ประโยคภาษาจีน คุยเรื่องอาหาร 食物

รูปภาพจาก pixabay.com


คุณทำอาหารเป็นหรือเปล่า
 Can you cook? 
你会做饭吗?/你会不会做饭?
Nǐ huì zuò fàn ma? / Nǐ huì bú huì zuò fàn?


คุณทำอาหารหรือเปล่า
Do you cook?
你做饭吗?
Nǐ zuò fàn ma?


ถ้าใช่ อาหารส่วนใหญ่ที่คุณทำคืออะไร
If yes, what food do you cook most often? 
如果做,你最常做的食物是什么?
Rúguǒ zuò, nǐ zuì cháng zuò de shíwù shì shénme?


ช่วงนี้ คุณยังทำอาหารที่บ้านบ่อยๆอยู่หรือเปล่า
These days, do you cook at home often?
现在,你还经常在家做饭吗?
Xiànzài, nǐ hái jīngcháng zàijiā zuò fàn ma?


ฉันมักทำอาหารกินเอง
I always cook for myself.
我总是自己做饭。
Wǒ zǒng shì zìjǐ zuò fàn.


ฉันไม่เคยทำอาหารเลย
I never cook.
我从来不做饭。
Wǒ cónglái bú zuò fàn.


ฉันไม่ทำอาหารกินเองเลย
I don’t cook at all.
我基本不做饭。
Wǒ jīběn bú zuò fàn.


ฉันไม่ค่อยทานอาหารกลางวันที่บ้าน
I seldom lunch at home.
我很少在家吃午饭。
Wǒ hěn shǎo zàijiā chī wǔfàn.


เขาทำอาหารเก่งมาก
He is a very good cook.
他是位相当出色的厨师。
Tā shì wèi xiàng dāng chūsè de chúshī.


ฉันเคยเรียนทำอาหาร
I took cooking classes.
我上过烹饪课。
Wǒ shàngguò pēngrèn kè.


ฉันจะทำอาหารจีนให้คุณกิน
I’ll make some Chinese food for you.
我给你做些中国菜。
Wǒ gěi nǐ zuò xiē zhōngguó cài.


คุณกินอาหารเช้าทุกวันหรือเปล่า
Do you have breakfast every morning?
你每天早上吃早餐吗?
Nǐ měitiān zǎoshang chī zǎocān ma?


บางทีฉันก็ไม่กินอาหารเช้า
I sometimes skip breakfast.
我有时不吃早饭。
Wǒ yǒushí bù chī zǎofàn.


ฉันซื้อของกินระหว่างเดินทางไปที่ทำงาน
I buy something to eat on my way to the office.
我在去办公室的路上买了点吃的。
Wǒ zài qù bàngōngshì de lùshàng mǎile diǎn chī de.


ฉันกินมื้อเที่ยงที่โรงอาหารของบริษัท
I have lunch at the employees’ cafeteria.
我在员工自助餐厅吃午饭。
Wǒ zài yuángōng zìzhù cāntīng chī wǔfàn.


ฉันเอาอาหารกล่องมากินที่ทำงานตอนกลางวัน
I take my lunch box to the office.
我带着饭盒去办公室。
Wǒ dàizhe fànhé qù bàngōngshì.


ฉันมักกินอาหารเย็นที่บ้าน
I usually have dinner at home.
我经常在家里吃晚饭。
Wǒ jīngcháng zài jiālǐ chī wǎnfàn.


มื้อค่ำส่วนใหญ่ฉันจะออกไปกินอาหารเย็นนอกบ้าน
As for dinner, I mostly eat out.
至于晚餐,我都在外面吃。
Zhìyú wǎncān, wǒ dū zài wàimiàn chī.


ฉันมักจะกินมากเกินไป
I tend to eat too much.
我吃得太多了。
Wǒ chī dé tài duōle.


กินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน
Eat to live, but do not live to eat. 
吃为了活,不要活为了吃。
Chī wèile huó, búyào huó wèile chī.


เร็วๆเข้า เดี๋ยวสายก็หาอะไรกินไม่ได้หรอก
Hurry up, or we'll be too late to get anything to eat.
快走吧,再晚就什么也吃不上了。
Kuàizǒu ba, zài wǎn jiù shénme yě chībúshàngle.


เขารู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อเห็นอาหารที่มันเลื่ยน
He loathed the sight of greasy food.
他一看到油腻的食物就恶心。
Tā yī kàn dào yóunì de shíwù jiù ěxīn.
💦💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节