng qǐ lái kě yí! 
ฟังดูน่าสงสัย
It sounds fishy to me


他是个疑心很重的人。
Tā shì gè yí xīn hěn zhòng de rén.
เขาเป็นคนที่ขี้สงสัยมาก
He is a doubting Thomas


真是太离奇了。
Zhēn shì tài lí le.
มันพิลึกพิลั่นมากเลย มันแปลกประหลาดมากเลย
That’s extraordinary.


真想不到!
Zhēn xiǎng bú dào!
คิดไม่ถึง
Fancy that.


这很奇怪!
Zhè hěn qí guài!
นี่มันแปลกมาก!
This is very strange!

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节