ประโยคภาษาจีน ช้อปปิ้งเลือกสินค้า


สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยไหมคะ
Hello, May I help you?
您好,您有什么需要帮忙吗?
Nín hǎo, nín yǒushénme xūyào bāngmáng ma?


ฉันแค่ดูเฉยๆค่ะ
I’m just looking. /I’m just browsing.
我只是随便看看。
Wǒ zhǐshì suíbiàn kàn kan.


ฉันก็แค่ดูเฉยๆค่ะ
I’d like to just look around.
我只是看看而已。
Wǒ zhǐshì kàn kàn éryǐ.


ฉันขอเดินดูรอบๆได้ไหม
May I look around the store?
我可以在店里到处走走吗
Wǒ kěyǐ zài diàn lǐ dàochù zǒu zǒu ma?


คุณกำลังหาอะไรอยู่หรือคะ
What are you looking for?
 请问您在找什么?
Qǐngwèn nín zài zhǎo shénme?


ฉันกำลังหากระเป๋าอยู่ค่ะ
I’m looking for a bag.
我在找一个包。
Wǒ zài zhǎo yígè bāo.


ฉันต้องการหากระเป๋าสีดำขนาดกลาง
I want a midsize black bag.
我想要一个中型的黑色包。
Wǒ xiǎng yào yígè zhōngxíng de hēisè bāo.


นี่สำหรับผู้หญิงหรือเปล่าคะ
Is this for ladies?
这是给女士的吗?
Zhè shì gěi nǚshì de ma?นี่สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
Is this for ladies or for men? 
这是女用还是男用的呢?
Zhè shì nǚ yòng háishì nán yòng de ne?


ฉันขอดูแหวนในตู้กระจกได้ไหมคะ
Can you show me a ring in the showcase?
你能给我看看橱窗里的戒指吗?
Nǐ néng gěi wǒ kàn kàn chúchuāng lǐ de jièzhǐ ma?


อยากดูชิ้นไหนคะ
Which one would you like to see?
你想看哪一个?
Nǐ xiǎng kàn nǎ yígè?


ชิ้นที่อยู่แถวหน้า ชิ้นที่สองจากทางซ้ายค่ะ
It’s in the front row, the second one from the left.
在前排,左边的第二个。
Zài qián pái, zuǒbiān de dì èr gè.


อันนี้สวยจังเลย
This is nice!
好漂亮!
Hǎo piàoliang!


ชิ้นที่อยู่ตรงนั้นก็สวยมากเหมือนกัน
That one over there is very nice,too.
那边也很漂亮。
Nà biān yě hěn piàoliang.ผ้าพันคอผืนนี้เหมาะกับฉันจริงๆเลย
This scarf suits me perfectly.
这条围巾非常适合我。
Zhè tiáo wéijīn fēicháng shìhé wǒ.


ฉันอยากได้อันนี้มานานแล้ว
I’ve wanted this for a long time.
我想要这个很久了。
Wǒ xiǎng yào zhège hěnjiǔle.


คุณว่าอันไหนดีกว่ากัน
Which one do you think is better?
你觉得哪个更好?
Nǐ juédé nǎge gèng hǎo?


ฉันชอบอันนี้มากกว่า
I like this one better.
我更喜欢这个。
Wǒ gèng xǐhuān zhège.


ฉันจะซื้ออันไหนดี
I wonder which one I should get.
 我不知道该买哪一个。
Wǒ bù zhīdào gāi mǎi nǎ yígè.


เลือกยากจัง
It’s difficult to choose one. / It’s hard to decide on one.
很难做出选择。/很难做出决定。
Hěn nán zuò chū xuǎnzé./Hěn nán zuò chū juédìng.


อันนี้ทำจากอะไรคะ
What is this made of?
这个是什么做成的?
Zhège shì shénme zuò chéng de?


ทำจากหนังค่ะ
It’s made of leather.
是皮革做的。
Shì pígé zuò de.


อันนี้ซักได้ไหมคะ
Is this washable?
这个可以洗吗?
Zhège kěyǐ xǐ ma?


เสื้อสเวตเตอร์ตัวนี้สามารถซักเครื่องได้ไหมคะ
Is this sweater machine washable? 
这件毛衫可以机洗吗?
Zhè jiàn máo shān kěyǐ jī xǐ ma?ผ้านี้สีตกไหมคะ
The cloth has lost its color. 
这布掉色了。
Zhè bù diàosèle.


ซักแล้วจะสีตกไหมคะ
Will the color run in the wash? 
洗衣时会掉色么?
Xǐyī shí huì diàosè me?เสื้อเชิ้ตตัวนี้จะหดเมื่อซักไหมคะ
Will this shirt shrink when I wash it?
我洗这件衬衫时会缩水吗?

Wǒ xǐ zhè jiàn chènshān shí huì suōshuǐ ma?


มีแบบอื่นอีกไหม
Do you have any other kind?
还有其他款式吗?
Hái yǒu qítā kuǎnshì ma?


