ประโยคภาษาจีน เฮฮาปาร์ตี้ ดื่มสังสรรค์

รูปภาพจาก pixabay.comเธอชอบปาร์ตี้
She likes to go to parties.
她喜欢参加派对。
Tā xǐhuān cānjiā pàiduì.


เธอรักปาร์ตี้ตลอดทั้งคืน
She loved all-night parties.
她喜欢整晚参加派对。
Tā xǐhuān zhěng wǎn cānjiā pàiduì.


คุณดื่มหรือเปล่า
Do you drink?
你喝酒吗?
Nǐ hējiǔ ma?


คุณดื่มไวน์หรือเปล่า
Do you drink wine?
你喝红酒吗?
Nǐ hē hóngjiǔ ma?


ฉันดื่มบ้างนิดหน่อย
Just a little, semi-occasionally. 
我偶尔喝一点点。
Wǒ ǒu ěr hè yì diǎndiǎn.


ดื่ม ฉันชอบดื่ม
Yeah,I like to drink.
是的,我喜欢喝酒。
Shì de, wǒ xǐhuān hējiǔ.


ฉันไม่ดื่ม
I don’t drink.
我不喝酒。
Wǒ bù hējiǔ.


ฉันเมาง่าย
I get drunk easily.
我很容易喝醉。
Wǒ hěn róngyì hē zuì.


เขาเมามากจนพูดไม่ออก
He was so drunk that he had lost the power of speech. 
他醉得太厉害,连话都说不出来了。
Tā zuì dé tài lìhài, lián huà dōu shuō bu chūláile.


ฉันดื่มไวน์แค่สองแก้วเท่านั้น ก็เมาซะแล้ว
I was already merry after only two glasses of wine. 
我只喝了两杯酒就有点醉了。
Wǒ zhǐ hēle liǎng bēi jiǔ jiù yǒudiǎn zuìle.


เขาเป็นนักดื่ม ดังนั้นเอาเขาไม่ลงหรอก
He is a heavy drinker, so you can't drink him down.
他酒量大,灌不醉。
Tā jiǔliàng dà, guàn bú zuì.


ดูเหมือนคุณไม่เมาเลย
You look like you can hold your liquor.
你看起来不怎么醉。
Nǐ kàn qǐlái bù zěnme zuì.


เขาดื่มเหล้าเป็นน้ำเลย
He drinks like a fish.
他喝酒就像喝水一样。
Tā hējiǔ jiù xiàng hē shuǐ yíyàng.


พระเจ้า ทำไมคุณต้องดื่มมากขนาดนี้
Oh god, why do you drink so much? 
天啊,你为什么要喝那么多?
Tiān a, nǐ wèishéme yào hē nàme duō?


ฉันเมาแล้ว
I’m drunk.
我喝醉了。
Wǒ hē zuìle.


ฉันเมานิดหน่อย
I’m a little drunk.
我有点喝醉了。
Wǒ yǒudiǎn hē zuìle.


ฉันไม่เมา
I ‘m not drunk.
我没醉。
Wǒ méi zuì.


ฉันว่าฉันดื่มมากไป
I think I drank too much.
我想我喝得太多了。
Wǒ xiǎng wǒ hē dé tài duōle.


เมื่อคืนคุณเมามาก
You were really drunk last night.
你昨晚真的喝醉了。
Nǐ zuó wǎn zhēn de hē zuìle.


เขาเมาพับไปเลย
He’s dead drunk.
他喝醉了。
Tā hē zuìle.


คุณชอบดื่มอะไรที่สุด
What’s your favorite drink?
你最喜欢喝的饮料是什么?
Nǐ zuì xǐhuān hē de yǐnliào shì shénme?


ฉันดื่มตอนเย็นทุกวัน
I have a drink with my dinner everyday.
我每天晚饭就喝一杯酒。
Wǒ měitiān wǎnfàn jiù hè yìbēi jiǔ.


ฉันดื่มเบียร์ที่บ้าน
I drink beer at home.
我在家喝啤酒。
Wǒ zàijiā hē píjiǔ.


ฉันคิดว่าฉันต้องการเครื่องดื่มเพื่อผ่อนคลาย
I think I need a drink to relax me. 
我想我需要喝一杯放松一下。
Wǒ xiǎng wǒ xūyào hè yìbēi fàngsōng yíxià.


เราอยากดื่มอะไรสักหน่อย
I need a drink.
我正需要喝一杯。
Wǒ zhèng xūyào hè yìbēi.


ฉันขอเบียร์ก่อนแล้วกัน
I’ll start with beer.
我先来点啤酒。
Wǒ xiān lái diǎn píjiǔ.


คุณมีเบียร์ยี่ห้ออะไรบ้าง
What brands of beer do you have?
你们有什么牌子的啤酒?
Nǐmen yǒu shé me páizi de píjiǔ?


คุณมีเบียร์สดไหม
Do you have draft beer?
有纯生啤酒吗?
Yǒu chún shēng píjiǔ ma?


ขอเบียร์อีกขวด
Another bottle of beer.
再来一瓶啤酒。
Zàilái yì píng píjiǔ.


ดื่มรวดเดียว
Toss off the cup
一饮而尽
Yī yǐn ér jìn


ขี้เหล้า
Drunkard
酒鬼
Jiǔguǐ

💦💦💦💦

 


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节