เช็คเอาท์ Check out


      เมื่อถึงเวลาที่ต้องทำการเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม เราจะต้องไปติดต่อกับ Front cashier  ที่ภาษาจีนพูดว่า 前台收银员  Qián tái shōu yín yuán  ส่วนการ Check out ภาษาจีนจะพูดว่า 退房 Tuì fáng 

รูปภาพจาก pixabay.com

     ในระหว่างที่ทำการ Check out ลูกค้าจะต้องคืนคีย์การ์ด 房卡Fáng kǎ หรือ กุญแจห้อง 钥匙Yào shi ให้แก่ทาง Front cashier  เพื่อที่ทาง Front cashier  จะได้ทำการแจ้งไปยังแผนกแม่บ้าน 客房部 Kè fáng bù  เพื่อเช็คห้อง และได้ทำการคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ลูกค้าอยู่ในโรงแรม นั่นก็คือ  结账离店 Jié zhàng lí diàn คิดเงินก่อนที่จะออกจากโรงแรม ไปดูประโยคที่เราจะเจอกันค่ะ

รูปภาพจาก pixabay.com

ประโยคจากฝั่งลูกค้า 客人Kè rén

我要退房。
Wǒ yào tuì fáng.
ฉันต้องการเช็คเอาท์


我是307 房间 和房卡。
Wǒ shì 307 fáng jiān  hé  fáng kǎ.
ห้อง 307 และคีย์การ์ดค่ะ


我不明白这项收费。
Wǒ bù míng bái zhè xiàng shōu fèi.
ฉันไม่เข้าใจรายการนี้ค่ะ(ครับ)


我发现账单有误。
Wǒ fā xiàn zhàng dān yǒu wù.
ฉันว่าบิลไม่ถูกต้อง


我想用信用卡,而不是现金。这样可以吗?
Wǒ xiǎng yòng xìn yòng kǎ, ér bú shì xiàn jīn. Zhè yàng kě yǐ ma?
ฉันต้องการใช้บัตรเครดิตแทนเงินสด ได้ไหมคะ(ครับ)


ประโยคจากทางฝั่ง Front cashier  出纳员Chū nà yuán  


请问是几号房?
Qǐng wèn shì jǐ hào fáng?
ห้องหมายเลขอะไรคะ(ครับ)


您有没有拿过小冰箱里的东西?
Nín yǒu méi yǒu ná guò xiǎo bīng xiāng lǐ de dōng xi?
คุณได้ดื่มอะไรจากมินิบาร์บ้างไหมคะ (ครับ)


先生,这是您的账单。总共5,000泰铢。请核对一下。
Xiān shēng, zhè shì nín de zhàng dān. Zǒng gòng 5,000 tài zhū. Qǐng hé duì yí xià.
คุณผู้ชายคะ นี่คือบิลค่าใช้จ่ายของคุณค่ะ ทั้งหมดก็ 5,000 บาท กรุณาตรวจสอบด้วยค่ะ


这是您从房间里打的国际直拨电话费。
Zhè shì nín cóng fáng jiān lǐ dǎ di guó jì zhí bō diàn huà fèi.
นี่คือค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศที่คุณโทรจากห้อง


第三项是房费。
Dì sān xiàng shì fáng fèi.
รายการที่3 คือค่าห้องค่ะ(ครับ)


这个数目是您使用送餐服务的费用。
Zhè ge shù mù shì nín shǐ yòng sòng cān fú wù de fèi yòng.
ตัวเลขนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณใช้บริการ Room Service นะคะ


账单里包括了服务费。
Zhàng dān li bāo kuò le fú wù fèi.
ค่าบริการ Service charge ได้รวมอยู่ในบิลแล้วนะคะ


您要合开一张单还是分开两张单?
Nín yào hé kāi yì zhāng dān hái shì fēn kāi liǎng zhāng dān?
บิลค่าใช้จ่ายจะให้รวมอยู่ใบเดียวกัน หรือจะแยกบิลคะ(ครับ)


您是用现金、信用卡付账?
Nín shì yòng xiànjīn, xìnyòngkǎ fùzhàng?
คุณจะชำระด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตคะ(ครับ)💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节