ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน - เลิกงาน 下班


ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 
เลิกงาน 下班รูปภาพจาก pixabay.com

พวกเราเลิกงานกันเถอะ
我们收工吧。
men shōu gōng ba.


วันนี้เราทำงานเสร็จเร็วมาก
今天我们很早就完成了工作。
Jīn tiān wǒ men hěn zǎo jiù wán chéngle gōng zuò.


ดีจัง วันนี้เราได้เลิกงานเร็ว
真好!今天可以早点下班。
Zhēn hǎo! Jīn tiān kě yǐ zǎo diǎn xià bān.


วันนี้ได้เลิกงานตรงเวลา!
今天就可以准时下班了!
Jīn tiān jiù kě yǐ zhǔn shí xià bān le!


วันนี้เลิกงานตรงเวลาไหม
今天能准时下班吗?
Jīn tiān néng zhǔn shí xià bān ma?


มีลางสังหรณ์ว่าวันนี้จะได้เลิกงานตรงเวลา
有预感今天可以准时下班
Yǒu yù gǎn jīn tiān kě yǐ zhǔn shí xià bān!


ฉันมีความปรารถนาว่าวันนี้ถ้าได้เลิกงานเร็วก็ดี
我有一个愿望 , 今天能准时下班就好了。
Wǒ yǒu yí gè yuàn wàng, jīn tiān néng zhǔn shí xià bān jiù hǎo le.


งานของฉันวันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
我今天的工作已经完成了 。
Wǒ jīn tiān de gōng zuò yǐ jīng wán chéng le.


นานๆทีได้กลับบ้านเร็วก็ดีเหมือนกัน 
偶尔早点回家真是太好了!
Ǒu ěr zǎo diǎn huí jiā zhēn shì tài hǎo le!


ยิ่งเราเริ่มทำงานเร็วเท่าไหร่เราก็จะทำงานเสร็จเร็วยิ่งขึ้น
我们越早开始工作,就越早完成。
men yuè zǎo kāi shǐ gōng zuò, jiù yuè zǎo wán chéng.


รูปภาพจาก pixabay.comทำงานล่วงเวลา
加班
Jiā bān

เพื่อให้งานสำเร็จฉันจึงทำงานล่วงเวลาตลอดทั้งสัปดาห์
为了完成工作,我一整周都在加班。
Wèi le wán chéng gōng zuò, wǒ yì zhěng zhōu dōu zài jiā bān.


เมื่อฉันคิดถึงบ้านฉันก็มีความสุข
我一想到家,心里就高兴起来。
Wǒ yī xiǎng dào jiā, xīn lǐ jiù gāo xīng qǐ lái.ฉันว่าฉันน่าจะตรงกลับบ้านเลย
也许我应该直接回家。
xǔ wǒ yīng gāi zhí jiē huí jiā.


ฉันไปไม่ได้เพราะแม่ขอให้ฉันกลับบ้านหลังเลิกเรียน
我去不了,因为妈妈让我一放学就回家。
Wǒ qù bù liǎo, yīn wèi mā ma ràng wǒ yī fàng xué jiù huí jiā.


คืนนี้ไปดื่มไหม
今晚去喝酒吗?
Jīn wǎn qù hē jiǔ ma?


วันนี้ฉันรู้สึกไม่สบายดังนั้นฉันไม่ต้องการออกไปข้างนอกและไม่ต้องการดื่ม
我今天身体不舒服,所以不想出去也不想喝酒。
Wǒ jīn tiān shēn tǐ bú shū fú, suǒ yǐ bù xiǎng chū qù yě bù xiǎng hē jiǔ.

💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节