ขายหมดแล้ว
Sold out
已售完。
Yǐ shòu wán.

💦💦💦💦💦


ประโยคภาษาจีน ช้อปปิ้งกันไปช้อปปิ้งกันเถอะ
Let’s go shopping.
我们去购物吧。/ 我们去买东西吧。
Wǒmen qù gòuwù ba. / Wǒmen qù mǎi dōngxī ba.


ฉันจะไปช้อปปิ้งบ่ายนี้
I'll do the shopping this afternoon. 
今天下午我会去买东西。
Jīntiān xiàwǔ wǒ huì qù mǎi dōngxi.

ไปเดินดูของเล่นๆกันเถอะ
Let’s go window-shopping.
我们去逛街吧。
Wǒmen qù guàngjiē ba.


เรื่องที่คุณอยากจะทำก็มีแต่ไปช้อปปิ้ง
All you ever want to do is go shopping! 
你想做的事就只是去购物!
Nǐ xiǎng zuò de shì jiù zhǐshì qù gòuwù!

คุณไปช้อปปิ้งกับฉันได้ไหม
Can you go shopping with me? 
你能不能和我去购物?
Nǐ néng bùnéng hé wǒ qù gòuwù?

คุณอยากไปช้อปปิ้งกับฉันไหม
Do you want to go shopping with me? 
你愿意和我去买东西吗?
Nǐ yuànyì hé wǒ qù mǎi dōngxi ma?


เช้านี้คุณไปช้อปปิ้งหรือยัง
Did you go shopping this morning? 
你今早去逛商店了吗?
Nǐ jīn zǎo qù guàng shāngdiànle ma?


ฉันไปช้อปปิ้งกับเขา
He and I go shopping together. 
我和他一块去买东西。
Wǒ hé tā yíkuài qù mǎi dōngxi.


ฉันอยากดูกระเป๋า
I want to see some bags.
我想看看包。
Wǒ xiǎng kàn kan bāo.

ฉันอยากซื้อรองเท้าคู่ใหม่
I need to get a new pair of shoes.
我需要买双新鞋。

Wǒ xū yāo mǎi shuāng xīn xié.


ย่านช้อปปิ้งในเมืองนี้อยู่ที่ไหน
Where’s the shopping area in town?
城里的购物区在哪里?
Chéng lǐ de gòuwù qū zài nǎlǐ?


ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่สุดอยู่ที่ไหน
Where’s the largest department store?
最大的百货商场在哪里?
Zuìdà de bǎihuò shāngchǎng zài nǎlǐ?


มีร้านดีๆให้ซื้อของที่ระลึกได้บ้างไหม
Are there any good stores to buy souvenirs?
有好的商店买纪念品吗?
Yǒu hǎo de shāngdiàn mǎi jìniànpǐn ma?

จากที่นี่ร้านสะดวกซื้อใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนคะ
Where’s the nearest convenience store from here?
离这儿最近的便利店在哪里?
Lí zhèr zuìjìn de biànlì diàn zài nǎlǐ?


ย่านนี้มีสินค้าท้องถิ่นขายบ้างไหม
Are there any unique products made in this area?
这个地区有什么独特的产品吗?
Zhège dìqū yǒu shén me dútè de chǎnpǐn ma?


ร้านเปิดกี่โมง
What time does the store open?
商店什么时候开门?/商店几点开门?
Shāngdiàn shénme shíhòu kāimén? /Shāngdiàn jǐ diǎn kāimén?


ร้านปิดกี่โมง
What time does the store close?
商店什么时候关门? / 商店几点关门?
Shāngdiàn shénme shíhòu guānmén/ Shāngdiàn jǐ diǎn guānmén?


คุณเปิดร้านถึงกี่โมง
How late are you open?
你们店开到几点?
Nǐmen diàn kāi dào jǐ diǎn?


ร้านเปิดและปิดกี่โมง
What are your business hours?
你们商店营业时间是什么时候?
Nǐmen shāngdiàn yíngyè shíjiān shì shénme shíhòu?


เราเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มค่ะ
We’re open from 10 a.m. to 10 p.m.
我们营业时间是上午10点到晚上10点。
Wǒmen yíngyè shíjiān shì shàngwǔ 10 diǎn dào wǎnshang 10 diǎn.


วันอาทิตย์เปิดไหมคะ
Are you open on Sundays?
星期天开门吗?
Xīngqítiān kāimén ma?


ฉันควรไปซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นได้ที่ไหน
Where should I go to buy some fashionable clothes?
我应该去哪里买一些时髦的衣服?
Wǒ yīnggāi qù nǎlǐ mǎi yìxiē shímáo de yīfu?


ที่นี่คนเยอะมากเลย
It’s very crowded here.
这里人很多。
Zhèlǐ rén hěnduō.


แผนกเครื่องสำอางอยู่ที่ไหนคะ
Where’s the cosmetics department?
化妆品区在哪里?
Huàzhuāngpǐn qū zài nǎlǐ?


