ประโยคภาษาจีน ช้อปปิ้งกันไปช้อปปิ้งกันเถอะ
Let’s go shopping.
我们去购物吧。/ 我们去买东西吧。
Wǒmen qù gòuwù ba. / Wǒmen qù mǎi dōngxī ba.


ฉันจะไปช้อปปิ้งบ่ายนี้
I'll do the shopping this afternoon. 
今天下午我会去买东西。
Jīntiān xiàwǔ wǒ huì qù mǎi dōngxi.

ไปเดินดูของเล่นๆกันเถอะ
Let’s go window-shopping.
我们去逛街吧。
Wǒmen qù guàngjiē ba.


เรื่องที่คุณอยากจะทำก็มีแต่ไปช้อปปิ้ง
All you ever want to do is go shopping! 
你想做的事就只是去购物!
Nǐ xiǎng zuò de shì jiù zhǐshì qù gòuwù!

คุณไปช้อปปิ้งกับฉันได้ไหม
Can you go shopping with me? 
你能不能和我去购物?
Nǐ néng bùnéng hé wǒ qù gòuwù?

คุณอยากไปช้อปปิ้งกับฉันไหม
Do you want to go shopping with me? 
你愿意和我去买东西吗?
Nǐ yuànyì hé wǒ qù mǎi dōngxi ma?


เช้านี้คุณไปช้อปปิ้งหรือยัง
Did you go shopping this morning? 
你今早去逛商店了吗?
Nǐ jīn zǎo qù guàng shāngdiànle ma?


ฉันไปช้อปปิ้งกับเขา
He and I go shopping together. 
我和他一块去买东西。
Wǒ hé tā yíkuài qù mǎi dōngxi.


ฉันอยากดูกระเป๋า
I want to see some bags.
我想看看包。
Wǒ xiǎng kàn kan bāo.

ฉันอยากซื้อรองเท้าคู่ใหม่
I need to get a new pair of shoes.
我需要买双新鞋。

Wǒ xū yāo mǎi shuāng xīn xié.


ย่านช้อปปิ้งในเมืองนี้อยู่ที่ไหน
Where’s the shopping area in town?
城里的购物区在哪里?
Chéng lǐ de gòuwù qū zài nǎlǐ?


ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่สุดอยู่ที่ไหน
Where’s the largest department store?
最大的百货商场在哪里?
Zuìdà de bǎihuò shāngchǎng zài nǎlǐ?


มีร้านดีๆให้ซื้อของที่ระลึกได้บ้างไหม
Are there any good stores to buy souvenirs?
有好的商店买纪念品吗?
Yǒu hǎo de shāngdiàn mǎi jìniànpǐn ma?

จากที่นี่ร้านสะดวกซื้อใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนคะ
Where’s the nearest convenience store from here?
离这儿最近的便利店在哪里?
Lí zhèr zuìjìn de biànlì diàn zài nǎlǐ?


ย่านนี้มีสินค้าท้องถิ่นขายบ้างไหม
Are there any unique products made in this area?
这个地区有什么独特的产品吗?
Zhège dìqū yǒu shén me dútè de chǎnpǐn ma?


ร้านเปิดกี่โมง
What time does the store open?
商店什么时候开门?/商店几点开门?
Shāngdiàn shénme shíhòu kāimén? /Shāngdiàn jǐ diǎn kāimén?


ร้านปิดกี่โมง
What time does the store close?
商店什么时候关门? / 商店几点关门?
Shāngdiàn shénme shíhòu guānmén/ Shāngdiàn jǐ diǎn guānmén?


คุณเปิดร้านถึงกี่โมง
How late are you open?
你们店开到几点?
Nǐmen diàn kāi dào jǐ diǎn?


ร้านเปิดและปิดกี่โมง
What are your business hours?
你们商店营业时间是什么时候?
Nǐmen shāngdiàn yíngyè shíjiān shì shénme shíhòu?


เราเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มค่ะ
We’re open from 10 a.m. to 10 p.m.
我们营业时间是上午10点到晚上10点。
Wǒmen yíngyè shíjiān shì shàngwǔ 10 diǎn dào wǎnshang 10 diǎn.


วันอาทิตย์เปิดไหมคะ
Are you open on Sundays?
星期天开门吗?
Xīngqítiān kāimén ma?


ฉันควรไปซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นได้ที่ไหน
Where should I go to buy some fashionable clothes?
我应该去哪里买一些时髦的衣服?
Wǒ yīnggāi qù nǎlǐ mǎi yìxiē shímáo de yīfu?


ที่นี่คนเยอะมากเลย
It’s very crowded here.
这里人很多。
Zhèlǐ rén hěnduō.


แผนกเครื่องสำอางอยู่ที่ไหนคะ
Where’s the cosmetics department?
化妆品区在哪里?
Huàzhuāngpǐn qū zài nǎlǐ?


ไปขึ้นลิฟต์กันเถอะ
Let’s take the elevator.
我们乘电梯吧。/ 我们坐电梯吧。
Wǒmen chéng diàntī ba. /Wǒmen zuò diàntī ba.


บันไดเลื่อนอยู่ตรงโน้น
The escalator is over there.
自动扶梯在那。
Zìdòng fútī zài nà.


 💦💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节