บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน

67 ประโยคภาษาจีนสั้นๆ ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  67 ประโยคภาษาจีนสั้นๆ ในชีวิตประจำวัน 👇👇👇👇 คุณทำงานอะไร   What do you do ? 你是做什么的? Nǐ shì zuò shén me de?   คุณกำลังทำอะไร   What are you doing? 你在做什么? Nǐ zài zuò shén me?   มันเกิดอะไรขึ้น   What happened? 发生什么事了吗? Fā shēng shén me shì le ma?   ช่วยฉันหน่อยสิ   Do me a favor? 你能帮我一个忙吗? Nǐ néng bāng wǒ yí gè máng ma?   คุณจะทำยังไงต่อไป   What are you gonna do? 你打算怎么办? Nǐ dǎ suàn zěn me bàn?   คุณเป็นอะไรไป    What’s wrong? 怎么了? Zěn me le?   ฉันต้องไปก่อนนะ  I’ve got to go. 我得走了。 Wǒ děi  zǒu le.   จำให้ขึ้นใจ   Bear in mind. 记住。 Jì zhù.   ให้ฉันทายนะ   Let me guess. 让我猜一猜。 Ràng wǒ cāi yì cāi.   ฉันว่าแล้วเชียว   I knew it. 我就知道。 Wǒ jiù zhī dào.   อย่ายอมแพ้   Hang in there! 坚持下去。 Jiān chí xià qù.   ฉันจริงจังนะ   I mean it. 我是认真的。 Wǒ shì rènzhēn de.   ลองซักตั้งน่า   Give it a try. 试试看。  / 试一试。 Shì shì kàn. /Shì yí shì.   โล่งอกไปที   What a relief! 真是松了一口气! Zhēn shi s

ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 7 "极常用" 汉语口语短句 7

รูปภาพ
ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 7    " 极常用 "  汉语口语短句 7 有我呢 Yǒu wǒ ne มีฉันทั้งคน ตัวอย่างประโยค 别担心, 有我呢 ,包在我身上。 Bié dān xīn, yǒu wǒ ne, bāo zài wǒ shēn shang. ไม่ต้องกังวล มีชั้นอยู่ทั้งคน เดี๋ยวชั้นจัดการให้เอง 👉👉包在我身上  bāo zài wǒ shēn shang   เป็นสำนวนที่ใช้เวลาที่ผู้พูดบอกอีกฝ่ายว่าตนเองมีความมั่นใจที่จะทำหรือรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองคิดว่าสามารถทำมันออกมาได้ดี 不像话 B ú xiàng huà ไม่เข้าท่า ตัวอย่างประโยค 要你们自己掏钱就 不像话 了。 Yào nǐ men zì jǐ tāo qián jiù bù xiàng huà le. ให้พวกคุณควักตังค์จ่ายเงินเองอย่างนี้ก็ไม่เข้าท่าแล้ว 为我们的友谊干杯! Wèi wǒ men de yǒu yì gān bēi! ชนแก้วเพื่อมิตรภาพของพวกเรา * 友谊  Yǒu yì   มิตรภาพ * 干杯   Gān bēi  ชนแก้ว ; หมดแก้ว (ดื่มให้หมดแก้วในรวดเดียว) ตัวอย่างประโยค 我要 为我们的友谊干杯! Wǒ yào wèi wǒmen de yǒuyì gānbēi! ฉันต้องการชนแก้วให้กับมิตรภาพของพวกเรา 真倒霉 Zhēn dǎo méi ซวยแท้ๆ ; ซวยเหลือเกิน ; ซวยจริง * 倒霉  Dǎo méi  ซวย ; เคราะห์ร้าย ; โชคร