ไปขึ้นลิฟต์กันเถอะ
Let’s take the elevator.
我们乘电梯吧。/ 我们坐电梯吧。
Wǒmen chéng diàntī ba. /Wǒmen zuò diàntī ba.


บันไดเลื่อนอยู่ตรงโน้น
The escalator is over there.
自动扶梯在那。
Zìdòng fútī zài nà.


 💦💦💦💦
ประโยคภาษาจีน คิดเงินด้วยค่ะ 结算账单

รูปภาพจากpixabay.comคิดเงินด้วยค่ะ
Check, Please/May I have the bill, please.
请结账!/请把账单给我。
Qǐng jiézhàng! / Qǐng bǎ zhàngdān gěi wǒ.ฉันจ่ายเงินตรงนี้ได้ไหมคะ
Can I pay here?
我可以在这儿付钱吗?
Wǒ kěyǐ zài zhèr fù qián ma?ฉันต้องจ่ายเงินที่ไหนคะ
Where should I pay?
请问我该在哪付钱?
Qǐngwèn wǒ gāi zài nǎ fù qián?บิลเดียวหรือแยกบิลคะ
One bill or separate bills?
请问一起算还是分开算?
Qǐngwèn yìqǐ suàn háishì fēnkāi suàn?รายการนี้ค่าอะไรคะ
What is this charge for?
这是什么费用?
Zhè shì shénme fèiyòng?ฉันว่าใบเสร็จนี้มีรายการผิดนะคะ
I think there’s a mistake in the bill.
我想账单有错误。
Wǒ xiǎng zhàngdān yǒu cuòwù.รวมค่าบริการไว้หรือยังคะ
Is a service charge included?
包括服务费了吗?
Bāokuò fúwù fèile ma?ภาษี 7% และค่าบริการ 10% ได้เพิ่มเข้าไปในบิลนี้ไว้แล้วนะคะ
A 7% tax and a 10% service charge have been added to your bill.
10%的税和10% 的服务费已经加在您的账单上了。
10% de shuì hé 10% de fúwù fèi yǐjīng jiā zài nín de zhàngdān shangle.ในบิลนี้ได้รวมภาษี 7 % และค่าบริการ10%
You bill includes a 7% tax and a 10% service charge.
您的账单包括了7%的税和10%的服务费。
Nín de zhàngdān bāokuòle 7% de shuì hé 10% de fúwù fèi.ฉันเกรงว่าทางเราไม่สามารถรับชำระเป็นเงินสกุลต่างประเทศได้ค่ะ
I’m afraid we cannot accept foreign currency as payment here.
我们这儿恐怕不接受外币付账。
Wǒmen zhèr kǒngpà bù jiēshòu wàibì fùzhàng.


ควรจะให้ทิปเท่าไหร่ดีคะ
How much should the tip be?
小费应该给多少呢?
Xiǎofèi yīnggāi gěi duōshǎo ne?


ปกติก็ 10% ของใบเสร็จค่ะ
Normally, it’s 10% of the bill.
通常会给账单金额 10%的小费。
Tōngcháng huì gěi zhàngdān jīn'é 10% de xiǎofèi.ฉันจะจ่ายเอง
I’ll take care of the bill.
我来买单。
Wǒ lái mǎidān.


ครั้งนี้ฉันขอเลี้ยงเอง
This’s on me/ this’s my treat/Let me get this one.
这次我请客。
Zhè cì wǒ qǐngkè.


ครั้งนี้ฉันขอเป็นคนจ่ายเองนะ
Let me pay the bill this time.
这次让我买单吧。
Zhè cì ràng wǒ mǎidān ba.


เราจะแยกจ่ายค่ะ
We’d like to pay separately.
我们想分开结账 
Wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.


อาหารมื้อนี้เราจ่ายกันคนละครึ่ง ได้ไหม
How about going fifty-fifty on the dinner check?
我们这餐对半付账,怎么样?
Wǒmen zhè cān duì bàn fùzhàng, zěnme yàng?คุณอย่าทำแบบนี้เลย มื้อนี้ฉันเลี้ยงเอง
You do nothing of the sort. You be my guest.
你不要这样。我请客。
Nǐ búyào zhèyàng. Wǒ qǐngkè.ครั้งนี้พวกเราหารแบบเท่ากัน หรือต่างคนต่างจ่ายแล้วกันนะ
Let’s go Dutch this time.
这次就让我们AA(各付各的吧)
Zhè cì jiù ràng wǒmen AA zhì (gè fù gè de ba)


นี่เงินทอนและใบเสร็จค่ะ
Here is your change and your receipt.
这是您的零钱和收据。
Zhè shì nín de língqián hé shōujù.


คุณเก็บเงินทอนไว้เถอะ
Keep the change.
零钱给你吧。
Língqián gěi nǐ ba.


ต้องขอบคุณมากค่ะ แต่ว่าเราไม่มีการรับทิปค่ะ
We don’t accept tips. Thank you all the same.
我们不收小费,但还是谢谢你。
Wǒmen bù shōu xiǎofèi, dàn háishì xièxiè nǐ.


💙💦💦💦💙学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม