คำศัพท์ จุมพิต 亲吻


     สำหรับบทความนี้เรามาเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการ”จูบ”ค่ะ การจูบนั้นไม่ใช่แค่ใช้กับคู่รักนะคะ แต่ใช้ได้ทั้งกับเพื่อน พ่อแม่ ด้วยเช่นกัน


รูปภาพจาก pixabay.com


亲 
Qīn 
*จ-ูบ จุมพิต亲吻
Qīn wěn 
*จ-ูบ จุมพิต


接吻
Jiē wěn 
*จ-ูบ จุมพิต


亲嘴
Qīn zuǐ 
*จ-ูบ จุมพิต初吻
Chū wěn 
จ-ูบแรก亲脸颊
Qīn liǎn jiá 
จ-ูบแก้ม亲额头
Qīn é tóu 
จ-ูบหน้าผาก亲手
Qīn shǒu 
จ-ูบมือ飞吻
Fēi wěn 
การส่งจ-ูบ Air Kiss


死亡之吻
wáng zhī wěn 
จุมพิตแห่งความตาย


诅咒之吻
zhòu zhī wěn 
จุมพิตต้องคำสาป
*จ-ูบ
 

เลี่ยงการละเมิดเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศนะคะทุกคน


😘😘

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节