ประโยคภาษาจีน คำที่แสดงความโกรธ 表达气愤


表达气愤
Biǎo dá qì fèn 
แสดงความโกรธ
Express anger


รูปภาพจาก pixabay.com别那样跟我说话!
Bié nà yàng gēn wǒ shuō huà!
อย่ามาพูดกับฉันแบบนี้
Don’t talk to me like that别烦我
Bié fán wǒ
อย่ากวนใจฉัน อย่ารบกวนฉัน
Don’t bother me别那样看着我!
Bié nà yàng kàn zhe wǒ!
อย่ามองฉันแบบนั้น
Don't look at me like that!


别找借口
Bié zhǎo jiè kǒu
อย่ามาหาข้ออ้าง  อย่ามาหาข้อแก้ตัว
Don’t give me your excuses别碰我!
Bié pèng wǒ!
อย่ามาแตะต้องตัวฉัน
Don’t touch me!别逼我!
Bié bī wǒ!
อย่ามาบังคับฉัน
Don’t push me!不关你的事
Bù guān nǐ de shì
ไม่ใช่เรื่องของคุณ
 It’s none of your business.关你屁事!
Guān nǐ pì shì!
ไม่เกี่ยวอะไรกับเธอ
It’s none of your business.你让我觉得恶心!
Nǐ ràng wǒ jué dé ě xīn
คุณทำให้ฉันรู้สึกขยะแขยง
 You make me sick你怎么回事?
Nǐ zěn me huí shì?
คุณเป็นอะไรไปเนี่ย
What’s wrong with you?你真不应该那样做!
Nǐ zhēn bù yìng gāi nà yàng zuò!
คุณไม่น่าทำอย่างนั้น
You shouldn’t have done that你这个废物!
Nǐ zhè ge fè iwù!
เธอมันขยะ (คนที่ไม่มีประโยชน์)
You’re a jerk你以为你是谁呀?
Nǐ yǐ wéi nǐ shì shéi ya?
คุณคิดว่าคุณเป็นใคร
Who do you think you?


你怎么回事啊?
Nǐ zěn me huí shì a?
 มีปัญหาอะไร เกิดอะไรขึ้น
What’s your problem?


你疯了!
Nǐ fēng le!
คุณมันบ้า
You’re crazy


你疯了吗?
Nǐ fēng le ma?
คุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอ
Are you insane /crazy /out of your mind


你脑子有毛病!
Nǐ nǎo zi yǒu máo bìng!
สมองคุณท่าจะมีปัญหาหล่ะ
 You are out of your mind


你凭什么这么做?
Nǐ píng shén me zhè me zuò?
เธอมีสิทธิ์อะไรถึงทำแบบนี้   คุณมีเหตุผลอะไรถึงได้ทำแบบนี้
Why do you do?


你气死我了!
Nǐ qì sǐ wǒ le
เธอนี่มันน่าโมโหจริงๆ
 You piss me off.


你想怎么样?
Nǐ xiǎng zěn me yàng?
คุณจะเอายังไง
What do you want?


你为什么不跟我说实话?
Nǐ wèi shén me bù gēn wǒ shuō shí huà?
 ทำไมคุณไม่บอกความจริงกับฉัน
Why on earthen didn’t you tell  the truth?


你敢!
Nǐ gǎn!
คุณกล้ามาก
How dare you


你太过分了!
Nǐ tài guò fèn le!
คุณนะมันเกินไปแล้วนะ
 You’ve gone too far!


你这蠢猪!
Nǐ zhè chǔn zhū!
เธอมันไอ้โง่
 You stupid


我恨你!
Wǒ hèn nǐ!
ฉันเกลียดคุณ!
I hate you!


我讨厌你!
Wǒ tǎo yàn nǐ!
ฉันเกลียดคุณ
I hate you!


我受够了!
Wǒ shòu gòu le !
ฉันเกินจะรับไหวแล้ว เกินจะทนแล้ว
I’m fed up


我受不了了!
Wǒ shòu bù liǎo le!
ฉันทนไม่ไหวแล้ว
 I can’t take it anymore


我听腻了你的废话!
Wǒ tīng nì le nǐ de fèi huà!
ฉันฟังคำพูดที่ไร้สาระของคุณจนเอียนแล้ว
 I’ve had enough of your garbage


我都腻了!
Wǒ dōu nì le!
ฉันเอียนแล้ว
 I’m sick off it


我不想见你!
Wǒ bù xiǎng jiàn nǐ!
ฉันไม่อยากเจอหน้าคุณ!
 I don’t want to see your face


少来这一套
Shǎo lái zhè yí tào
 ให้มันน้อยๆหน่อยเถอะ
Knock it off


去死吧!
Qù sǐ ba!
ไปตายซะ
Drop dead


给我消失
Gěi wǒ xiāo shī
ไปให้พ้น
Get out of my eyes


给我滚!
Gěi wǒ gǔn!
ไสหัวไปจากฉันให้เร็วๆ ไสหัวออกไป
Get out (of here)


滚开!
Gǔn kāi!
ออกไป!
Get out


走开!
Zǒu kāi!
 ไปให้พ้น
Beat it 


这是什么意思?
Zhè shì shén me yì si?
นี่มันหมายความว่ายังไง
What’s the meaning of this


省省吧!
Shěng shěng ba !
หยุดเถอะ พอสักทีเถอะ ตัดๆไปเหอะ
Cut it out


脸皮真厚
Liǎn pí zhēn hòu
หน้าด้านจริง
You have a lot of


闭嘴
Bì zuǐ
หุบปาก
Shut up


那是你的问题!
Nà shì nǐ de wèn tí!
นั่นเป็นปัญหาของคุณ
That’s your problem


真是个白痴!
Zhēn shì gè bái chī!
ปัญญาอ่อนจริงๆ
What a stupid idiot!💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节