บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ โรงพยาบาล 医院

คำศัพท์ภาษาจีนที่บอกถึงอาการต่างๆ 症状

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com 症状   Zhèng zhuàng  อาการ symptom 痒   Yǎng  คัน itch 晕   Yūn  วิงเวียน dizzy /  giddy 头晕   Tóu yūn   วิงเวียนศีรษะ dizziness / megrim /  be light in the head 恶心 Ě xīn  คลื่นไส้ nausea /feel like vomiting 呕吐 Ǒu tù    อาเจียน vomit /  throw up 发烧   Fā shāo   มีไข้ ตัวร้อน fever / have a fever 咳嗽 Ké sòu  ไอ couth /tussis 酸疼   Suān téng  ปวดเมื่อย aching  酸   Suān  เมื่อย aching  肿   Zhǒng  บวม swelling 疲劳   Pí láo  อ่อนเพลีย fatigue / tired  失眠   Shī mián   นอนไม่หลับ lose sleep / insomnia 碰伤 Pèng shāng   ช้ำ ถลอก be injured or damaged after being hit by sth. 痉挛   Jìng luán   เป็นตะคริว spasm /convulsion /cramp 抽筋   Chōu jīn   เป็นตะคริว cramp 扭伤   Niǔ shāng  เคล็ด แพลง sprain /strain  失色   Shī sè    หน้าซีด pale 失血 Shī xiě   เสียเลือด lose blood 流鼻血 Liú bí xiě  เ

คำศัพท์ภาษาจีน โรงพยาบาล 医院

รูปภาพ
สำหรับบทความนี้จะนำเสนอในหัวข้อ “โรงพยาบาล” เรามาดูกันว่า เวลาที่เราไปโรงพยาบาลแล้ว จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลในภาษาจีนมีคำศัพท์คำไหนกันบ้าง คำศัพท์ภาษาจีน คำอ่านพินอิน คำแปลภาษาไทย 医院 Yī yuàn โรงพยาบาล Hospital 医生 Yī shēng แพทย์ / หมอ   Doctors 护士 Hù shi พยาบาล Nurse 清洁工 Qīng jié gōng พนักงานทำความสะอาด Cleaner 病人 Bìng rén ผู้ป่วย Patient 病床 Bìng chuáng เตียงคนไข้ Hospital bed/ Sickbed 轮椅 Lún yǐ วีลเเชร์  / เก้าอี้รถเข็น Wheelchair 医用推车 Yī yòng tuī chē รถเข็น Medical cart 注射器 Zhù shè qì เข็มฉีดยา Injector 托盘 Tuō pán ถาด Tray 药棉 Yào mián สำลี Cotton wool 拐杖 Guǎi zhàng ไม้ค้ำยันรักแร้ Crutch 助步器 Zhù bù qì เครื่องช่วยพยุงฝึกเดิน Walking aids 体温计 Tǐ wēn jì ปรอทวัดอุณหภูมิร่างกาย