ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 7 "极常用" 汉语口语短句 7


ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 7
 
 "极常用汉语口语短句 7


有我呢
Yǒu wǒ ne
มีฉันทั้งคน

ตัวอย่างประโยค

别担心,有我呢,包在我身上。
Bié dān xīn, yǒu wǒ ne, bāo zài wǒ shēn shang.
ไม่ต้องกังวล มีชั้นอยู่ทั้งคน เดี๋ยวชั้นจัดการให้เอง👉👉包在我身上 
bāo zài wǒ shēn shang 
เป็นสำนวนที่ใช้เวลาที่ผู้พูดบอกอีกฝ่ายว่าตนเองมีความมั่นใจที่จะทำหรือรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองคิดว่าสามารถทำมันออกมาได้ดี
不像话
Bú xiàng huà
ไม่เข้าท่า

ตัวอย่างประโยค

要你们自己掏钱就不像话了。
Yào nǐ men zì jǐ tāo qián jiù bù xiàng huà le.
ให้พวกคุณควักตังค์จ่ายเงินเองอย่างนี้ก็ไม่เข้าท่าแล้ว

为我们的友谊干杯!
Wèi wǒ men de yǒu yì gān bēi!
ชนแก้วเพื่อมิตรภาพของพวกเรา

*友谊 
Yǒu yì 
มิตรภาพ

*干杯 
Gān bēi 
ชนแก้ว; หมดแก้ว (ดื่มให้หมดแก้วในรวดเดียว)

ตัวอย่างประโยค

我要为我们的友谊干杯!
Wǒ yào wèi wǒmen de yǒuyì gānbēi!
ฉันต้องการชนแก้วให้กับมิตรภาพของพวกเรา

真倒霉
Zhēn dǎo méi
ซวยแท้ๆ ;ซวยเหลือเกิน ;ซวยจริง

*倒霉 
Dǎo méi 
ซวย; เคราะห์ร้าย ;โชคร้าย

ตัวอย่างประโยค

真倒霉!我又忘了带钥匙。
Zhēn dǎoméi! Wǒ yòu wàngle dài yàoshi.
ซวยจริงๆเลย  ฉันลืมกุญแจอีกแล้ว

太好了!
Tài hǎo le!
ดีจริงๆ ;เยี่ยมมากๆ

ตัวอย่างประโยค

你们都能来?太好了!
Nǐ men dōu néng lái? Tài hǎo le!
พวกคุณทุกคนมาได้เหรอ ดีจริงๆ

你们慢吃
men màn chī
พวกคุณทานตามสบาย (เป็นคำพูดที่แสดงถึงความเกรงใจเมื่อตัวเองทานเสร็จ(อิ่ม)แล้ว แต่คนอื่นยังทานไม่เสร็จ )

ตัวอย่างประโยค

我现在都吃不下了,你们慢吃
Wǒ xiàn zài dōu chī bú xià le, nǐ men màn chī.
ตอนนี้ฉันกินไม่ไหวแล้ว พวกคุณทานตามสบายเลย以后再说
hòu zài shuō
ค่อยว่ากันอีกที(การนำเรื่องนั้นๆเก็บเอาไว้ก่อนหรือพักไว้ก่อน แล้วโอกาสหน้าค่อยจัดการหรือคิดกันอีกที)

* 以后 
hòu 
ทีหลัง

* 再 
Zài 
อีกที; อีกครั้ง

* 说 
Shuō 
พูด

ตัวอย่างประโยค

现在把要点告诉我,细节留到以后再说
Xiàn zài bǎ yào diǎn gào sù wǒ, xì jié liú dào yǐ hòu zài shuō.
บอกประเด็นหลักให้ฉันตอนนี้ ส่วนรายละเอียดเอาไว้ค่อยว่ากันอีกที
真不巧
Zhēn bù qiǎo
ช่างไม่ประจวบเหมาะเอาเสียเลย; ช่างไม่บังเอิญเอาเสียเลย

* 
Qiǎo
ประจวบเหมาะ;บังเอิญ

ตัวอย่างประโยค

这不巧我爸爸刚走
Zhè bù qiǎo, wǒ bàba gāng zǒu.
ช่างไม่ประจวบเหมาะเอาเสียเลย พ่อของฉันเพิ่งออกไป
累死了
Lèi sǐ le
เหนื่อยมากๆเลย ;เหนื่อยจะตาย

ตัวอย่างประโยค

下班时,我都快累死了
Xià bān shí, wǒ dōu kuài lèi sǐ le.
ฉันเหนื่อยจนแทบจะเกือบตายเมื่อถึงเวลาเลิกงาน
心意最重要
Xīn yì zuì zhòng yào
น้ำใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด; สำคัญที่เจตนา (เจตนาที่จะให้ สำคัญกว่า สิ่งของที่จะให้)

*心意
 Xīn yì 
น้ำใจ (ที่แสดงต่อบุคคลอื่น); ความประสงค์; เจตนา (ที่แสดงถึงจิตใจที่มีต่อคนอื่น)

*最 
Zuì 
ที่สุด

*重要 
Zhòng yào 
สำคัญ


ตัวอย่างประโยค

不要以价值去评估你朋友的礼物,心意才是最重要的。
Bú yào yǐ jià zhí qù píng gū nǐ péng yǒu de lǐ wù, xīn yì cái shì zuì zhòng yào de.
อย่าไปให้ความสำคัญกับราคาแล้ววิจารณ์ของขวัญที่เพื่อนให้คุณเลย น้ำใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节